KAP ***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 - 17:22
KAP ***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.701.830 100.253 891.868 344.387 7.038.338 7.038.338
Transferler
34.332 310.055 -344.387
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-496.974 -496.974 -496.974
Dönem Sonu Bakiyeler
14 5.701.830 134.585 1.201.923 -496.974 6.541.364 6.541.364
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.701.830 134.585 1.201.923 -185.551 6.852.787 6.852.787
Transferler
-185.551 185.551
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.256.961 -1.256.961 -1.256.961
Dönem Sonu Bakiyeler
14 5.701.830 134.585 1.016.372 -1.256.961 5.595.826 5.595.826


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-570.250 702.478
Dönem Karı (Zararı)
-1.256.961 -496.974
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.256.961 -496.974
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
573.355 1.277.383
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 -916 25.639
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
23.146 34.113
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 23.146 34.113
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.350 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 5.350 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
894.639 1.316.007
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
18,19 991.799 1.316.007
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
18,19 -97.160 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -348.864 -98.376
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
38.879 49.799
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 44.711 51.606
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
58.268 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-13.557 51.606
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-40.189 -45.625
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -40.189 -45.625
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 54.772 23.471
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 11.909
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 42.863 23.471
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.415 20.347
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-20.415 20.347
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-644.727 830.208
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 0 -52.023
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
74.477 -75.707
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
580.091 -699.943
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
662.880 -663.484
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-82.789 -36.459
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -82.789 -36.459
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.841 2.535
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.841 2.535
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 24.032 67.800
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 33.873 70.335


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 33.873 24.032
Finansal Yatırımlar
5 5.133.126 6.695.995
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 5.133.126 6.695.995
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
5 5.133.126 6.695.995
Ticari Alacaklar
6 182.170 226.881
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,22 163.600 221.868
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 18.570 5.013
Peşin Ödenmiş Giderler
7 63.733 23.544
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 63.733 23.544
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8,20 74.476
ARA TOPLAM
5.412.902 7.044.928
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.412.902 7.044.928
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9 1.000 1.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.000 1.000
Maddi Duran Varlıklar
10 2.259 3.175
Tesis, Makine ve Cihazlar
10 2.259 3.175
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 155.865 71.244
Bilgisayar Yazılımları
11 155.865 71.244
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 409.684 60.821
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
568.808 136.240
TOPLAM VARLIKLAR
5.981.710 7.181.168
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 120.476 65.704
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,22 55.307 43.399
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 65.169 22.305
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 67.153 83.901
Diğer Borçlar
9 8.597 12.264
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 8.597 12.264
ARA TOPLAM
196.226 161.869
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
196.226 161.869
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
12 189.658 166.512
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 189.658 166.512
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
189.658 166.512
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
385.884 328.381
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
14 5.595.826 6.852.787
Ödenmiş Sermaye
14 5.701.830 5.701.830
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 134.585 134.585
Yasal Yedekler
14 134.585 134.585
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 1.016.372 1.201.923
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.256.961 -185.551
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.595.826 6.852.787
TOPLAM KAYNAKLAR
5.981.710 7.181.168


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 2.064.381 2.556.714 553.680 819.052
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15 2.064.381 2.556.714 553.680 819.052
BRÜT KAR (ZARAR)
2.064.381 2.556.714 553.680 819.052
Genel Yönetim Giderleri
16,17 -2.734.787 -2.506.668 -845.957 -951.316
Pazarlama Giderleri
16,17 -10.138 -6.954 -5.014 -2.727
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
16,17 -9.116 -7.974 -6.881 -5.699
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 196.061 301.380 -17.379 -490
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -1.112.226 -931.848 -74.087 -28.629
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.605.825 -595.350 -395.638 -169.809
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.605.825 -595.350 -395.638 -169.809
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.605.825 -595.350 -395.638 -169.809
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
348.864 98.376 76.832 33.659
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 0 -110.842 0 30.086
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 348.864 209.218 76.832 3.573
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.256.961 -496.974 -318.806 -136.150
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.256.961 -496.974 -318.806 -136.150
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.256.961 -496.974 -318.806 -136.150
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.256.961 -496.974 -318.806 -136.150
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.256.961 -496.974 -318.806 -136.150http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716278


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.545 Değişim: 1,07% Hacim : 19.122 Mio.TL Son veri saati : 15:05
Düşük 1.539 03.03.2021 Yüksek 1.554
Açılış: 1.539
7,3687 Değişim: 0,12%
Düşük 7,2936 03.03.2021 Yüksek 7,3838
Açılış: 7,3601
8,8913 Değişim: -0,13%
Düşük 8,8181 03.03.2021 Yüksek 8,9294
Açılış: 8,9028
408,55 Değişim: -0,40%
Düşük 405,23 03.03.2021 Yüksek 411,13
Açılış: 410,17
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.