KAP ***ANLZF*** ANALİZ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

01.03.2019 - 18:45
KAP ***ANLZF*** ANALİZ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***ANLZF*** ANALİZ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
-3.091.854
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
25-30 54.369.201
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
28 -23.479.336
Alınan Ücret ve Komisyonlar
25 3.684.721
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
168.480
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
29 -6.238.833
Ödenen Vergiler
-2.107.802
Diğer
-29.488.285
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
105.867.455
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
5 105.328.515
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
10 1.453.722
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
13 -110.312
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
21 -804.470
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
102.775.601
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
6-7 -6.173
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-6.173
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
15 18.263.951
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
12 -128.278.975
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-110.015.024
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-7.245.596
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
9.239.139
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.993.543


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
25 61.089.840
FAKTORİNG GELİRLERİ
61.089.840
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
57.405.119
İskontolu
34.687.630
Diğer
22.717.489
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.684.721
İskontolu
3.624.315
Diğer
60.406
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
26 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0
KİRALAMA GELİRLERİ
27 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
28 -48.203.798
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-16.045.142
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
-7.434.194
Finansal Kiralama Giderleri
0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-24.039.880
Diğer Faiz Giderleri
0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-684.582
BRÜT KAR (ZARAR)
12.886.042
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
29 -11.496.812
Personel Giderleri
-6.238.833
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0
Genel İşletme Giderleri
-4.105.494
Diğer
-1.152.485
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
1.389.230
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
30 2.224.775
Bankalardan Alınan Faizler
1.040.018
Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler
0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlardan
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlardan
0
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenlerden
0
Temettü Gelirleri
0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0
Türev Finansal İşlemler Karı
0
Kambiyo İşlemleri Karı
0
Diğer
1.184.757
KARŞILIKLAR
31 -4.075.936
Özel Karşılıklar
-4.075.936
Beklenen Zarar Karşılıkları
0
Genel Karşılıklar
0
Diğer
0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
32 -966.454
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılanlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve İş Ortaklıkları Değer Düşüş Giderleri
0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0
Kambiyo İşlemleri Zararı
0
Diğer
-966.454
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.428.385
BİRLEŞME KARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ İLE DEĞERLENEN YATIRIMLARIN KÂRLARINDAN VEYA ZARARLARINDAN PAYLAR
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.428.385
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
9 -1.520.743
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.721.174
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
200.431
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
-2.949.128
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.949.128
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
33 0
Ana Ortaklık Payları
33 -2.949.128
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.949.128
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
27.511
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
27.511
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 35.271
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
9 -7.760
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.921.617


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.993.543 1.993.543
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.993.543 1.993.543
KREDİLER (Net)
5 178.600.504 178.600.504
Faktoring Alacakları
178.546.092 178.546.092
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
19.204.800 19.204.800
Diğer Faktoring Alacakları
159.341.292 159.341.292
Takipteki Alacaklar (Net)
54.412 54.412
Takipteki Faktoring Alacakları
6.753.216 6.753.216
Özel Karşılıklar (-)
-6.698.804 -6.698.804
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0
İştirakler (Net)
0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
6 277.324 277.324
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
7 9.153 9.153
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
8 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
9 1.480.608 1.480.608
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
9 790.076 790.076
DİĞER AKTİFLER
10 4.295.427 4.295.427
ARA TOPLAM
187.446.635 187.446.635
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
11 0 0
Satış Amaçlı
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
AKTİF TOPLAMI
187.446.635 187.446.635
PASİF KALEMLER

ALINAN KREDİLER
12 15.374.424 15.374.424
FAKTORİNG BORÇLARI
13 69.208 69.208
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net)
14 0 0
Finansal Kiralama Borçları
0 0
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0
Diğer
0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
15 133.825.434 133.825.434
Bonolar
90.150.000 90.150.000
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0
Tahviller
43.675.434 43.675.434
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
16 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
17 0 0
KARŞILIKLAR
18 97.429 97.429
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
97.429 97.429
Genel Karşılıklar
0 0
Diğer Karşılıklar
0 0
CARİ VERGİ BORCU
19 107.300 107.300
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
19 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
20 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
21 42.418 42.418
ARA TOPLAM
149.516.213 149.516.213
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
22 0 0
Satış Amaçlı
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
ÖZKAYNAKLAR
23 37.930.422 37.930.422
Ödenmiş Sermaye
22.000.000 22.000.000
Sermaye Yedekleri
0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-75.816 -75.816
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0
Kar Yedekleri
966.761 966.761
Yasal Yedekler
966.761 966.761
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
0 0
Diğer Kar Yedekleri
0 0
Kar veya Zarar
15.039.477 15.039.477
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
17.988.605 17.988.605
Dönem Net Kâr veya Zararı
-2.949.128 -2.949.128
PASİF TOPLAMI
187.446.635 187.446.635


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
22.000.000 -48.305 966.761 10.914.279 7.074.326 40.907.061
Yeni Bakiye
23 22.000.000 -48.305 966.761 10.914.279 7.074.326 40.907.061
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-27.511 -27.511
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-2.949.128 -2.949.128
Dönem Net Karı (Zararı)
7.074.326 -7.074.326
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
7.074.326 -7.074.326
Dönem Sonu Bakiyeler
23 22.000.000 -75.816 966.761 17.988.605 -2.949.128 37.930.422


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
22.580.082 22.580.082
ALINAN TEMİNATLAR
24 485.662.458 485.662.458
VERİLEN TEMİNATLAR
24 2.573.153 2.573.153
TAAHHÜTLER
0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0
Kiralama Taahhütleri
0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
0 0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0
Diğer
0 0
EMANET KIYMETLER
24 117.912.886 3.870.259 121.783.145
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
628.728.579 3.870.259 632.598.838http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744188


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.693 Değişim: 1,77% Hacim : 109.544 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.421 19.04.2024 Yüksek 9.715
Açılış: 9.431
32,5004 Değişim: 0,08%
Düşük 32,2918 19.04.2024 Yüksek 33,0938
Açılış: 32,4747
34,6901 Değişim: -0,12%
Düşük 34,5083 19.04.2024 Yüksek 35,3906
Açılış: 34,7321
2.496,86 Değişim: 0,50%
Düşük 2.482,31 19.04.2024 Yüksek 2.552,25
Açılış: 2.484,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.