KAP ***ANLZF*** ANALİZ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

06.08.2018 - 18:10
KAP ***ANLZF*** ANALİZ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***ANLZF*** ANALİZ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
6.133.760 4.031.891
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-11.807 -8.575
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-11.807 -8.575
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
34 -15.137 -10.718
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.330 2.143
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 3.330 2.143
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.121.953 4.023.316


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar Yedekleri Yasal Yedekler Dönem Karı / (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22.000.000 -30.141 372.045 372.045 11.508.995 3.608.839 7.900.156 33.850.899
Yeni Bakiye
38 22.000.000 -30.141 372.045 372.045 11.508.995 3.608.839 7.900.156 33.850.899
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.575 -8.575
Dönem Net Karı (Zararı)
4.031.891 4.031.891 4.031.891
Kar Dağıtımı
594.716 594.716 -594.716 7.305.440 -7.900.156
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
594.716 594.716 -594.716 7.305.440 -7.900.156
Dönem Sonu Bakiyeler
38 22.000.000 -38.716 966.761 966.761 14.946.170 10.914.279 4.031.891 37.874.215
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22.000.000 -48.305 966.761 966.761 17.988.605 10.914.279 7.074.326 40.907.061
Yeni Bakiye
38 22.000.000 -48.305 966.761 966.761 17.988.605 10.914.279 7.074.326 40.907.061
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.807 -11.807
Dönem Net Karı (Zararı)
6.133.760 6.133.760 6.133.760
Kar Dağıtımı
7.074.326 -7.074.326
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
7.074.326 -7.074.326
Dönem Sonu Bakiyeler
38 22.000.000 -60.112 966.761 966.761 24.122.365 17.988.605 6.133.760 47.029.014


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
6.562.328 4.184.089
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
40 35.855.336 20.046.362
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
43 -13.117.861 -7.293.516
Alınan Temettüler
40 2.797.353 1.887.646
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
44 -3.191.640 -2.538.531
Ödenen Vergiler
-2.041.051 -1.060.310
Diğer
-13.739.809 -6.857.562
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-19.892.095 -42.753.037
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
9-13 -21.987.468 -41.717.611
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
21-23 1.905.886 -896.567
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
27 80.465 -199.573
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
30-33 109.022 60.714
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-13.329.767 -38.568.948
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
19-20 -6.172 -13.394
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-6.172 -13.394
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
29 10.427.725 23.946.053
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
26 -3.188.982 15.032.733
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
7.238.743 38.978.786
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-6.097.196 396.444
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
9.239.139 805.813
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.141.943 1.202.257


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
40 38.084.762 21.797.430
FAKTORİNG GELİRLERİ
38.084.762 21.797.430
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
35.287.409 19.909.784
İskontolu
22.981.107 14.767.701
Diğer
12.306.302 5.142.083
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.797.353 1.887.646
İskontolu
2.763.100 1.879.007
Diğer
34.253 8.639
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
41 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
42 0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
43 -24.731.086 -12.543.910
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-10.249.241 -4.564.776
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
-2.868.620 -2.728.740
Finansal Kiralama Giderleri
0 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-11.239.512 -4.934.506
Diğer Faiz Giderleri
0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-373.713 -315.888
BRÜT KAR (ZARAR)
13.353.676 9.253.520
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
44 -5.348.705 -4.715.318
Personel Giderleri
-3.064.936 -2.501.868
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-126.704 -36.663
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Genel İşletme Giderleri
-1.932.675 -1.955.896
Diğer
-224.390 -220.891
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
8.004.971 4.538.202
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
45 1.076.951 899.896
Bankalardan Alınan Faizler
567.927 136.578
Diğer
509.024 763.318
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
46 -642.206 -272.538
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
47 -562.329 -147.019
Diğer
-562.329 -147.019
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
7.877.387 5.018.541
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.877.387 5.018.541
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-1.743.627 -986.650
Cari Vergi Karşılığı
22 -1.413.857 -1.100.202
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
22 -363.627 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
22 33.857 113.552
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
6.133.760 4.031.891
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
6.133.760 4.031.891
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
0 0
DÖNEM KARI/ZARARI
6.133.760 4.031.891
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 363.365 363.365 9.364 9.364
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 0 0 0
BANKALAR
6 2.778.578 2.778.578 9.229.775 9.229.775
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
7 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
8 0 0 0
FAKTORİNG ALACAKLARI
9 305.694.915 305.694.915 283.564.928 283.564.928
İskontolu Faktoring Alacakları
156.808.619 156.808.619 205.225.093 205.225.093
Yurt İçi
166.346.611 166.346.611 216.432.257 216.432.257
Kazanılmamış Gelirler (-)
-9.537.992 -9.537.992 -11.207.164 -11.207.164
Diğer Faktoring Alacakları
148.886.296 148.886.296 78.339.835 78.339.835
Yurt İçi
148.886.296 148.886.296 78.339.835 78.339.835
FİNANSMAN KREDİLERİ
10 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİ
11 0 0 0
DİĞER ALACAKLAR
12 0 0 0
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
13 221.572 221.572 364.091 364.091
Takipteki Faktoring Alacakları
5.521.057 5.521.057 5.157.470 5.157.470
Özel Karşılıklar (-)
-5.299.485 -5.299.485 -4.793.379 -4.793.379
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
14 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
15 0 0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
16 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
17 0 0 0
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
18 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
19 616.234 616.234 758.405 758.405
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
20 18.155 18.155 25.834 25.834
Diğer
18.155 18.155 25.834 25.834
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
21 1.632.405 1.632.405 3.953.808 3.953.808
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
22 970.591 970.591 1.636.017 1.636.017
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
22 1.976.619 1.976.619 2.303.059 2.303.059
DİĞER AKTİFLER
23 2.210.858 2.210.858 1.795.341 1.795.341
ARA TOPLAM
316.483.292 316.483.292 303.640.622 303.640.622
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET)
24 0 0 0
AKTİF TOPLAMI
316.483.292 316.483.292 303.640.622 303.640.622
PASİF KALEMLER

ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
25 0 0 0
ALINAN KREDİLER
26 140.464.417 140.464.417 143.653.399 143.653.399
FAKTORİNG BORÇLARI
27 259.985 259.985 179.520 179.520
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
28 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
29 125.989.208 125.989.208 115.561.483 115.561.483
Bonolar
90.000.000 90.000.000 75.000.000 75.000.000
Tahviller
35.989.208 35.989.208 40.561.483 40.561.483
DİĞER BORÇLAR
30 338.454 338.454 286.854 286.854
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
31 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
32 0 0 0
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
33 617.456 617.456 560.034 560.034
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
34 370.901 370.901 229.060 229.060
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
370.901 370.901 229.060 229.060
ERTELENMİŞ GELİRLER
35 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
22 1.413.857 1.413.857 2.263.211 2.263.211
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
22 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
36 0 0 0
ARA TOPLAM
269.454.278 269.454.278 262.733.561 262.733.561
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
37 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
38 47.029.014 47.029.014 40.907.061 40.907.061
Ödenmiş Sermaye
22.000.000 22.000.000 22.000.000 22.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-60.112 -60.112 -48.305 -48.305
Kar Yedekleri
966.761 966.761 966.761 966.761
Yasal Yedekler
966.761 966.761 966.761 966.761
Kar veya Zarar
24.122.365 24.122.365 17.988.605 17.988.605
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17.988.605 17.988.605 10.914.279 10.914.279
Net Dönem Karı veya Zararı
6.133.760 6.133.760 7.074.326 7.074.326
PASİF TOPLAMI
316.483.292 316.483.292 303.640.622 303.640.622


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
511.981 511.981 1.403.252 1.403.252
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
42.863.669 42.863.669 32.222.985 32.222.985
ALINAN TEMİNATLAR
39 528.339.038 528.339.038 406.688.958 406.688.958
VERİLEN TEMİNATLAR
39 26.852.274 26.852.274 14.840.341 14.840.341
TAAHHÜTLER
39 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0
Kiralama Taahhütleri
0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
0 0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0
Diğer
0 0
EMANET KIYMETLER
39 199.728.344 11.332.612 211.060.956 220.830.579 5.208.729 226.039.308
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
798.295.306 11.332.612 809.627.918 675.986.115 5.208.729 681.194.844



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/700834


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.385 Değişim: -1,20% Hacim : 13.366 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.376 24.09.2021 Yüksek 1.397
Açılış: 1.397
8,8595 Değişim: -0,09%
Düşük 8,8502 27.09.2021 Yüksek 8,8782
Açılış: 8,8674
10,4007 Değişim: -0,27%
Düşük 10,3812 27.09.2021 Yüksek 10,4175
Açılış: 10,4175
498,64 Değişim: -0,08%
Düşük 497,94 27.09.2021 Yüksek 499,74
Açılış: 499,05
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.