KAP ***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

03.03.2022 - 22:20
KAP ***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.600.000 -65.451 120.001 62.632 7.493.784 6.993.608 16.204.574 1.117.557 17.322.131
Transferler
6.993.608 -6.993.608
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
180.899 1.011.959 293.396.437 294.589.295 25.452.424 320.041.719
Sermaye Arttırımı
13.400.000 -13.400.000
Kar Payları
-1.529.412 -1.529.412 -1.529.412
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
-458.448 -458.448
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
637.574 637.574 637.574
Dönem Sonu Bakiyeler
15.000.000 115.448 1.131.960 62.632 195.554 293.396.437 309.902.031 26.111.533 336.013.564
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.000.000 115.448 1.131.960 62.632 195.554 293.396.437 309.902.031 26.111.533 336.013.564
Transferler
293.396.437 -293.396.437
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-282.618 8.136.162 433.331.607 441.185.151 32.943.278 474.128.429
Sermaye Arttırımı
85.000.000 -15.705.120 -69.294.880
Kar Payları
24.380.723 -234.380.723 -210.000.000 -210.000.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
10.000.000 215.000.000 225.000.000 225.000.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
650.299 650.299 650.299
Dönem Sonu Bakiyeler
110.000.000 215.000.000 -167.170 9.268.122 8.738.235 -9.433.313 433.331.607 766.737.481 59.054.811 825.792.292


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
390.277.147 235.471.254
Dönem Karı (Zararı)
443.374.208 315.781.794
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.141.294 51.313.991
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14,15 9.899.049 5.459.333
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.817.734 4.178.459
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 3.817.734 4.178.459
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.239.445 405.172
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 1.239.445 405.172
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-7.740.806 671.714
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
30 -7.740.806 671.714
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-14.959.085 -3.333.161
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 18.884.957 43.932.474
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-41.641.944 -100.306.026
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-33.524.883 -50.774.170
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-19.314.283 -41.053.166
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.184.351 -2.219.085
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.352.788 1.295.694
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
733.142 2.852.958
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.295.643 -10.408.257
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.073.428 -18.506.261
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
3.222.215 8.098.004
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
412.873.558 266.789.759
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -22.596.411 -31.318.505
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-106.311.168 -67.469.831
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
193.619 459.785
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13,14,15 -77.433.499 -69.594.372
Alınan Faiz
30 9.808.712 1.664.756
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-38.880.000 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
42.962.793 -34.881.495
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
225.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
225.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 36.947.506
Kredilerden Nakit Girişleri
0 36.947.506
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-25.648.846 -11.353.006
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
55.804.366 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
0 -55.804.366
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-124.821 -805.747
Ödenen Temettüler
-210.000.000 -1.529.412
Ödenen Faiz
30 -2.067.906 -2.336.470
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
326.928.772 133.119.928
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
326.928.772 133.119.928
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
135.483.739 2.363.811
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
462.412.511 135.483.739


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 462.412.511 135.483.739
Finansal Yatırımlar
6 51.880.614 0
Ticari Alacaklar
7 99.028.927 56.087.138
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 306.490 9.810
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 98.722.437 56.077.328
Diğer Alacaklar
9 2.060.174 57.099.180
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 0 55.804.366
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 2.060.174 1.294.814
Stoklar
10 64.909.737 45.595.454
Peşin Ödenmiş Giderler
11 6.043.952 2.923.201
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6.043.952 2.923.201
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
3.711.454 0
Diğer Dönen Varlıklar
12 17.981.526 19.054.954
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17.981.526 19.054.954
ARA TOPLAM
708.028.895 316.243.666
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
708.028.895 316.243.666
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
13 128.727.584 63.709.496
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 45.813 809.072
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 22.848.843 14.465.950
Peşin Ödenmiş Giderler
11 123.051 59.451
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
123.051 59.451
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 0 467.911
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
151.745.291 79.511.880
TOPLAM VARLIKLAR
859.774.186 395.755.546
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 451.058 22.342.140
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
451.058 22.342.140
Banka Kredileri
17 451.058 21.696.567
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 0 645.573
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
17 2.024.805 3.382.323
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.024.805 3.382.323
Banka Kredileri
17 2.024.805 3.382.323
Ticari Borçlar
7 7.867.118 2.976.579
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 863.735 82.697
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.003.383 2.893.882
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 3.821.726 3.088.584
Diğer Borçlar
9 496.700 34.451
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
496.700 34.451
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 3.616.933 770.838
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.616.933 770.838
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 0 13.269.414
Kısa Vadeli Karşılıklar
762.709 421.363
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 762.709 421.363
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 8.961.934 8.585.814
ARA TOPLAM
28.002.983 54.871.506
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.002.983 54.871.506
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
17 1.275.174 4.511.330
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.275.174 4.511.330
Banka Kredileri
17 1.275.174 4.320.993
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 0 190.337
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.610.518 359.146
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 1.610.518 359.146
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 3.093.219 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.978.911 4.870.476
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
33.981.894 59.741.982
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
766.737.481 309.902.031
Ödenmiş Sermaye
22 110.000.000 15.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
215.000.000 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-167.170 115.448
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.268.122 1.131.960
Yabancı Para Çevrim Farkları
9.268.122 1.131.960
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
8.738.235 62.632
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-9.433.313 195.554
Net Dönem Karı veya Zararı
433.331.607 293.396.437
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22 59.054.811 26.111.533
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
825.792.292 336.013.564
TOPLAM KAYNAKLAR
859.774.186 395.755.546


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 410.109.510 421.560.902
Satışların Maliyeti
24 -51.426.497 -48.233.435
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
358.683.013 373.327.467
BRÜT KAR (ZARAR)
358.683.013 373.327.467
Genel Yönetim Giderleri
26 -15.047.068 -6.181.687
Pazarlama Giderleri
25 -26.606.393 -16.122.372
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
27 -967.917 -1.187.663
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
29 46.328.119 14.788.202
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
29 -22.586.073 -14.391.872
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
339.803.681 350.232.075
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
339.803.681 350.232.075
Finansman Gelirleri
30 177.694.703 13.445.980
Finansman Giderleri
30 -55.239.219 -3.963.787
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
462.259.165 359.714.268
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-18.884.957 -43.932.474
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-15.253.172 -44.567.775
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -3.631.785 635.301
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
443.374.208 315.781.794
DÖNEM KARI (ZARARI)
443.374.208 315.781.794
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
10.042.601 22.385.357
Ana Ortaklık Payları
433.331.607 293.396.437
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 23 5,72320000 3,87500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-282.618 180.899
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-353.273 226.123
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
70.655 -45.224
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
70.655 -45.224
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
31.036.839 4.079.026
Yabancı Para Çevrim Farkları
31.036.839 4.079.026
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
30.754.221 4.259.925
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
474.128.429 320.041.719
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
32.943.278 25.452.424
Ana Ortaklık Payları
441.185.151 294.589.295http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007112


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.418 Değişim: -0,04% Hacim : 8.946 Mio.TL Son veri saati : 11:05
Düşük 2.412 16.05.2022 Yüksek 2.424
Açılış: 2.419
15,5615 Değişim: 0,54%
Düşük 15,4564 16.05.2022 Yüksek 15,5746
Açılış: 15,4775
16,2352 Değişim: 0,76%
Düşük 16,0891 16.05.2022 Yüksek 16,2753
Açılış: 16,1134
897,35 Değişim: -0,50%
Düşük 893,54 16.05.2022 Yüksek 936,74
Açılış: 901,82
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.