KAP ***ANELT*** ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2018 - 18:39
KAP ***ANELT*** ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ANELT*** ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3 14.272 29.541 5.040 6.039
Satışların Maliyeti
3 -21.657 -72.054 -7.255 -26.627
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-7.385 -42.513 -2.215 -20.588
BRÜT KAR (ZARAR)
-7.385 -42.513 -2.215 -20.588
Genel Yönetim Giderleri
3 -394.533 -396.075 -138.564 -148.300
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
3 230.877 868.349 59.707 98.100
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
3 -117.137 -228.420 -39.477 -56.666
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-288.178 201.341 -120.549 -127.454
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
3 932 3.180 0 1.423
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
3 -3.437 -133.267 -2.023 -2.756
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
8 -17.448.605 -894.341 -12.957.014 -417.163
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-17.739.288 -823.087 -13.079.586 -545.950
Finansman Gelirleri
3 134.371 125.698 76.923 10.364
Finansman Giderleri
3 -11.799 -50.291 -3.550 -21.015
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-17.616.716 -747.680 -13.006.213 -556.601
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-21 -6 -19 6
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
3 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
3 -21 -6 -19 6
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-17.616.737 -747.686 -13.006.232 -556.595
DÖNEM KARI (ZARARI)
-17.616.737 -747.686 -13.006.232 -556.595
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12 0 1 0 0
Ana Ortaklık Payları
14 -17.616.737 -747.687 -13.006.232 -556.595
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 130.319 89.747 1.286.260 6.698.160 -11.797.711 -1.584.847 -13.382.558 44.821.928 2 44.821.930
Transferler
-1.584.847 1.584.847 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-89.747 89.747 -747.687 -657.940 -747.687 1 -747.686
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 130.319 0 1.286.260 6.698.160 -13.292.811 -747.687 -14.040.498 44.074.241 3 44.074.244
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 50.000.000 130.319 0 1.286.260 6.698.160 -13.292.811 -2.030.084 -15.322.895 42.791.844 3 42.791.847
Transferler
-2.030.084 2.030.084 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -17.616.737 -17.616.737 -17.616.737 0 -17.616.737
Dönem Sonu Bakiyeler
12 50.000.000 130.319 0 1.286.260 6.698.160 -15.322.895 -17.616.737 -32.939.632 25.175.107 3 25.175.110


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-546.589 -250.288
Dönem Karı (Zararı)
14 -17.616.737 -747.686
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
14 -17.616.737 -747.686
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
17.236.109 262.870
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18.871 19.652
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-109.715 -572.753
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 -109.715 -572.753
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-122.572 -75.407
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-134.371 -125.698
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11.799 50.291
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
899 -2.969
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
899 -2.969
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
8 17.448.605 894.341
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
8 17.448.605 894.341
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 6
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-165.961 234.528
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 0 125.000
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.065 309.800
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -24.564 309.746
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 13.499 54
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-181.756 -17.323
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -181.756 -17.323
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14.799 65.196
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.849 17.427
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.642 -94.248
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 5.337 -33.061
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 9.305 -61.187
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.608 -305.440
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 0 -296.905
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -15.608 -8.535
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
0 91.662
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.876 42.454
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
5.330 40.795
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
9.546 1.659
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-546.589 -250.288
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
119.885 72.219
Ödenen Faiz
-15.418 -54.810
Alınan Faiz
135.303 127.029
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-426.704 -178.069
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
11.140 1.527
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-415.564 -176.542
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 732.819 1.099.635
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 317.255 923.093


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı -17.616.737 -747.686 -13.006.232 -556.595
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-17.616.737 -747.686 -13.006.232 -556.595
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.823 Değişim: -0,95% Hacim : 95.530 Mio.TL Son veri saati : 16:41
Düşük 8.823 05.03.2024 Yüksek 8.971
Açılış: 8.913
31,6486 Değişim: 0,25%
Düşük 31,4989 05.03.2024 Yüksek 31,8047
Açılış: 31,5708
34,3911 Değişim: 0,21%
Düşük 34,2443 05.03.2024 Yüksek 34,5415
Açılış: 34,319
2.163,22 Değişim: 0,66%
Düşük 2.142,65 05.03.2024 Yüksek 2.180,20
Açılış: 2.148,95
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.