KAP ***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2018 - 18:27
KAP ***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4 1.024.939.031 733.126.857 420.755.480 269.345.125
Satışların Maliyeti
4 -960.529.321 -649.195.800 -392.549.459 -240.581.877
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
64.409.710 83.931.057 28.206.021 28.763.248
BRÜT KAR (ZARAR)
64.409.710 83.931.057 28.206.021 28.763.248
Genel Yönetim Giderleri
4 -26.575.862 -23.826.209 -10.253.700 -7.161.187
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4 31.158.536 15.916.667 14.862.770 3.495.793
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
4 -19.960.196 -11.905.787 -9.869.172 -1.005.448
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
49.032.188 64.115.728 22.945.919 24.092.406
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
4 48.495 79.485 12.140 8.626
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
4 -44.898 -34.024 -29.541 -3.708
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
1.310.381 0 -47.751 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 -20.405.997 -825.021 -14.976.073 -406.595
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
29.940.169 63.336.168 7.904.694 23.690.729
Finansman Gelirleri
4 102.013.903 13.974.628 70.062.492 3.096.794
Finansman Giderleri
4 -82.133.908 -19.018.229 -58.454.737 -4.101.960
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
49.820.164 58.292.567 19.512.449 22.685.563
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.741.722 897.672 1.260.506 -2.841.172
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
4 -3.034.629 -4.859.191 -2.594.660 1.559.045
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
4 1.292.907 5.756.863 3.855.166 -4.400.217
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
48.078.442 59.190.239 20.772.955 19.844.391
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
48.078.442 59.190.239 20.772.955 19.844.391
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 -658.882 -277.180 -339.774 -170.246
Ana Ortaklık Payları
21 48.737.324 59.467.419 21.112.729 20.014.637
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
110.000.000 1.384.433 -48.314.150 -348.487 -857.483 78.827.166 10.389.397 113.509.051 59.839.001 324.428.928 -2.173.237 322.255.691
Transferler
1.593.032 58.245.969 -59.839.001
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-112.024 -634.703 0 59.467.419 58.720.693 -277.180 58.443.513
Kar Payları
-11.967.800 0 -11.967.800 0 -11.967.800
Dönem Sonu Bakiyeler
110.000.000 1.384.433 -48.314.150 -348.487 -969.507 78.192.464 11.982.429 159.787.220 59.467.419 371.181.821 -2.450.417 368.731.404
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 110.000.000 1.384.433 -48.314.150 -348.487 -963.373 90.181.741 11.982.429 159.787.220 70.036.425 393.746.238 -2.441.854 391.304.384
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-1.740.534 -1.740.534 -76 -1.740.610
Transferler
70.036.425 -70.036.425
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-280.549 149.104.861 0 48.737.324 197.561.636 -658.882 196.902.754
Dönem Sonu Bakiyeler
18 110.000.000 1.384.433 -48.314.150 -348.487 -1.243.922 239.286.602 11.982.429 228.083.111 48.737.324 589.567.340 -3.100.812 586.466.528


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.457.960 204.363.880
Dönem Karı (Zararı)
48.078.442 59.190.239
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
48.078.442 59.190.239
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
14.628.893 16.526.318
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.852.241 5.272.249
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.881.429 6.345.234
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 6.612.244 5.594.436
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 1.596.682 2.224.415
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.327.497 -1.473.617
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-19.879.995 5.043.601
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-102.013.903 -13.974.628
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
82.133.908 19.018.229
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
19.988.664 762.906
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
19.988.664 762.906
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.741.722 -897.672
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
44.832 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
44.832 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-47.564.564 133.544.360
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-93.448.719 144.723.806
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -222.857 -189.558
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -93.225.862 144.913.364
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.257.805 3.415.632
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
22 5.188.397 -819.928
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.446.202 4.235.560
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -201.239.097 -35.049.949
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -20.076.388 -20.599.326
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -15.572.250 -7.145.010
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
80.374.802 -20.848.066
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 3.351.768 -624.484
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 77.023.034 -20.223.582
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 26.430.992 -5.088.139
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -35.921.985 5.157.740
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.111.338 -5.528.423
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
22 1.948.159 -4.336.844
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-836.821 -1.191.579
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
10 65.999.320 65.718.470
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
148.035.228 8.787.625
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.184.580 6.241.866
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
151.219.808 2.545.759
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
15.142.771 209.260.917
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -876.271 -2.376.173
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.808.540 -2.520.864
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.248.802 -3.798.312
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.611 240.635
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 15.611 240.635
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.264.413 -4.038.947
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -4.199.400 -3.956.717
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -65.013 -82.230
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.635.897 -135.949.349
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.750.000 35.645.217
Kredilerden Nakit Girişleri
12.750.000 35.645.217
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-24.738.700 -147.028.698
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-24.738.700 -147.028.698
Ödenen Temettüler
0 -11.967.800
Ödenen Faiz
-90.406.365 -29.758.003
Alınan Faiz
107.030.962 17.159.935
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.845.055 64.616.219
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.376.526 53.352
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.221.581 64.669.571
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 56.097.860 31.689.004
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 69.319.441 96.358.575


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
48.078.442 59.190.239 20.772.955 19.844.391
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-280.549 -112.024 -178.467 -67.478
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-350.686 -140.030 -223.083 -84.347
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
70.137 28.006 44.616 16.869
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
70.137 28.006 44.616 16.869
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
149.104.861 -634.703 98.041.100 2.214.352
Yabancı Para Çevrim Farkları
149.104.861 -634.703 98.041.100 2.214.352
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
149.104.861 -634.703 98.041.100 2.214.352
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
148.824.312 -746.727 97.862.633 2.146.874
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
196.902.754 58.443.512 118.635.588 21.991.265
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-658.882 -277.180 -339.774 -170.246
Ana Ortaklık Payları
197.561.636 58.720.692 118.975.362 22.161.511


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 69.319.441 56.097.860
Ticari Alacaklar
372.916.948 278.157.848
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 929.026 706.169
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 371.987.922 277.451.679
Diğer Alacaklar
27.408.489 24.150.684
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22 5.973.635 11.162.032
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
21.434.854 12.988.652
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
11 359.785.397 158.546.300
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
359.785.397 158.546.300
Stoklar
9 255.442.290 235.365.902
Peşin Ödenmiş Giderler
53.664.777 37.305.373
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 53.664.777 37.305.373
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.803.983 1.973.952
Diğer Dönen Varlıklar
12.797.106 9.298.490
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12.797.106 9.298.490
ARA TOPLAM
1.153.138.431 800.896.409
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.153.138.431 800.896.409
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6.247 6.247
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.247 6.247
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 36.430.487 56.419.151
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
2.470.000 2.470.000
Maddi Duran Varlıklar
62.847.414 41.565.008
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
198.178 238.295
Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.635.274 2.422.428
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.635.274 2.422.428
Ertelenmiş Vergi Varlığı
33.148.115 30.093.444
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
539.964 854.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
137.275.679 134.068.573
TOPLAM VARLIKLAR
1.290.414.110 934.964.982
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 13.175.436 23.208.716
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 3.981.516 2.558.678
Ticari Borçlar
295.814.935 215.440.133
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 4.723.849 1.372.081
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 291.091.086 214.068.052
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 27.715.307 1.284.316
Diğer Borçlar
6.730.602 5.104.438
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
22 2.534.841 586.682
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.195.761 4.517.756
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
11 8.608.961 44.530.946
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
8.608.961 44.530.946
Ertelenmiş Gelirler
10 248.169.733 194.770.826
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
10 248.169.733 194.770.826
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
3.679.293 4.782.492
Kısa Vadeli Karşılıklar
18.410.305 11.825.021
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 13.412.467 8.423.865
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 4.997.838 3.401.156
ARA TOPLAM
626.286.088 503.505.566
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
626.286.088 503.505.566
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 31.960.539 22.786.980
Diğer Borçlar
205.932 720.758
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
205.932 720.758
Ertelenmiş Gelirler
12.600.413 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
10 12.600.413 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
31.067.775 16.647.294
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 31.067.775 16.647.294
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
1.826.835 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
77.661.494 40.155.032
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
703.947.582 543.660.598
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
589.567.340 393.746.238
Ödenmiş Sermaye
18 110.000.000 110.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 1.384.433 1.384.433
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
18 -48.314.150 -48.314.150
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.592.409 -1.311.860
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.592.409 -1.311.860
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 -348.487 -348.487
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -1.243.922 -963.373
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
239.286.602 90.181.741
Yabancı Para Çevrim Farkları
18 239.286.602 90.181.741
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 11.982.429 11.982.429
Yasal Yedekler
18 11.982.429 11.982.429
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 228.083.111 159.787.220
Net Dönem Karı veya Zararı
21 48.737.324 70.036.425
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 -3.100.812 -2.441.854
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
586.466.528 391.304.384
TOPLAM KAYNAKLAR
1.290.414.110 934.964.982http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/718611


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.026 Değişim: 0,98% Hacim : 81.469 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.957 01.12.2023 Yüksek 8.090
Açılış: 8.071
28,8960 Değişim: 0,08%
Düşük 28,7673 01.12.2023 Yüksek 28,9641
Açılış: 28,8732
31,4606 Değişim: -0,10%
Düşük 31,3160 01.12.2023 Yüksek 31,6026
Açılış: 31,492
1.924,33 Değişim: 1,84%
Düşük 1.885,34 01.12.2023 Yüksek 1.928,08
Açılış: 1.889,60
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.