KAP ***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

12.03.2018 - 21:20
KAP ***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 1.015.757.257 662.155.887
Satışların Maliyeti
22 -909.515.700 -602.668.384
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
106.241.557 59.487.503
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
106.241.557 59.487.503
Genel Yönetim Giderleri
23 -30.631.915 -31.540.453
Pazarlama Giderleri
23 0 -714
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 17.661.812 47.508.435
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -21.009.981 -16.471.676
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
72.261.473 58.983.095
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 320.224 1.418.519
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -30.440 -11.160.206
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 -2.297.491 -581.581
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
70.253.766 48.659.827
Finansman Gelirleri
27 22.847.089 297.400.391
Finansman Giderleri
27 -25.065.526 -272.337.701
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
68.035.329 73.722.517
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.732.479 -2.373.854
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -4.645.131 -4.588.071
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 6.377.610 2.214.217
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
69.767.808 71.348.663
DÖNEM KARI (ZARARI)
69.767.808 71.348.663
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 -268.617 11.509.662
Ana Ortaklık Payları
29 70.036.425 59.839.001
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşğerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
110.000.000 1.384.433 -9.137.569 -348.487 -756.804 66.389.102 10.370.201 94.369.397 14.415.378 286.685.651 13.968.436 300.654.087
Transferler
19.196 14.396.182 -14.415.378
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-100.679 12.438.064 59.839.001 72.176.386 11.509.662 83.686.048
Kar Payları
-1.488.216 -1.488.216 -1.488.216
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-39.176.581 6.231.688 -32.944.893 -27.651.335 -60.596.228
Dönem Sonu Bakiyeler
21 110.000.000 1.384.433 -48.314.150 -348.487 -857.483 78.827.166 10.389.397 113.509.051 59.839.001 324.428.928 -2.173.237 322.255.691
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 110.000.000 1.384.433 -48.314.150 -348.487 -857.483 78.827.166 10.389.397 113.509.051 59.839.001 324.428.928 -2.173.237 322.255.691
Transferler
1.593.032 58.245.969 -59.839.001
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-105.890 11.354.575 70.036.425 81.285.110 -268.617 81.016.493
Kar Payları
-11.967.800 -11.967.800 -11.967.800
Dönem Sonu Bakiyeler
21 110.000.000 1.384.433 -48.314.150 -348.487 -963.373 90.181.741 11.982.429 159.787.220 70.036.425 393.746.238 -2.441.854 391.304.384


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
152.300.308 32.440.834
Dönem Karı (Zararı)
69.767.808 71.348.663
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
69.767.808 71.348.663
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
18.267.975 -3.301.600
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 7.240.742 6.036.586
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.539.320 2.526.624
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 6.348.026 4.907.752
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 2.191.294 -2.381.128
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.218.437 -25.062.690
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
27 -22.847.089 -297.400.391
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 25.065.526 272.337.701
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-190.000 -96.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
14 -190.000 -96.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
2.204.661 11.639.480
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
13 2.204.661 11.639.480
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -1.732.479 2.373.854
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-12.706 -719.454
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-12.706 -625.169
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -94.285
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
70.916.327 -20.192.980
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
108.797.052 -62.034.107
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8,30 -134.515 4.181.478
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 108.931.567 -66.215.585
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
16.581.057 22.839.371
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9,30 12.522.379 31.514.843
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 4.058.678 -8.675.472
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 -19.048.441 -38.800.517
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -8.442.383 -107.368.233
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 8.386.807 -15.260.884
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.459.516 79.696.771
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8,30 -1.462.296 -1.400.819
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -19.997.220 81.097.590
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 -13.071.829 10.375.310
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -16.185.555 52.366.176
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.606.162 -955.192
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9,30 -5.182.780 -1.308.799
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -423.382 353.607
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
11 22.208.955 32.619.792
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.243.658 6.328.533
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
2.246.867 8.210.874
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-3.490.525 -1.882.341
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
158.952.110 47.854.083
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.399.146 -488.369
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 -5.252.656 -14.924.880
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.271.399 -75.397.962
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
0 -63.748.990
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
56.819 921.628
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 56.819 736.897
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 0 184.731
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.328.218 -12.570.600
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -5.244.232 -12.127.084
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -83.986 -443.516
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-122.673.405 25.078.588
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
169.829.959 442.871.277
Kredilerden Nakit Girişleri
7 169.829.959 442.871.277
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-273.414.710 -404.604.448
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -273.414.710 -404.604.448
Ödenen Temettüler
-11.967.800 -1.488.216
Ödenen Faiz
-11.247.739 -24.460.238
Alınan Faiz
4.126.885 12.760.213
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.355.504 -17.878.540
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
53.352 502.390
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.408.856 -17.376.150
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 31.689.004 49.065.154
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 56.097.860 31.689.004


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
69.767.808 71.348.663
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-105.890 -100.679
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -133.138 -127.237
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
27.248 26.558
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27.248 26.558
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
11.354.575 12.438.064
Yabancı Para Çevrim Farkları
11.354.575 12.438.064
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
11.354.575 12.438.064
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.248.685 12.337.385
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
81.016.493 83.686.048
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-268.617 11.509.662
Ana Ortaklık Payları
81.285.110 72.176.386


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 56.097.860 31.689.004
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
278.157.848 386.954.900
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8,30 706.169 571.654
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 277.451.679 386.383.246
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
24.150.684 40.733.988
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9,30 11.162.032 23.684.411
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 12.988.652 17.049.577
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
158.546.300 139.497.859
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
12 158.546.300 139.497.859
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
10 235.365.902 226.923.519
Peşin Ödenmiş Giderler
37.305.373 46.752.322
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 37.305.373 46.752.322
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28 1.973.952 2.731.792
Diğer Dönen Varlıklar
9.298.490 5.589.137
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 9.298.490 5.589.137
ARA TOPLAM
800.896.409 880.872.521
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
800.896.409 880.872.521
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 46.296
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 0 46.296
Diğer Alacaklar
6.247 4.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 6.247 4.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 56.419.151 58.623.812
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 2.470.000 2.280.000
Maddi Duran Varlıklar
15 41.565.008 36.825.306
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 238.295 587.788
Peşin Ödenmiş Giderler
2.422.428 1.362.286
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 2.422.428 1.362.286
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 30.093.444 23.571.541
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
28 854.000 6.052.379
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
134.068.573 129.353.408
TOPLAM VARLIKLAR
934.964.982 1.010.225.929
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
23.208.716 142.911.731
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 23.208.716 142.911.731
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.558.678 2.320.186
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 2.558.678 2.320.186
Ticari Borçlar
215.440.133 234.162.535
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,30 1.372.081 2.834.377
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 214.068.052 231.328.158
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 1.284.316 14.356.145
Diğer Borçlar
5.104.438 9.719.704
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9,30 586.682 5.769.462
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 4.517.756 3.950.242
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
44.530.946 60.716.501
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
12 44.530.946 60.716.501
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
194.770.826 172.544.860
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
11 194.770.826 172.544.860
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 4.782.492 5.252.656
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.825.021 8.371.866
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 8.423.865 7.162.004
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 3.401.156 1.209.862
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
503.505.566 650.356.184
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
503.505.566 650.356.184
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
22.786.980 21.099.667
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 22.786.980 21.099.667
Ticari Borçlar
0 2.737.114
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 0 2.737.114
Diğer Borçlar
720.758 1.711.654
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 720.758 1.711.654
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 17.011
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
11 0 17.011
Uzun Vadeli Karşılıklar
16.647.294 12.048.608
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 16.647.294 12.048.608
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
40.155.032 37.614.054
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
543.660.598 687.970.238
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
393.746.238 324.428.928
Ödenmiş Sermaye
21 110.000.000 110.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 1.384.433 1.384.433
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
21 -48.314.150 -48.314.150
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.311.860 -1.205.970
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.311.860 -1.205.970
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21 -348.487 -348.487
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -963.373 -857.483
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
90.181.741 78.827.166
Yabancı Para Çevrim Farkları
21 90.181.741 78.827.166
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11.982.429 10.389.397
Yasal Yedekler
21 11.982.429 10.389.397
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 159.787.220 113.509.051
Net Dönem Karı veya Zararı
29 70.036.425 59.839.001
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 -2.441.854 -2.173.237
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
391.304.384 322.255.691
TOPLAM KAYNAKLAR
934.964.982 1.010.225.929http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667998


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.814 Değişim: 0,59% Hacim : 44.419 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 9.747 09.04.2024 Yüksek 9.849
Açılış: 9.808
32,3565 Değişim: 0,17%
Düşük 32,1821 12.04.2024 Yüksek 32,9113
Açılış: 32,3025
34,4292 Değişim: -0,71%
Düşük 34,3896 12.04.2024 Yüksek 35,1623
Açılış: 34,6749
2.437,83 Değişim: -0,95%
Düşük 2.426,99 12.04.2024 Yüksek 2.529,91
Açılış: 2.461,15
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.