KAP ***ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

29.03.2021 - 21:18
KAP ***ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
30 117.878.241 290.806.057
Satışların Maliyeti
30 -79.891.537 -276.730.622
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
37.986.704 14.075.435
BRÜT KAR (ZARAR)
37.986.704 14.075.435
Genel Yönetim Giderleri
31 -17.571.895 -10.506.896
Pazarlama Giderleri
31 -932.326 -856.457
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33 200.110 76.413
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
33 -337.949 -365.452
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
19.344.644 2.423.043
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
19.344.644 2.423.043
Finansman Gelirleri
34 9.886.661 16.218.251
Finansman Giderleri
34 -10.649.022 -14.807.642
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
18.582.283 3.833.652
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
24 -4.307.856 -853.797
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -4.277.376 -931.247
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -30.480 77.450
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
14.274.427 2.979.855
DÖNEM KARI (ZARARI)
14.274.427 2.979.855
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
14.274.427 2.979.855
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-45.598.299 4.484.381
Dönem Karı (Zararı)
14.274.427 2.979.855
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
14.274.427 2.979.855
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.036.800 2.527.180
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19,20 1.009.285 1.653.659
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
21,25 -40.706 19.724
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21,25 -40.706 19.724
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
30,35 -2.791.021 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 30.480 853.797
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
10 -244.838 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-57.835.926 -1.022.654
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 -1.893.725 3.738.136
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -145.416.297 -32.890.606
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -145.416.297 -32.890.606
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12 -3.056.042 371.906
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 -3.056.042 371.906
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
13 31.459 445.255
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -492.639 -8.416
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 101.337.022 22.673.497
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11 101.337.022 22.673.497
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21 0 167.983
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.936.400 2.614.442
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -1.936.400 2.614.442
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
13 -6.448.040 1.865.149
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
23 38.736 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-45.598.299 4.484.381
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.587.672 -3.385.190
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19 0 1.224
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19 0 1.224
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 2.587.672 -775.727
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 2.102.220 -775.727
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20 485.452 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8 0 -2.610.687
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
42.755.796 -2.412.686
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
42.755.796 1.960.010
Kredilerden Nakit Girişleri
9 42.755.796 50.236
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
10 0 1.909.774
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 0 -1.940.042
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 0 -1.940.042
Ödenen Temettüler
29 0 -2.432.654
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-254.831 -1.313.495
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-254.831 -1.313.495
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 2.187.923 3.501.418
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 1.933.092 2.187.923


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 1.933.092 2.188.117
Finansal Yatırımlar
8 3.405.547 1.373.781
Diğer Finansal Yatırımlar
8 3.405.547 1.373.781
Ticari Alacaklar
11 217.152.586 71.736.289
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,11 463.174 115.177
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 216.689.412 71.621.112
Diğer Alacaklar
6,12 5.459.276 2.423.818
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6,12 5.459.276 2.423.818
Türev Araçlar
13 50 31.509
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
13 50 31.509
Peşin Ödenmiş Giderler
15 569.097 76.458
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 12.188 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 556.909 76.458
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 2.684.552 30.115
ARA TOPLAM
231.204.200 77.860.087
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
231.204.200 77.860.087
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.637.092 1.775.133
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
8 119.838 257.879
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Finansal Yatırımlar
8 1.517.254 1.517.254
Diğer Alacaklar
12 64.214 43.630
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 64.214 43.630
Maddi Duran Varlıklar
2.736.382 1.617.138
Taşıtlar
19 104.469 193.805
Mobilya ve Demirbaşlar
19 2.200.297 916.992
Diğer Maddi Duran Varlıklar
19 431.616 506.341
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 3.203.905 1.740.458
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 685.646 285.655
Diğer Haklar
19 467.725 53.151
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 217.921 232.504
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.327.239 5.462.014
TOPLAM VARLIKLAR
239.531.439 83.322.101
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
45.724.124 2.509.306
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 45.724.124 2.509.306
Banka Kredileri
9 45.701.569 2.500.733
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 22.555 8.573
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
251.423 537.277
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 251.423 537.277
Banka Kredileri
9 251.423 537.277
Diğer Finansal Yükümlülükler
10 1.958.265 856.660
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
10 1.958.265 856.660
Ticari Borçlar
11 135.858.258 34.521.236
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
11 3.705.403 888.108
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 132.152.855 33.633.128
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 361.463 236.669
Diğer Borçlar
12 894.036 2.830.436
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6,12 27.613 2.521.656
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 866.423 308.780
Türev Araçlar
13 0 6.448.040
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
13 0 6.448.040
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23 48.736 10.000
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23 34.836 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23 13.900 10.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 4.277.376 343.999
Kısa Vadeli Karşılıklar
21,25 663.512 368.898
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 134.433 68.898
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 529.079 300.000
ARA TOPLAM
190.037.193 48.662.521
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
190.037.193 48.662.521
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 173.168
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 0 173.168
Banka Kredileri
9 0 173.168
Diğer Finansal Yükümlülükler
10 1.682.360 1.053.114
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
10 1.682.360 1.053.114
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 116.820 48.129
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 116.820 48.129
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 151.957 121.477
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.951.137 1.395.888
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
191.988.330 50.058.409
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
47.543.109 33.263.692
Ödenmiş Sermaye
29 27.500.000 27.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 -64.453 -69.443
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-64.453 -69.443
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -64.453 -69.443
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 1.282.878 1.282.878
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
29 1.282.878 1.282.878
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
29 1.282.878 1.282.878
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29 915.190 767.466
Yasal Yedekler
29 915.190 767.466
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 3.635.067 802.936
Net Dönem Karı veya Zararı
29 14.274.427 2.979.855
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
47.543.109 33.263.692
TOPLAM KAYNAKLAR
239.531.439 83.322.101


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.500.000 -61.095 1.282.878 438.593 675.789 2.888.674 32.724.839 0 32.724.839
Transferler
29 328.873 2.559.801 -2.888.674 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -8.348 2.979.855 2.971.507 2.971.507
Kar Payları
-2.432.654 -2.432.654 -2.432.654
Dönem Sonu Bakiyeler
29 27.500.000 -69.443 1.282.878 767.466 802.936 2.979.855 33.263.692 33.263.692
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.500.000 -69.443 1.282.878 767.466 802.936 2.979.855 33.263.692 33.263.692
Transferler
29 147.724 2.832.131 -2.979.855 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 4.990 14.274.427 14.279.417 14.279.417
Dönem Sonu Bakiyeler
29 27.500.000 -64.453 1.282.878 915.190 3.635.067 14.274.427 47.543.109 47.543.109


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
29 14.274.427 2.979.855
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
4.990 -8.348
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21,29 6.398 -10.702
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21,23 -1.408 2.354
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21,23 -1.408 2.354
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.990 -8.348
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.279.417 2.971.507
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
14.279.417 2.971.507http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921626


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.409 Değişim: 0,09% Hacim : 3.941 Mio.TL Son veri saati : 11:00
Düşük 1.400 16.04.2021 Yüksek 1.413
Açılış: 1.406
8,0707 Değişim: 0,79%
Düşük 8,0020 16.04.2021 Yüksek 8,1121
Açılış: 8,0073
9,6782 Değişim: 0,75%
Düşük 9,5724 16.04.2021 Yüksek 9,7085
Açılış: 9,6062
457,80 Değişim: 0,77%
Düşük 453,88 16.04.2021 Yüksek 459,75
Açılış: 454,29
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.