KAP ***ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

01.06.2020 - 19:23
KAP ***ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
30 12.885.562 266.486.265
Satışların Maliyeti
30 -9.746.420 -264.239.945
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.139.142 2.246.320
BRÜT KAR (ZARAR)
3.139.142 2.246.320
Genel Yönetim Giderleri
31 -3.366.523 -2.305.347
Pazarlama Giderleri
31 -123.348 -346.127
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
31 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33 11.026 463
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
33 -354 -570
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-340.057 -405.261
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
34 3.444.354 5.452.868
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
34 -1.330.921 -3.509.638
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.773.376 1.537.969
Finansman Giderleri
35 -129.866 -516.894
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.643.510 1.021.075
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
24 -340.989 -266.596
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -404.750 -258.694
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 63.761 -7.902
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.302.521 754.479
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.302.521 754.479
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.302.521 754.479
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.129.708 -1.125.701
Dönem Karı (Zararı)
1.302.521 754.479
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.302.521 754.479
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
714.871 477.337
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 220.678 191.409
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
31 153.204 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 340.989 266.596
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
19.332
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.112.316 -2.357.517
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
9 -1.444.513 247.219
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 8.165.681 -819.057
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12 411.819 -2.241.366
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
13 -23.840 70.969
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-240.644 1.844.692
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.278.729 87.154
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
13 1.240.969 -1.547.128
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
281.573
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.129.708 -1.125.701
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-160.252 -54.709
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-160.252 -54.709
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.569.259 7.166.795
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 7.254.458
Kredilerden Nakit Girişleri
7.254.458
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.569.259 -87.663
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -2.569.259 -87.663
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.400.197 5.986.385
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.400.197 5.986.385
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 2.188.117 3.501.418
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 7.588.314 9.487.803


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 7.588.314 2.188.117
Finansal Yatırımlar
8 2.933.584 1.373.781
Ticari Alacaklar
11 59.570.608 71.736.289
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 150.102 115.177
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 59.420.506 71.621.112
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
6 2.012.000 2.423.818
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 2.012.000 2.423.818
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
13 55.349 31.509
Peşin Ödenmiş Giderler
15 442.721 76.458
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 442.721 76.458
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 992 30.115
ARA TOPLAM
72.603.568 77.860.087
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
72.603.568 77.860.087
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 1.659.842 1.775.133
Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
12 43.630 43.630
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 43.630 43.630
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
13 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
18 0
Maddi Duran Varlıklar
19 1.538.459 1.617.138
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 1.522.901 1.740.458
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 244.755 285.655
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.009.587 5.462.014
TOPLAM VARLIKLAR
77.613.155 83.322.101
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 435.812 2.509.306
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 15.297 537.277
Diğer Finansal Yükümlülükler
10 649.987 856.660
Ticari Borçlar
11 31.306.691 34.521.236
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 881.246 888.108
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 30.425.445 33.633.128
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 234.060 236.669
Diğer Borçlar
12 551.708 2.830.436
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 2.521.656
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 551.708 308.780
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
13 7.689.009 6.448.040
Devlet Teşvik ve Yardımları
22 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23 20.000 10.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 404.751 343.999
Kısa Vadeli Karşılıklar
21 357.452 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
41.664.767 48.662.521
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
41.664.767 48.662.521
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 199.384 173.168
Diğer Finansal Yükümlülükler
10 1.053.114 1.053.114
Ticari Borçlar
11 0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
12 0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
13 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
22 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 70.221 48.129
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 70.221 48.129
Genel Karşılıklar
25 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
28 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 57.716 121.477
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
27 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.380.435 1.395.888
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
43.045.202 50.058.409
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
34.567.953 33.263.692
Ödenmiş Sermaye
29 27.500.000 27.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
29 0
Geri Alınmış Paylar (-)
29 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
29 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 -67.703 -69.443
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-67.703 -69.443
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -67.703 -69.443
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 1.282.878 1.282.878
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
29 1.282.878 1.282.878
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29 767.466 767.466
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 3.782.791 802.936
Net Dönem Karı veya Zararı
29 1.302.521 2.979.855
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
34.567.953 33.263.692
TOPLAM KAYNAKLAR
77.613.155 83.322.101


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -61.095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.282.878 0 0 0 0 0 0 438.593 0 0 0 675.789 2.888.674 32.724.839 32.724.839
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
27.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -61.095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.282.878 0 0 0 0 0 0 438.593 0 0 0 675.789 2.888.674 0 32.724.839 0 32.724.839
Transferler
29 2.888.674 -2.888.674 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 8.589 754.479 763.068 763.068
Dönem Karı (Zararı)
754.479 754.479 754.479
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
8.589 8.589 8.589
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
29 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
29 27.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -52.506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.282.878 0 0 0 0 0 0 438.593 0 0 0 3.564.463 754.479 0 33.487.907 33.487.907
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -69.443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.282.878 0 0 0 0 0 0 767.466 0 0 0 802.936 2.979.855 33.263.692 33.263.692
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
27.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -69.443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.282.878 0 0 0 0 0 0 767.466 0 0 0 802.936 2.979.855 0 33.263.692 0 33.263.692
Transferler
29 2.979.855 -2.979.855 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 1.740 1.302.521 1.304.261 1.304.261
Dönem Karı (Zararı)
1.302.521 1.302.521 1.302.521
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.740 1.740 1.740
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
29 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
29 27.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -67.703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.282.878 0 0 0 0 0 0 767.466 0 0 0 3.782.791 1.302.521 0 34.567.953 34.567.953


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
29 1.302.521 754.479
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.740 8.589
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21-29 2.230 11.011
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-490 -2.422
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21-23 -490 -2.422
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.740 8.589
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.304.261 763.068
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.304.261 763.068http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848297


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.814 Değişim: 0,59% Hacim : 44.419 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 9.747 09.04.2024 Yüksek 9.849
Açılış: 9.808
32,3565 Değişim: 0,17%
Düşük 32,1821 12.04.2024 Yüksek 32,9113
Açılış: 32,3025
34,4292 Değişim: -0,71%
Düşük 34,3896 12.04.2024 Yüksek 35,1623
Açılış: 34,6749
2.437,83 Değişim: -0,95%
Düşük 2.426,99 12.04.2024 Yüksek 2.529,91
Açılış: 2.461,15
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.