KAP ***ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

17.03.2020 - 17:42
KAP ***ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
30 290.806.057 528.281.140
Satışların Maliyeti
30 -276.730.622 -524.923.758
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.075.435 3.357.382
BRÜT KAR (ZARAR)
14.075.435 3.357.382
Genel Yönetim Giderleri
31 -10.506.896 -7.329.858
Pazarlama Giderleri
31 -856.457 -827.581
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
31 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33 76.413 44.148
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
33 -365.452 -357.996
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.423.043 -5.113.905
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
34 16.218.251 30.066.345
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
34 -12.977.952 -20.996.435
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.663.342 3.956.005
Finansman Giderleri
35 -1.829.690 -142.346
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.833.652 3.813.659
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
24 -853.797 -924.985
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -931.247 -876.852
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 77.450 -48.133
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.979.855 2.888.674
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.979.855 2.888.674
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.979.855 2.888.674
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.484.381 -10.772.116
Dönem Karı (Zararı)
2.979.855 2.888.674
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.979.855 2.888.674
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.527.180 2.026.463
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 1.653.659 750.728
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
31 19.724 350.750
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 19.724 50.750
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
31 0 300.000
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 853.797 924.985
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.022.654 -15.687.253
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
9 3.738.136 419.920
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -32.890.606 -23.644.140
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -115.177 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -32.775.429 -23.644.140
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12 371.906 -3.178.209
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 371.906 -3.178.209
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
13 445.255 -476.764
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -8.416 -354
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
22.673.497 7.011.265
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 887.797 -230.222
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11 21.785.700 7.241.487
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21 167.983 -18.965
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.614.442 167.292
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 2.521.656
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 92.786 167.292
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
13 1.865.149 4.032.702
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.484.381 -10.772.116
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.385.190 -508.633
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.224 13.669
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19 1.224 13.669
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-775.727 -522.302
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -775.727 -511.551
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20 0 -10.751
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10 -2.610.687 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.412.686 3.169.356
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.960.010 4.120.726
Kredilerden Nakit Girişleri
9 50.236 4.120.726
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
10 1.909.774 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.940.042 -170.832
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -1.940.042 -170.832
Ödenen Temettüler
29 -2.432.654 -778.828
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
29 -1.710
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.313.495 -8.111.393
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.313.495 -8.111.393
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 3.501.418 11.612.811
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 2.187.923 3.501.418


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 2.188.117 3.505.469
Finansal Yatırımlar
8 1.373.781 5.369.796
Ticari Alacaklar
11 71.736.289 38.845.683
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 115.177 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 71.621.112 38.845.683
Diğer Alacaklar
6 2.423.818 3.388.736
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 2.423.818 3.388.736
Türev Araçlar
13 31.509 476.764
Peşin Ödenmiş Giderler
6 76.458 68.042
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 0 5.319
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 76.458 62.723
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 30.115 30.115
Diğer Dönen Varlıklar
16 0 0
ARA TOPLAM
77.860.087 51.684.605
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
77.860.087 51.684.605
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 1.775.133 1.517.254
Ticari Alacaklar
11 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
12 43.630 34.009
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 43.630 34.009
Türev Araçlar
13 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
18 0 0
Maddi Duran Varlıklar
19 1.617.138 1.593.073
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 1.740.458 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 285.655 318.648
Peşin Ödenmiş Giderler
15 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 0 0
Diğer Duran Varlıklar
16 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.462.014 3.462.984
TOPLAM VARLIKLAR
83.322.101 55.147.589
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 2.509.306 4.010.115
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 537.277 487.041
Diğer Finansal Yükümlülükler
10 856.660 0
Ticari Borçlar
11 34.521.236 11.847.739
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 888.108 311
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 33.633.128 11.847.428
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 236.669 68.686
Diğer Borçlar
12 2.830.436 225.994
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 2.521.656 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 308.780 225.994
Türev Araçlar
13 6.448.040 4.582.891
Devlet Teşvik ve Yardımları
22 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23 10.000 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 343.999 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
21 368.898 351.337
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 68.898 51.337
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
25 300.000 300.000
ARA TOPLAM
48.662.521 21.573.803
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
48.662.521 21.573.803
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 173.168 612.401
Diğer Finansal Yükümlülükler
10 1.053.114 0
Ticari Borçlar
11 0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 0 0
Diğer Borçlar
12 0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 0 0
Türev Araçlar
13 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
22 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 48.129 35.264
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 48.129 35.264
Genel Karşılıklar
25 0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
28 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 121.477 201.282
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
27 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.395.888 848.947
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
50.058.409 22.422.750
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
33.263.692 32.724.839
Ödenmiş Sermaye
29 27.500.000 27.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
29 0 0
Geri Alınmış Paylar (-)
29 0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
29 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 -69.443 -61.095
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-69.443 -61.095
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -69.443 -61.095
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 1.282.878 1.282.878
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
29 1.282.878 1.282.878
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29 767.466 438.593
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 802.936 675.789
Net Dönem Karı veya Zararı
29 2.979.855 2.888.674
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
33.263.692 32.724.839
TOPLAM KAYNAKLAR
83.322.101 55.147.589


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.500.000 -778.828 -778.828 -778.828
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.710 -1.710 -1.710
Dönem Sonu Bakiyeler
29 27.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -61.095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.282.878 0 0 0 0 0 0 438.593 0 0 0 675.789 2.888.674 0 32.724.839 32.724.839
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -61.095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.282.878 0 0 0 0 0 0 438.593 0 0 0 675.789 2.888.674 32.724.839 32.724.839
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
27.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -61.095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.282.878 0 0 0 0 0 0 438.593 0 0 0 675.789 2.888.674 0 32.724.839 0 32.724.839
Transferler
29 328.873 2.559.801 -2.888.674 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -8.348 2.979.855 2.971.507 2.971.507
Dönem Karı (Zararı)

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.179 Değişim: -1,66% Hacim : 131.977 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.179 27.02.2024 Yüksek 9.351
Açılış: 9.351
31,1499 Değişim: 0,02%
Düşük 31,0901 28.02.2024 Yüksek 31,1647
Açılış: 31,1437
33,7703 Değişim: -0,11%
Düşük 33,7416 28.02.2024 Yüksek 33,8585
Açılış: 33,8085
2.033,80 Değişim: 0,04%
Düşük 2.029,75 28.02.2024 Yüksek 2.034,89
Açılış: 2.033,01
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.