KAP ***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

31.10.2023 - 19:00
KAP ***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 17.700.000 4.808.749 -339.801 -339.801 530.400 190.599 2.522.394 12.579.770 7.215.095 19.794.865 45.016.607 45.016.607
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
325.745 6.889.350 -7.215.095 -325.745 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-179.950 -179.950 -179.950 9.976.896 9.976.896 9.796.946 9.796.946
Dönem Karı (Zararı)
9.976.896 9.976.896 9.976.896 9.976.896
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
17.700.000 4.808.749 -519.751 -519.751 530.400 10.649 2.848.139 19.469.120 9.976.896 29.446.016 54.813.553 54.813.553
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 17.700.000 4.808.749 -537.660 -537.660 530.400 -7.260 2.405.744 19.469.120 17.054.980 36.524.100 61.873.729 61.873.729
Transferler
34.300.000 -6.572.303 -54.400 -54.400 932.756 16.564.620 -17.054.980 -490.360 27.673.297 27.673.297
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-139.937 -139.937 -139.937 -29.190.324 17.579.225 -11.611.099 -11.751.036 -11.751.036
Sermaye Arttırımı
15.000.000 15.000.000 15.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
67.000.000 -1.763.554 -677.597 -677.597 476.000 1.153.597 3.338.500 6.843.416 17.579.225 24.422.641 92.795.990 92.795.990


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-53.547.324 2.425.557
Dönem Karı (Zararı)
17.579.225 9.976.896
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
17.579.225 9.976.896
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-20.058.230 4.396.409
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 2.636.699 1.580.498
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-3.176.558 4.064.905
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-3.176.558 4.064.905
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
946.518 1.061.332
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
36.367 1.028.749
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
910.151 32.583
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-14.066.559
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-6.398.330 -2.310.326
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-20.678.940 -628.738
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -269.100.746 111.420.489
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-269.100.746 111.420.481
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-43.394.815 -14.240.511
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-43.394.815 -14.240.511
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
982.790 -1.336.404
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
280.421.333 -111.742.389
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
280.421.333 -111.742.389
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.375.636 542.627
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
328.435 145.166
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
328.435 145.166
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.459.699 14.582.284
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
11.068.423 15.055.279
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.391.276 -472.995
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-23.157.945 13.744.567
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-30.389.379 -11.319.010
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-683.797 -1.700.942
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.966.220 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 2.966.220 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.650.017 -1.700.942
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -2.947.777 -912.963
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -702.240 -787.979
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
57.347.989 3.923.022
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
59.517.512 4.108.698
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
59.517.512 4.108.698
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.169.523 -185.676
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.116.868 4.647.637
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
14.066.559 473.142
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.183.427 5.120.779
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
39.901.737 30.561.741
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 57.085.164 35.682.520


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 62.903.349 48.168.332
Finansal Yatırımlar
5 28.420.285 24.353.268
Ticari Alacaklar
7 429.255.202 160.154.456
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 7
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
429.255.195 160.154.449
Diğer Alacaklar
8 69.045.672 25.650.857
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
69.045.672 25.650.857
Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.894.881 528.161
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 3.062.423 5.389.513
Diğer Dönen Varlıklar
12 651.994 674.414
ARA TOPLAM
595.233.806 264.919.001
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
595.233.806 264.919.001
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 760.007 760.007
Maddi Duran Varlıklar
9 7.503.213 4.919.291
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 1.666.567 1.655.882
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 1.281.743 992.310
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
11.211.530 8.327.490
TOPLAM VARLIKLAR
606.445.336 273.246.491
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 98.277.363 72.129.905
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
267.245 603.359
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
267.245 603.359
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
98.010.118 71.526.546
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
98.010.118 71.526.546
Ticari Borçlar
7 404.327.795 123.906.462
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 77.815 12.111
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
404.249.980 123.894.351
Diğer Borçlar
8 2.841.577 2.513.142
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
3.835.940 6.305.716
Kısa Vadeli Karşılıklar
614.452 5.720.088
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 467.452 2.843.088
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 147.000 2.877.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 1.075.300 130.582
ARA TOPLAM
510.972.427 210.705.895
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
510.972.427 210.705.895
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 2.505.638
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.505.638
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.505.638
Uzun Vadeli Karşılıklar
171.281 666.868
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 171.281 666.868
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.676.919 666.868
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
513.649.346 211.372.763
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
92.795.990 61.873.728
Ödenmiş Sermaye
13 67.000.000 17.700.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 -1.763.554 4.808.749
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 -677.597 -537.660
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 476.000 530.400
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 3.338.500 2.848.139
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
442.396
Yasal Yedekler
2.405.743
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
6.843.416 19.469.120
Net Dönem Karı veya Zararı
17.579.225 17.054.980
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
92.795.990 61.873.728
TOPLAM KAYNAKLAR
606.445.336 273.246.491


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 100.113.929 31.718.771 42.077.570 11.775.796
Satışların Maliyeti
14 -52.980.070 -11.238.662 -24.062.223 -3.585.824
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
47.133.859 20.480.109 18.015.347 8.189.972
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
47.133.859 20.480.109 18.015.347 8.189.972
Genel Yönetim Giderleri
15 -32.278.052 -18.898.671 -12.328.253 -7.006.482
Pazarlama Giderleri
15 -2.382.876 -909.171 -1.213.042 -314.760
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 39.142.841 38.707.963 17.856.598 11.727.176
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -40.079.943 -39.551.012 -19.033.102 -11.694.868
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.535.829 -170.782 3.297.548 901.038
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
11.535.829 -170.782 3.297.548 901.038
Finansman Gelirleri
24.002.937 19.557.230 10.726.515 7.686.019
Finansman Giderleri
-14.352.988 -5.996.769 -6.392.643 -2.320.901
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
21.185.778 13.389.679 7.631.420 6.266.156
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.606.553 -3.412.783 -660.729 -1.545.625
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -3.794.810 -4.724.673 -1.065.953 -2.014.744
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 188.257 1.311.890 405.224 469.119
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
17.579.225 9.976.896 6.970.691 4.720.531
DÖNEM KARI (ZARARI)
17.579.225 9.976.896 6.970.691 4.720.531
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
17.579.225 9.976.896 6.970.691 4.720.531
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-174.923 -179.951 10.487 -137.835
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-139.938 -239.934 8.390 -183.780
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-34.985 59.983 2.097 45.945
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-34.985 59.983 2.097 45.945
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-174.923 -179.951 10.487 -137.835
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.404.302 9.796.945 6.981.178 4.582.696
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
17.404.302 9.796.945 6.981.178 4.582.696http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212675


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8098 Değişim: 0,00%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1475 Değişim: -0,17%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.448,23 Değişim: -1,67%
Düşük 2.445,05 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.