KAP ***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

29.07.2021 - 16:00
KAP ***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
568.211 -12.592.824
Dönem Karı (Zararı)
2.482.714 932.170
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.482.714 932.170
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
257.499 25.827
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 700.500 459.935
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-443.001 -434.108
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.668.433 -11.503.334
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-32.441 -34.155.771
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-32.440 -34.155.771
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.766.963 1.386.514
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.766.963 1.386.514
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-99.400 173.316
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.192.329 30.502.207
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.192.329 30.502.207
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-141.982 -703.568
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
180.983 -190.122
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
180.983 -190.122
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.000.959 -8.515.910
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.744.034 -8.498.398
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-256.925 -17.512
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.928.220 -10.545.337
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
2.496.431 -2.047.487
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-880.448 -254.054
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit -893.747 2.482.714 2.504.925 2.504.925
Dönem Sonu Bakiyeler
17.700.000 4.808.749 -356.797 -356.797 530.400 173.603 2.522.394 12.579.770 2.482.714 15.062.484 40.267.230 40.267.230


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 22.379.069 18.359.152
Finansal Yatırımlar
5 21.360.409 19.546.465
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
21.360.409 19.546.465
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
21.360.409 19.546.465
Ticari Alacaklar
7 76.616.670 76.584.229
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 1
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
76.616.670 76.584.228
Diğer Alacaklar
4.531.406
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.298.369 4.531.406
Peşin Ödenmiş Giderler
12 314.069 150.359
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
314.069 150.359
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 182.177 177.305
Diğer Dönen Varlıklar
12 205.746 274.928
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
205.746 274.928
ARA TOPLAM
127.356.509 119.623.844
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
127.356.509 119.623.844
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 760.007 760.007
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
760.007 760.007
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
760.007 760.007
Maddi Duran Varlıklar
9 3.461.421 3.183.793
Tesis, Makine ve Cihazlar
703.800 294.929
Taşıtlar
1.226.296 1.028.976
Mobilya ve Demirbaşlar
89.627 108.687
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
751.057 917.958
Diğer Maddi Duran Varlıklar
690.641 833.243
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 216.602 314.282
Bilgisayar Yazılımları
216.602 314.282
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 119.446 183.652
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.557.476 4.441.734
TOPLAM VARLIKLAR
131.913.985 124.065.578
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 15.863.956 11.461.404
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
455.688 456.031
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
455.688 456.031
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
15.408.268 11.005.373
Banka Kredileri
0 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
15.408.268 11.005.373
Ticari Borçlar
7 72.386.140 71.193.811
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
18 2.153 4.264
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
72.383.987 71.189.547
Diğer Borçlar
8 952.681 771.698
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
952.681 771.698
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 697.660 580.965
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.027.101 1.358.083
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 847.101 989.083
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 180.000 369.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.369 76.294
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 8.369 76.294
ARA TOPLAM
90.935.907 85.442.255
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
90.935.907 85.442.255
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 464.347 622.881
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
464.347 622.881
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
464.347 622.881
Uzun Vadeli Karşılıklar
246.501 238.137
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 246.501 238.137
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
710.848 861.018
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
91.646.755 86.303.273
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
40.267.230 37.762.305
Ödenmiş Sermaye
13 17.700.000 17.700.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 4.808.749 4.808.749
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 -356.797 -379.008
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-356.797 -379.008
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-356.797 -379.008
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 530.400 530.400
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
530.400 530.400
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
530.400 530.400
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.522.394 2.418.233
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
13 442.396 442.396
Yasal Yedekler
13 2.079.998 1.975.837
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12.579.770 10.395.073
Net Dönem Karı veya Zararı
2.482.714 2.288.858
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
40.267.230 37.762.305
TOPLAM KAYNAKLAR
131.913.985 124.065.578


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 77.814.071 4.697.360 16.920.808 4.118.465
Satışların Maliyeti
14 -69.859.857 -1.178.772 -12.902.855 -2.404.375
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14 7.954.214 3.518.588 4.017.953 1.714.090
BRÜT KAR (ZARAR)
7.954.214 3.518.588 4.017.953 1.714.090
Genel Yönetim Giderleri
15 -6.196.528 -2.920.866 -4.027.712 -1.928.725
Pazarlama Giderleri
15 -453.835 -203.874 -334.060 -188.196
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
6.771.802 3.163.239 228.780 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-7.953.820 -3.268.988 -221.760 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
121.833 288.099 -336.799 -402.831
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
121.833 288.099 -336.799 -402.831
Finansman Gelirleri
4.643.425 2.428.338 1.883.534 704.025
Finansman Giderleri
-1.545.749 -725.252 -350.124 -19.928
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.219.509 1.991.185 1.196.611 281.266
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-736.795 -435.469 -264.441 -56.075
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -679.224 -496.067 -86.653 -20.243
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 -57.571 60.598 -177.788 -35.832
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.482.714 1.555.716 932.170 225.191
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.482.714 1.555.716 932.170 225.191
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.482.714 1.555.716 932.170 225.191
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
22.211 -16.407 -10.576 10.669
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28.846 -19.426 -13.560 13.677
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-6.635 3.019 2.984 -3.008
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 -6.635 3.019 2.984 -3.008
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
22.211 -16.407 -10.576 10.669
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.504.925 1.539.309 921.594 235.860
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.504.925 1.539.309 921.594 235.860http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952626


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.419 Değişim: 0,10% Hacim : 12.776 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.412 17.09.2021 Yüksek 1.427
Açılış: 1.424
8,6468 Değişim: 1,42%
Düşük 8,5060 17.09.2021 Yüksek 8,6556
Açılış: 8,5258
10,1402 Değişim: 0,81%
Düşük 10,0237 17.09.2021 Yüksek 10,1765
Açılış: 10,0589
487,98 Değişim: 1,55%
Düşük 480,15 17.09.2021 Yüksek 488,34
Açılış: 480,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.