KAP ***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

28.04.2021 - 14:16
KAP ***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17.700.000 4.808.749 -342.352 -342.352 530.400 188.048 0 0 2.163.555 6.754.591 3.895.160 10.649.751 35.510.103 35.510.103
Transferler
12 254.678 3.640.482 -3.895.160 -254.678 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-21.245 -21.245 0 -21.245 0 0 706.979 706.979 685.734 685.734
Dönem Sonu Bakiyeler
17.700.000 4.808.749 -363.597 -363.597 530.400 166.803 2.418.233 10.395.073 706.979 11.102.052 36.195.837 36.195.837
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17.700.000 4.808.749 -379.008 -379.008 530.400 151.392 2.418.233 10.395.073 2.288.858 12.683.931 37.762.305 104.161 2.184.697 -2.288.858 -104.161 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
38.618 38.618 38.618 926.998 926.998 965.616 965.616
Dönem Sonu Bakiyeler
17.700.000 4.808.749 -340.390 -340.390 530.400 190.010 2.522.394 12.579.770 926.998 13.506.768 38.727.921 38.727.921


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.925.189 -14.052.012
Dönem Karı (Zararı)
926.998 706.979
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
8,9 346.584 226.499
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
95.790 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.606.009 -15.888.214
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.149.697 -9.027.526
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-14.149.696 -9.027.526
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.675.206 965.101
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.675.206 965.101
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-405.939 -105.695
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.953.388 8.670.654
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11.953.388 8.670.654
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-273.655 -517.004
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-57.075 -11.338
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-57.075 -11.338
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.002.175 -15.862.406
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.269.725 -15.836.214
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-267.550 -26.192
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.236.637 -14.954.736
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-17.009
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.688.552 919.733
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-808.907 -170.596
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynak -808.907 -170.596
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -808.907 -25.596
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 0 -145.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.709.070 -1.188.988
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7.786.958 -1.124.437
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
7.786.958 -1.124.437
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-77.888 -64.551
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.974.974 -15.411.596
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.974.974 -15.411.596
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 18.361.737 22.823.950
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 21.336.711 7.412.354


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 22.068.236 18.359.152
Finansal Yatırımlar
20.594.892 19.546.465
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
20.594.892 19.546.465
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
5 20.594.892 19.546.465
Ticari Alacaklar
7 90.733.926 76.584.229
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
15 0 1
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
90.733.926 76.584.228
Diğer Alacaklar
6.206.612 4.531.406
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.206.612 4.531.406
Peşin Ödenmiş Giderler
262.982 150.359
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
262.982 150.359
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
564.268 177.305
Diğer Dönen Varlıklar
181.281 274.928
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
181.281 274.928
ARA TOPLAM
140.612.197 119.623.844
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
140.612.197 119.623.844
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 760.007 760.007
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
760.007 760.007
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
760.007 760.007
Maddi Duran Varlıklar
8 3.684.612 3.183.793
Tesis, Makine ve Cihazlar
2.922.670 2.350.550
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
761.942 833.243
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 265.442 314.282
Bilgisayar Yazılımları
265.442 314.282
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 55.826 183.652
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.765.887 4.441.734
TOPLAM VARLIKLAR
145.378.084 124.065.578
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 20.299.800 11.461.404
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
378.143 456.031
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
378.143 456.031
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
19.921.657 11.005.373
Banka Kredileri
0 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 6.814 4.264
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
83.140.385 71.189.547
Diğer Borçlar
714.623 771.698
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
714.623 771.698
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11 764.121 580.965
Kısa Vadeli Karşılıklar
881.178 1.358.083
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
715.428 989.083
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 165.750 369.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11.994 76.294
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11.994 76.294
ARA TOPLAM
105.818.915 85.442.255
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
105.818.915 85.442.255
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 622.881 622.881
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
622.881 622.881
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
622.881 622.881
Uzun Vadeli Karşılıklar
208.367 238.137
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
208.367 238.137
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
831.248 861.018
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
106.650.163 86.303.273
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
38.727.921 37.762.305
Ödenmiş Sermaye
12 17.700.000 17.700.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 4.808.749 4.808.749
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12 -340.390 -379.008
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-340.390 -379.008
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-340.390 -379.008
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12 530.400 530.400
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
530.400 530.400
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
530.400 530.400
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.522.394 2.418.233
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
12 442.396 442.396
Yasal Yedekler
12 2.079.998 1.975.837
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12.579.770 10.395.073
Net Dönem Karı veya Zararı
926.998 2.288.858
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
38.727.921 37.762.305
TOPLAM KAYNAKLAR
145.378.084 124.065.578


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 73.116.711 12.802.343
Satışların Maliyeti
13 -68.681.085 -10.498.480
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13 4.435.626 2.303.863
BRÜT KAR (ZARAR)
4.435.626 2.303.863
Genel Yönetim Giderleri
14 -3.275.662 -2.098.987
Pazarlama Giderleri
14 -249.961 -145.864
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
3.608.563 228.780
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-4.684.832 -221.760
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-166.266 66.032
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-166.266 66.032
Finansman Gelirleri
2.215.087 1.179.509
Finansman Giderleri
-820.497 -330.196
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.228.324 915.345
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
11 -301.326 -208.366
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
11 -183.157 -66.410
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 -118.169 -141.956
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
926.998 706.979
DÖNEM KARI (ZARARI)
926.998 706.979
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
926.998 706.979
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
38.618 -21.245
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
48.272 -27.237
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
11 -9.654 5.992
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-9.654 5.992
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
38.618 -21.245
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
965.616 685.734
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
965.616 685.734http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931662


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.454 Değişim: -0,48% Hacim : 8.419 Mio.TL Son veri saati : 12:44
Düşük 1.442 11.05.2021 Yüksek 1.456
Açılış: 1.448
8,3010 Değişim: 0,35%
Düşük 8,2552 11.05.2021 Yüksek 8,3223
Açılış: 8,2722
10,1247 Değişim: 0,86%
Düşük 10,0247 11.05.2021 Yüksek 10,1437
Açılış: 10,0384
490,69 Değişim: 0,45%
Düşük 486,64 11.05.2021 Yüksek 491,28
Açılış: 488,49
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.