KAP ***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

24.10.2019 - 17:19
KAP ***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar aşı Bakiyeler
8.500.000 4.808.749 -256.460 -256.460 473.600 217.140 0 0 1.571.222 4.232.250 1.214.559 5.446.809 20.543.920 20.543.920
Transferler
12 479.306 735.253 -1.214.559 -479.306 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-30.361 -30.361 56.800 26.439 0 1.204.535 1.204.535 1.230.974 1.230.974
Dönem Sonu Bakiyeler
8.500.000 4.808.749 -286.821 -286.821 530.400 243.579 2.050.528 4.967.503 1.204.535 6.172.038 21.774.894 21.774.894
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17.700.000 4.808.749 -292.167 -292.167 530.400 238.233 2.050.528 4.967.503 1.900.115 6.867.618 31.665.128 31.665.128
Transferler
12 113.027 1.787.088 -1.900.115 -113.027 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-46.675 -46.675 -46.675 3.129.642 3.129.642 3.082.967 3.082.967
Dönem Sonu Bakiyeler
17.700.000 4.808.749 -338.842 -338.842 530.400 191.558 2.163.555 6.754.591 3.129.642 9.884.233 34.748.095 34.748.095


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.504.622 -10.824.146
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
1.239.201 2.290.994
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
5.845.864 2.290.994
Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri
-4.606.663 0
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-6.297.179 -13.610.482
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
-2.580.077 -1.286.929
Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Çıkışları
0 -10.027.999
Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.717.102 -2.295.554
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
-5.057.978 -11.319.488
Ödenen Faiz
-503.911 -5.469.356
Alınan Faiz
5.114.823 7.333.382
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
1.691.646 -368.896
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
260.042 -999.788
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-315.557 -33.896
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.896 1.374
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8,9 2.896 1.374
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8,9 -318.453 -35.270
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-318.453 -35.270
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.685.912 112.624
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 112.624
Kredilerden Nakit Girişleri
0 112.624
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.515.854 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.515.854
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-170.058 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-496.847 -10.745.418
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-496.847 -10.745.418
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.583.585 69.832.515
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 17.086.738 59.087.097


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 17.090.413 17.811.816
Finansal Yatırımlar
14.809.780 9.929.130
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
14.809.780 9.929.130
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
5 14.809.780 9.929.130
Ticari Alacaklar
7 24.771.842 4.524.362
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
15 1 2
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
24.771.841 4.524.360
Diğer Alacaklar
6.083.208 1.456.932
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.083.208 1.456.932
Peşin Ödenmiş Giderler
231.108 84.105
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
231.108 84.105
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
67.219 1.772.029
Diğer Dönen Varlıklar
53.105 43.993
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
53.105 43.993
ARA TOPLAM
63.106.675 35.622.367
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
63.106.675 35.622.367
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 760.007 759.904
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
760.007 759.904
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
760.007 759.904
Maddi Duran Varlıklar
8 2.917.163 1.664.785
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.581.951 1.664.785
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
1.335.212 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 190.084 136.105
Bilgisayar Yazılımları
190.084 136.105
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 241.867 802.140
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.109.121 3.362.934
TOPLAM VARLIKLAR
67.215.796 38.985.301
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 286.201 3.302.189
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
286.201 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
286.201 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 3.302.189
Banka Kredileri
0 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 3.302.189
Ticari Borçlar
7 28.314.037 2.794.571
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
15 4.826 1.410.058
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
28.309.211 1.384.513
Diğer Borçlar
420.391 183.753
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
420.391 183.753
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
304.250 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.615.046 733.198
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.271.747 642.723
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 343.299 90.475
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20.744 34.769
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20.744 34.769
ARA TOPLAM
30.960.669 7.048.480
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
30.960.669 7.048.480
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.129.305 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.129.305 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.129.305 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
377.727 271.693
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
377.727 271.693
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.507.032 271.693
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
32.467.701 7.320.173
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
34.748.095 31.665.128
Ödenmiş Sermaye
12 17.700.000 17.700.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 4.808.749 4.808.749
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12 -338.842 -292.167
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-338.842 -292.167
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-338.842 -292.167
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
530.400 530.400
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
530.400 530.400
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
530.400 530.400
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.163.555 2.050.528
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
12 442.396 442.396
Yasal Yedekler
12 1.721.159 1.608.132
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
6.754.591 4.967.503
Net Dönem Karı veya Zararı
3.129.642 1.900.115
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
34.748.095 31.665.128
TOPLAM KAYNAKLAR
67.215.796 38.985.301


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 63.242.915 22.278.225 28.604.307 19.920.882
Satışların Maliyeti
13 -57.162.078 -19.039.285 -26.008.817 -18.863.050
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13 6.080.837 3.238.940 2.595.490 1.057.832
BRÜT KAR (ZARAR)
6.080.837 3.238.940 2.595.490 1.057.832
Genel Yönetim Giderleri
14 -6.166.799 -3.545.220 -2.103.336 -1.129.988
Pazarlama Giderleri
14 -363.090 -297.057 -126.566 -98.562
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
799.902 216 796.614 163
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-729.877 -6.296 -725.211 -4.186
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-379.027 -609.417 436.991 -174.741
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-379.027 -609.417 436.991 -174.741
Finansman Gelirleri
4.890.267 7.458.993 1.183.296 2.231.945
Finansman Giderleri
-503.911 -5.469.356 64.504 -1.580.923
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.007.329 1.380.220 1.684.791 476.281
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-877.687 -175.685 -371.553 -104.253
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-304.250 0 -304.250 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 -573.437 -175.685 -67.303 -104.253
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.129.642 1.204.535 1.313.238 372.028
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.129.642 1.204.535 1.313.238 372.028
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.129.642 1.204.535 1.313.238 372.028
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-46.675 -30.361 -12.204 -17.069
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-59.839 -38.924 -15.646 -21.883
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
13.164 8.563 3.442 4.814
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 13.164 8.563 3.442 4.814
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 56.800 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 88.000 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 88.000 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -31.200 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 -31.200 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-46.675 26.439 -12.204 -17.069
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.082.967 1.230.974 1.301.034 354.959
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.082.967 1.230.974 1.301.034 354.959http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794558


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.680 Değişim: -1,37% Hacim : 111.040 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.680 15.04.2024 Yüksek 9.824
Açılış: 9.759
32,3924 Değişim: -0,06%
Düşük 32,3337 16.04.2024 Yüksek 32,4439
Açılış: 32,411
34,4964 Değişim: 0,01%
Düşük 34,4002 16.04.2024 Yüksek 34,5498
Açılış: 34,4942
2.480,78 Değişim: -0,10%
Düşük 2.477,85 16.04.2024 Yüksek 2.486,15
Açılış: 2.483,19
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.