KAP ***AMK*** ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2018 - 17:40
KAP ***AMK*** ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***AMK*** ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.824.146 282.157
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
2.290.994 2.397.655
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
2.290.994 2.397.655
Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri
0 0
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-13.610.482 -3.168.324
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
-1.286.929 -1.451.568
Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Çıkışları
-10.027.999 0
Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.295.554 -1.716.756
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
-11.319.488 -770.669
Ödenen Faiz
-5.469.356 -6.736.681
Alınan Faiz
7.333.382 8.961.959
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-368.896 -892.269
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-999.788 -280.183
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-33.896 666.238
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 1.374 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.374 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -35.270 -3.334
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-35.270 -3.334
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
669.572
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
112.624 8.505.743
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 8.505.743
Kredilerden Nakit Girişleri
0 8.505.743
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
112.624 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
112.624 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.745.418 9.454.138
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.745.418 9.454.138
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 69.832.515 55.944.043
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 59.087.097 65.398.181


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.500.000 4.808.749 -234.845 -234.845 -234.845 945.489 945.489 945.489 1.571.222 5.219.248 -986.998 4.232.250 19.822.865 0 19.822.865
Transferler
12 -986.998 986.998 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-19.562 -19.562 -19.562 -471.889 -471.889 -471.889 1.117.946 1.117.946 626.495 0 626.495
Dönem Sonu Bakiyeler
8.500.000 4.808.749 -254.407 -254.407 -254.407 473.600 473.600 473.600 1.571.222 4.232.250 1.117.946 5.350.196 20.449.360 0 20.449.360
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.500.000 4.808.749 -256.460 -256.460 -256.460 473.600 473.600 473.600 1.571.222 4.232.250 1.214.559 5.446.809 20.543.920 20.543.920
Transferler
12 479.306 735.253 -1.214.559 -479.306 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-30.361 -30.361 -30.361 56.800 56.800 56.800 1.204.535 1.204.535 1.230.974 1.230.974
Dönem Sonu Bakiyeler
8.500.000 4.808.749 -286.821 -286.821 -286.821 530.400 530.400 530.400 2.050.528 4.967.503 1.204.535 6.172.038 21.774.894 0 21.774.894


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 59.981.994 70.601.801
Finansal Yatırımlar
9.940.100 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
9.940.100 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
5 9.940.100 0
Ticari Alacaklar
7 2.368.434 886.912
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
15 0 2
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.368.434 886.910
Diğer Alacaklar
1.220.321 1.026.170
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.220.321 1.026.170
Peşin Ödenmiş Giderler
155.875 60.273
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
155.875 60.273
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.839.365 1.447.831
Diğer Dönen Varlıklar
46.021 34.515
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
46.021 34.515
ARA TOPLAM
75.552.110 74.057.502
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
75.552.110 74.057.502
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 759.904 672.005
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
759.904 672.005
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
759.904 672.005
Maddi Duran Varlıklar
8 147.216 172.750
Tesis, Makine ve Cihazlar
147.216 172.750
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 2.965 13.184
Bilgisayar Yazılımları
2.965 13.184
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 975.387 1.173.709
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.885.472 2.031.648
TOPLAM VARLIKLAR
77.437.582 76.089.150
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 53.530.589 53.694.648
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 135.174
Banka Kredileri
15 135.174
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
53.530.589 53.559.474
Banka Kredileri
0 23.025.308
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
53.530.589 30.534.166
Ticari Borçlar
7 1.290.838 1.028.068
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.290.838 1.028.068
Diğer Borçlar
216.607 139.613
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
216.607 139.613
Kısa Vadeli Karşılıklar
366.518 465.910
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
276.043 375.560
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 90.475 90.350
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.275 20.212
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.275 20.212
ARA TOPLAM
55.408.827 55.348.451
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
55.408.827 55.348.451
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
253.861 196.779
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
253.861 196.779
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
253.861 196.779
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
55.662.688 55.545.230
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21.774.894 20.543.920
Ödenmiş Sermaye
12 8.500.000 8.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 4.808.749 4.808.749
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12 -286.821 -256.460
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-286.821 -256.460
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-286.821 -256.460
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12 530.400 473.600
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
530.400 473.600
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
530.400 473.600
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.050.528 1.571.222
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
12 442.396 0
Yasal Yedekler
12 1.608.132 1.571.222
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
4.967.503 4.232.250
Net Dönem Karı veya Zararı
1.204.535 1.214.559
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
21.774.894 20.543.920
TOPLAM KAYNAKLAR
77.437.582 76.089.150


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 22.278.225 3.935.373 19.920.882 622.159
Satışların Maliyeti
13 -19.039.285 -2.033.842 -18.863.050 -71.612
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13 3.238.940 1.901.531 1.057.832 550.547
BRÜT KAR (ZARAR)
3.238.940 1.901.531 1.057.832 550.547
Genel Yönetim Giderleri
14 -3.545.220 -3.045.741 -1.129.988 -877.361
Pazarlama Giderleri
14 -297.057 -239.477 -98.562 -81.360
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
216 597.139 163 589.863
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-6.296 -652 -4.186 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-609.417 -787.200 -174.741 181.689
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-609.417 -787.200 -174.741 181.689
Finansman Gelirleri
7.458.993 8.813.361 2.231.945 2.670.969
Finansman Giderleri
-5.469.356 -6.736.681 -1.580.923 -1.921.629
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.380.220 1.289.480 476.281 931.029
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-175.685 -171.534 -104.253 -98.663
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 -175.685 -171.534 -104.253 -98.663
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.204.535 1.117.946 372.028 832.366
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.204.535 1.117.946 372.028 832.366
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.204.535 1.117.946 372.028 832.366
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-30.362 -19.562 -17.070 -10.130
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-38.925 -24.452 -21.884 -12.662
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
8.563 4.890 4.814 2.532
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
8.563 4.890 4.814 2.532
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
56.800 -471.889 0 -471.889
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
88.000 -589.861 0 -589.861
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
88.000 -589.861 0 -589.861
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-31.200 117.972 0 117.972
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-31.200 117.972 0 117.972
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
26.438 -491.451 -17.070 -482.019
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.230.973 626.495 354.958 350.347
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.230.973 626.495 354.958 350.347http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/715796


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.645 Değişim: -0,50% Hacim : 104.170 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.645 22.04.2024 Yüksek 9.832
Açılış: 9.795
32,5675 Değişim: 0,17%
Düşük 32,4690 23.04.2024 Yüksek 32,6715
Açılış: 32,5131
34,8983 Değişim: 0,68%
Düşük 34,5982 23.04.2024 Yüksek 34,9176
Açılış: 34,6636
2.435,33 Değişim: 0,10%
Düşük 2.401,02 23.04.2024 Yüksek 2.449,94
Açılış: 2.432,85
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.