KAP ***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 - 18:10
KAP ***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Finansal Rapor

***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 -9.210.841 -405.209 30.251.501 10.176 -42.416.085 -7.371.037 30.858.505 2.701.716 33.560.221
Transferler
-7.371.037 7.371.037
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-92.891 1.698.314 1.605.423 -905.691 699.732
Sermaye Avansı
24.250.000 24.250.000 24.250.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-4.209.266 2.104.633 -2.104.633 -2.104.633
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
115.943 642 -197 59.748 176.136 54.366 230.502
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-21.296.520 -239.115 -1.621.307 -23.156.942 -23.156.942
Dönem Sonu Bakiyeler
21 60.000.000 24.520.000 -4.209.266 -30.391.418 -497.458 30.012.386 9.979 -49.244.048 1.698.314 31.628.489 1.850.391 33.478.880
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 -4.692.775 -24.489.849 -835.230 29.147.677 8.250 -47.377.683 -5.099.413 6.660.977 1.647.920 8.308.897
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-9.589 -9.589 -15.025 -24.614
Transferler
-5.099.413 5.099.413
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.017 -31.501.816 -31.494.799 -892.533 -32.387.332
Sermaye Arttırımı
45.000.000 1.031.646 46.031.646 2.343.478 48.375.124
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-3.519.583 -3.519.583 -3.519.583
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
1.682 -475 170.961 172.168 -240.744 -68.576
Dönem Sonu Bakiyeler
21 105.000.000 -8.212.358 1.031.646 -24.489.849 -826.531 29.147.677 7.775 -52.315.724 -31.501.816 17.840.820 2.843.096 20.683.916


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-52.349.408 14.521.807
Dönem Karı (Zararı)
-32.393.881 789.957
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-32.393.881 789.957
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-7.498.691 3.361.245
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14 247.976 3.043.324
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.392.575 134.823
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 253.919 195.049
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.138.656 -60.226
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
560.084 -125.627
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 526.060 167.931
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 55.692 -29.618
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 -21.668 -263.940
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-103.106 323.368
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
675.376 530.875
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-778.482 -207.507
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -9.592.509 347.426
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
25 -3.711 -362.069
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-12.328.929 10.622.518
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
30 110.139 881.631
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -16.861.338 -11.602.657
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -12.557.631 -1.165.433
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -9.995.632 -5.026.381
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -3.979.942 -4.587.138
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 37.348.781 13.790.273
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 394.828 531.590
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -6.625.163 17.843.169
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
10 -1.378.966 1.110.140
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.215.995 -1.152.676
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-52.221.501 14.773.720
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -81.549 -201.165
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 -46.358 -50.748
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.731.364 -32.496.359
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 230.502
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-68.576 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.417 1.783.576
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13,14 -2.499.599 -11.592.610
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
12 -171.606 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -22.917.827
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
55.499.015 18.643.162
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
48.375.124 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 24.250.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-3.519.583 -2.104.633
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
22.367.819 25.148.184
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-11.724.345 -28.650.389
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
418.243 668.610
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
418.243 668.610
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
35 823.918 1.991.084
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
35 1.242.161 2.659.694


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
35 1.242.161 823.918
Finansal Yatırımlar
0 110.139
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
30 0 110.139
Ticari Alacaklar
41.265.908 23.911.565
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,7 4.032 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 41.261.876 23.911.565
Diğer Alacaklar
21.407.348 9.999.717
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,8 17.811.641 9.699.309
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.595.707 300.408
Stoklar
9 22.684.468 13.827.492
Peşin Ödenmiş Giderler
10 7.200.824 4.932.281
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8.840 8.634
Diğer Dönen Varlıklar
20 1.382.298 1.449.137
ARA TOPLAM
95.191.847 55.062.883
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
12 90.333.503 90.161.897
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
185.525.350 145.224.780
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
1.150.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.150.000 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 3.525.000 3.525.000
Maddi Duran Varlıklar
13 3.320.368 1.085.223
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 1.417.034 1.405.262
Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.023.175 311.776
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 8.527.233 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
19.962.810 6.327.261
TOPLAM VARLIKLAR
205.488.160 151.552.041
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
30 3.880.860 1.202.473
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
30 17.130.460 11.012.853
Ticari Borçlar
92.806.479 54.782.322
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,7 1.454.494 2.244.522
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 91.351.985 52.537.800
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 1.454.808 1.059.980
Diğer Borçlar
29.620.330 36.245.493
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6,8 27.695.806 36.243.903
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.924.524 1.590
Ertelenmiş Gelirler
10 5.289.911 6.668.877
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 0 46.152
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.274.193 3.023.347
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 2.368.853 2.152.031
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 905.340 871.316
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 1.427.353 848.856
ARA TOPLAM
154.884.394 114.890.353
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
154.884.394 114.890.353
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
30 28.481.184 26.633.704
Diğer Borçlar
89.292 89.292
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6,8 34.049 34.049
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 55.243 55.243
Uzun Vadeli Karşılıklar
422.746 203.478
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 422.746 203.478
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 0 1.070.347
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
20 926.628 355.970
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
29.919.850 28.352.791
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
184.804.244 143.243.144
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17.840.820 6.660.977
Ödenmiş Sermaye
21 105.000.000 60.000.000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
21 -8.212.358 -4.692.775
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.031.646 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-24.489.849 -24.489.849
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
28.321.146 28.312.447
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28.321.146 28.312.447
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -826.531 -835.230
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 29.147.677 29.147.677
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 7.775 8.250
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 -52.315.724 -47.377.683
Net Dönem Karı veya Zararı
-31.501.816 -5.099.413
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.843.096 1.647.920
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
20.683.916 8.308.897
TOPLAM KAYNAKLAR
205.488.160 151.552.041


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 189.954.007 119.337.076 68.158.439 50.373.218
Satışların Maliyeti
22 -192.077.222 -108.675.566 -69.640.899 -46.551.230
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-2.123.215 10.661.510 -1.482.460 3.821.988
BRÜT KAR (ZARAR)
-2.123.215 10.661.510 -1.482.460 3.821.988
Genel Yönetim Giderleri
23 -7.094.725 -5.658.214 -2.376.632 -1.711.913
Pazarlama Giderleri
23 -456.013 -790.804 -108.275 -364.771
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 37.946.173 9.208.920 27.398.859 1.935.897
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -37.684.314 -7.439.917 -28.645.299 -2.256.528
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-9.412.094 5.981.495 -5.213.807 1.424.673
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 976.364 842.728 554.073 678.291
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -228.180 -251.553 -228.180 -121.088
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-8.663.910 6.572.670 -4.887.914 1.981.876
Finansman Giderleri
26 -33.322.480 -5.435.287 -20.761.078 -1.403.118
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-41.986.390 1.137.383 -25.648.992 578.758
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
9.592.509 -347.426 5.416.501 -147.695
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 0 -194.896 0 -143.686
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 9.592.509 -152.530 5.416.501 -4.009
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-32.393.881 789.957 -20.232.491 431.063
DÖNEM KARI (ZARARI)
-32.393.881 789.957 -20.232.491 431.063
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-892.065 -908.357 -631.184 -262.279
Ana Ortaklık Payları
-31.501.816 1.698.314 -19.601.307 693.342
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 29 -0,33700000 0,02830000 -0,18670000 0,01160000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
6.549 -90.225 -57.033 25.094
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 8.421 -112.781 -73.245 31.368
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
28 -1.872 22.556 16.212 -6.274
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.549 -90.225 -57.033 25.094
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-32.387.332 699.732 -20.289.524 456.157
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-892.533 -905.691 -628.789 -251.678
Ana Ortaklık Payları
-31.494.799 1.605.423 -19.660.735 707.835http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/718948


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.979 Değişim: 1,58% Hacim : 83.873 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.747 07.12.2023 Yüksek 7.979
Açılış: 7.868
28,9138 Değişim: -0,01%
Düşük 28,9101 08.12.2023 Yüksek 28,9225
Açılış: 28,918
31,2550 Değişim: -0,03%
Düşük 31,2198 08.12.2023 Yüksek 31,2677
Açılış: 31,2651
1.887,11 Değişim: 0,02%
Düşük 1.886,72 08.12.2023 Yüksek 1.887,27
Açılış: 1.886,77
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.