KAP ***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

28.10.2020 - 14:40
KAP ***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.167.000 54 0 289.538 27.782 -3.096 0 24.686 0 -52.783 -3.884 -56.667 549.430 -481.224 204.897 1.697.714 16 1.697.730
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 -289.095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.420 -137.402 -396.077 0 -396.077
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 -289.095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.420 -137.402 -396.077 0 -396.077
Yeni Bakiye
1.167.000 54 0 443 27.782 -3.096 0 24.686 0 -52.783 -3.884 -56.667 549.430 -450.804 67.495 1.301.637 16 1.301.653
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -331 0 -331 0 8.862 -7.257 1.605 0 0 132.757 134.031 0 134.031
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
II-ı 563.655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 563.655 0 563.655
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.708 35.787 -67.495 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.708 35.787 -67.495 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.730.655 54 0 443 27.782 -3.427 0 24.355 0 -43.921 -11.141 -55.062 581.138 -415.017 132.757 1.999.323 16 1.999.339
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.730.655 54 0 443 27.782 -3.458 0 24.324 0 -38.159 -7.930 -46.089 581.138 -415.017 95.745 1.971.253 17 1.971.270
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.730.655 54 0 443 27.782 -3.458 0 24.324 0 -38.159 -7.930 -46.089 581.138 -415.017 95.745 1.971.253 17 1.971.270
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 8.085 -1.636 0 6.449 0 -2.153 16.913 14.760 0 0 107.070 128.279 2 128.281
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
II-ı 307.735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 307.735 0 307.735
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 745 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.038.390 54 0 443 35.867 -5.094 0 30.773 0 -40.312 8.983 -31.329 608.185 -346.319 107.070 2.407.267 19 2.407.286


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
8.546.104 29.347.283 37.893.387 9.521.614 25.040.439 34.562.053
GARANTİ VE KEFALETLER
III-a-3,i 3.279.328 5.741.598 9.020.926 2.539.427 4.347.270 6.886.697
Teminat Mektupları
III-a-2,ii 3.195.963 4.302.040 7.498.003 2.531.636 3.657.012 6.188.648
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
44.073 214.363 258.436 26.150 161.086 187.236
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
3.151.890 4.087.677 7.239.567 2.505.486 3.495.926 6.001.412
Banka Kredileri
III-a-2,i 0 10.501 10.501 0 18.379 18.379
İthalat Kabul Kredileri
0 10.501 10.501 0 18.379 18.379
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
III-a-2,i 83.365 1.429.057 1.512.422 7.791 671.879 679.670
Belgeli Akreditifler
83.365 1.429.057 1.512.422 7.791 671.879 679.670
Diğer Akreditifl 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
765.618 473.715 1.239.333 467.712 243.763 711.475
Cayılamaz Taahhütler
695.471 382.290 1.077.761 422.020 182.892 604.912
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
253.472 382.290 635.762 66.012 93.792 159.804
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 89.100 89.100
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
III-a-1 133.275 0 133.275 104.799 0 104.799
Menkul K 0 77.977
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
45.692 60.871 106.563
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
70.147 91.425 161.572 45.692 60.871 106.563
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
III-b 4.501.158 23.131.970 27.633.128 6.514.475 20.449.406 26.963.881
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
670.000 2.713.270 3.383.270 860.000 0 860.000
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
670.000 2.713.270 3.383.270 860.000 0 860.000
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
3.831.158 20.418.700 24.249.858 5.654.475 20.449.406 26.103.881
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
101.072 280.357 381.429 244.828 725.145 73.179 90.390 163.569 108.089 354.728 462.817
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
27.893 189.967 217.860 136.739 370.417 507.156
Para ve Faiz Swap İşlemleri
3.020.061 17.583.460 20.603.521 4.003.669 16.643.967 20.647.636
Swap Para Alım İşlemleri
417.769 8.128.775 8.546.544 1.495.113 7.549.989 9.045.102
Swap Para Satım İşlemleri
2.422.292 5.979.113 8.401.405 2.508.556 6.531.670 9.040.226
Swap Faiz Alım İşlemleri
90.000 1.737.786 1.827.786 0 1.281.154 1.281.154
Swap Faiz Satım İşlemleri
90.000 1.737.786 1.827.786 0 1.281.154 1.281.154
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
710.025 1.203.249 1.913.274 1.405.978 2.052.246 3.458.224
Para Alım Opsiyonları
360.895 604.668 965.563 646.409 1.081.250 1.727.659
Para Satım Opsiyonları
349.130 598.581 947.711 759.569 970.996 1.730.565
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 1.351.634 1.351.634 0 1.028.048 1.028.048
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
58.651.255 51.052.553 109.703.808 63.690.084 36.681.478 100.371.562
EMANET KIYMETLER
8.430.481 9.367.602 17.798.083 15.252.026 7.082.934 22.334.960
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
4.160.150 0 4.160.150 10.247.748 0 10.247.748
Emanete Alınan Menkul Değerler
326.672 145.075 471.747 1.733.686 68.170 1.801.856
Tahsile Alınan Çekler
310.516 48.140 358.656 332.043 41.304 373.347
Tahsile Alınan Ticari Senetler
48.762 5.186 53.948 45.049 3.868 48.917
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
3.584.381 9.169.201 12.753.582 2.893.500 6.969.592 9.863.092
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
49.841.408 41.428.005 91.269.413 47.791.409 29.381.816 77.173.225
Menkul Kıymetler
373.366 0 373.366 133.303 0 133.303
Teminat Senetleri
37.606.015 24.988.663 62.594.678 34.756.978 19.022.196 53.779.174
Emtia
1.030.654 542.331 1.572.985 1.009.904 459.050 1.468.954
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
8.314.579 14.151.126 22.465.705 9.371.865 8.517.579 17.889.444
Diğer Rehinli Kıymetler
2.516.794 1.745.885 4.262.679 2.519.359 1.382.991 3.902.350
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
379.366 256.946 636.312 646.649 216.728 863.377
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
67.197.359 80.399.836 147.597.195 73.211.698 61.721.917 134.933.615


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-491.030 316.207
Alınan Faizler
1.422.146 2.040.208
Ödenen Faizler
-1.115.576 -1.748.844
Alınan Temettüler
53 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
159.261 114.525
Elde Edilen Diğer Kazançlar
478.960 247.800
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
136.119 150.755
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-158.195 -149.275
Ödenen Vergiler
-26.567 -42.340
Diğer
-1.387.231 -296.622
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-667.683 1.122.385
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-28.945 50.561
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-330.587 -261.374
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-2.206.740 -1.090.228
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-297.298 21.425
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
18.212 -4.916
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
337.887 1.637.136
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.195.504 1.895.880
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
644.284 -1.126.099
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-1.158.713 1.438.592
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-395.606 -4.237
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-48.159 -35.200
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
13.634 4.025
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-849.938 -80.500
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
182.650 50.572
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
306.207 56.866
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-454.091 62.825
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
15.623 1.404.527
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-712.950 -1.889.021
İhraç Edilen Sermaye Araçları
307.735 563.655
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-64.499 -16.336
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.011.934 233.022
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-996.476 1.730.202
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.489.721 2.864.730
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.493.245 4.594.932


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
107.072 132.757
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
21.209 1.274
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
6.449 -331
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
10.365 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
re Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-6.857 8.995
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
21.684 -9.304
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-67 1.914
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
128.281 134.031


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.520.116 4.874.953 6.395.069 2.462.619 3.713.569 6.176.188
Nakit ve Nakit Benzerleri
640.939 4.447.035 5.087.974 2.081.523 3.655.970 5.737.493
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-a 211.582 3.191.641 3.403.223 148.827 2.537.597 2.686.424
Bankalar
I-ç 156.470 1.255.394 1.411.864 20.430 1.118.373 1.138.803
Para Piyasalarından Alacaklar
273.613 0 273.613 1.912.595 0 1.912.595
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-726 0 -726 -329 0 -329
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
31.422 17.991 49.413 14.444 0 14.444
Devlet Borçlanma Senetleri
11.549 17.991 29.540 5.176 0 5.176
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
19.873 0 19.873 9.268 0 9.268
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-e 739.664 163.282 902.946 235.254 0 235.254
Devlet Borçlanma Senetleri
720.733 163.282 884.015 223.786 0 223.786
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
8.420 0 8.420 8.420 0 8.420
Diğer Finansal Varlıklar
10.511 0 10.511 3.048 0 3.048
Türev Finansal Varlıklar
I-c 108.091 246.645 354.736 131.398 57.599 188.997
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
92.023 246.645 338.668 130.256 57.599 187.855
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
16.068 0 16.068 1.142 0 1.142
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
I-g 74.438 4.341.069 4.415.507 289.820 3.442.674 3.732.494
Devlet Borçlanma Senetleri
74.438 3.815.170 3.889.608 289.820 2.980.116 3.269.936
Diğer Finansal Varlıklar
0 525.899 525.899 -596.748
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-o 266.225 0 266.225 321.735 0 321.735
Satış Amaçlı
266.225 0 266.225 321.735 0 321.735
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.677 Değişim: -1,07% Hacim : 90.794 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.661 24.05.2024 Yüksek 10.811
Açılış: 10.784
32,2247 Değişim: 0,14%
Düşük 32,1349 24.05.2024 Yüksek 32,2817
Açılış: 32,1791
34,9384 Değişim: 0,27%
Düşük 34,7807 24.05.2024 Yüksek 35,0029
Açılış: 34,845
2.418,50 Değişim: 0,36%
Düşük 2.407,79 24.05.2024 Yüksek 2.433,26
Açılış: 2.409,90
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.