KAP ***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

29.07.2020 - 23:26
KAP ***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.167.000 54 0 289.095 24.131 -2.938 0 21.193 0 -53.313 -3.884 -57.197 463.462 -445.995 194.934 1.632.546 0 1.632.546
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 -289.095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.420 -137.402 -396.077 0 -396.077
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 -289.095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.420 -137.402 -396.077 0 -396.077
Yeni Bakiye
1.167.000 54 0 0 24.131 -2.938 0 21.193 0 -53.313 -3.884 -57.197 463.462 -415.575 57.532 1.236.469 0 1.236.469
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -17 0 -17 0 5.301 1.849 7.150 0 0 55.967 63.100 0 63.100
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
II-ı 563.655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 563.655 0 563.655
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.508 46.024 -57.532 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.508 46.024 -57.532 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.730.655 54 0 0 24.131 -2.955 0 21.176 0 -48.012 -2.035 -50.047 474.970 -369.551 55.967 1.863.224 0 1.863.224
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.730.655 54 0 0 24.131 -3.250 0 20.881 0 -38.689 -7.930 -46.619 474.970 -369.551 89.468 1.899.858 0 1.899.858
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.730.655 54 0 0 24.131 -3.250 0 20.881 0 -38.689 -7.930 -46.619 474.970 -369.551 89.468 1.899.858 0 1.899.858
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -1.163 0 -1.163 0 4.177 14.470 18.647 0 0 61.142 78.626 0 78.626
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
II-ı 307.735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 307.735 0 307.735
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.588 80.880 -89.468 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.588 80.880 -89.468 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.038.390 54 0 0 24.131 -4.413 0 19.718 0 -34.512 6.540 -27.972 483.558 -288.671 61.142 2.286.219 0 2.286.219


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
7.328.487 27.769.461 35.097.948 9.578.925 25.099.113 34.678.038
GARANTİ VE KEFALETLER
III-a-3,i 3.261.548 5.291.839 8.553.387 2.540.432 4.347.870 6.888.302
Teminat Mektupları
III-a-2,ii 3.179.764 4.235.660 7.415.424 2.532.641 3.657.612 6.190.253
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
46.542 189.151 235.693 26.150 161.086 187.236
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
3.133.222 4.046.509 7.179.731 2.506.491 3.496.526 6.003.017
Banka Kredileri
III-a-2,i 0 22.773 22.773 0 18.379 18.379
İthalat Kabul Kredileri
0 22.773 22.773 0 18.379 18.379
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
III-a-2,i 81.784 1.033.406 1.115.190 7.791 671.879 679.670
Belgeli Akreditifler
81.784 1.033.406 1.115.190 7.791 671.879 679.670
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
799.215 1.309.141 2.108.356 422.020 182.892 604.912
Cayılamaz Taahhütler
799.215 1.309.141 2.108.356 422.020 182.892 604.912
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
389.634 1.309.141 1.698.775 66.012 93.792 159.804
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 89.100 89.100
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
III-a-1 123.768 0 123.768 104.799 0 104.799
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
93.364 0 93.364 92.561 0 92.561
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
3.738 0 3.738 3.738 0 3.738
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
90.637 0 90.637 77.977 0 77.977
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
98.074 0 98.074 76.933 0 76.933
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
III-b 3.267.724 21.168.481 24.436.205 6.616.473 20.568.351 27.184.824
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
460.000 342.160 802.160 860.000 0 860.000
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
460.000 342.160 802.160 860.000 0 860.000
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
2.807.724 20.826.321 23.634.045 5.756.473 20.568.351 26.324.824
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
62.031 888.340 950.371 246.399 728.227 974.626
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
43.623 404.971 448.594 108.090 356.942 465.032
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
18.408 483.369 501.777 138.309 371.285 509.594
Para ve Faiz Swap İşlemleri
2.349.740 15.498.254 17.847.994 4.104.096 16.762.800 20.866.896
Swap Para Alım İşlemleri
571.038 6.742.584 7.313.622 1.495.113 7.660.490 9.155.603
Swap Para Satım İşlemleri
1.548.702 5.804.800 7.353.502 2.608.983 6.540.002 9.148.985
Swap Faiz Alım İşlemleri
115.000 1.475.435 1.590.435 0 1.281.154 1.281.154
Swap Faiz Satım İşlemleri
115.000 1.475.435 1.590.435 0 1.281.154 1.281.154
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
395.953 2.593.950 2.989.903 1.405.978 2.049.276 3.455.254
Para Alım Opsiyonları
158.717 1.343.501 1.502.218 646.409 1.079.765 1.726.174
Para Satım Opsiyonları
237.236 1.250.449 1.487.685 759.569 969.511 1.729.080
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 1.845.777 1.845.777 0 1.028.048 1.028.048
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
53.317.493 30.644.985 83.962.478 57.530.334 25.553.443 83.083.777
EMANET KIYMETLER
5.668.543 545.956 6.214.499 10.625.494 384.140 11.009.634
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
4.603.045 0 4.603.045 9.297.970 9.297.970
Emanete Alınan Menkul Değerler
671.835 132.047 803.882 902.468 68.170 970.638
Tahsile Alınan Çekler
298.148 31.401 329.549 331.314 39.608 370.922
Tahsile Alınan Ticari Senetler
46.593 3.773 50.366 44.746 3.678 48.424
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
48.922 378.735 427.657 48.996 272.684 321.680
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
47.201.155 29.873.110 77.074.265 46.258.191 24.952.575 71.210.766
Menkul Kıymetler
895.539 0 895.539 133.303 0 133.303
Teminat Senetleri
34.684.820 17.310.883 51.995.703 33.223.760 14.592.955 47.816.715
Emtia
997.904 474.063 1.471.967 1.009.904 459.050 1.468.954
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
8.526.088 11.006.424 19.532.512 9.371.865 8.517.579 17.889.444
Diğer Rehinli Kıymetler
2.096.804 1.081.740 3.178.544 2.519.359 1.382.991 3.902.350
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
447.795 225.919 673.714 646.649 216.728 863.377
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
60.645.980 58.414.446 119.060.426 67.109.259 50.652.556 117.761.815


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
373.200 110.343
Alınan Faizler
1.079.597 1.405.344
Ödenen Faizler
-695.409 -1.092.902
Alınan Temettüler
8 2.769
Alınan Ücret ve Komisyonlar
106.534 74.477
Elde Edilen Diğer Kazançlar
313.765 105.021
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
79.055 84.999
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-108.339 -102.804
Ödenen Vergiler
-36.427 -11.638
Diğer
-365.584 -354.923
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-399.101 412.567
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-10.484 42.021
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
710.234 -488.739
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-2.189.098 -582.406
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-353.306 -35.991
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-38.880 -8.892
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
836.987 1.218.028
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
528.834 1.404.330
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
116.612 -1.135.784
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-25.901 522.910
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-185.170 42.352
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
23.148 -15.958
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
6.945 1.444
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-704.120 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
182.650 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
306.207 56.866
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-291.584 1.677.456
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
142.736 1.474.464
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-683.562 -351.275
İhraç Edilen Sermaye Araçları
307.735 563.655
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-58.493 -9.388
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
555.996 309.576
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
53.341 2.552.294
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.443.070 2.846.788
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.496.411 5.399.082


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
61.142 55.967
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
17.484 7.133
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.163 -17
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.454 -21
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
291 4
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
18.647 7.150
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
2.418 6.082
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
18.551 2.370
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.322 -1.302
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
78.626 63.100


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.096.759 4.845.434 5.942.193 2.433.724 3.679.227 6.112.951
Nakit ve Nakit Benzerleri
417.572 4.624.276 5.041.848 2.069.217 3.621.628 5.690.845
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-a 140.036 2.064.519 2.204.555 148.827 2.537.597 2.686.424
Bankalar
I-ç 58.270 2.388.290 2.446.560 20.125 1.084.031 1.104.156
Para Piyasalarından Alacaklar
220.047 171.467 391.514 1.900.591 0 1.900.591
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-781 0 -781 -326 0 -326
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
504 15.121 15.625 5.176 0 5.176
Devlet Borçlanma Senetleri
504 15.121 15.625 5.176 0 5.176
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-e 628.148 130.139 758.287 234.494 0 234.494
Devlet Borçlanma Senetleri
619.995 130.133 750.128 223.786 0 223.786
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.660 0 7.660 7.660 0 7.660
Diğer Finansal Varlıklar
493 6 499 3.048 0 3.048
Türev Finansal Varlıklar
50.535 75.898 126.433 124.837 57.599 182.436
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
I-c 38.818 75.898 114.716 123.695 57.599 181.294
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
I-j 11.717 0 11.717 1.142 0 1.142
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
10.546.259 13.909.485 24.455.744 8.625.764 12.623.612 21.249.376
Krediler
I-f 11.101.497 10.061.236 21.162.733 8.851.955 9.180.938 18.032.893
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
42.898 0 42.898 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
I-g 75.774 3.848.249 3.924.023 289.820 3.442.674 3.732.494
Devlet Borçlanma Senetleri
75.774 3.385.597 3.461.371 289.820 2.980.116 3.269.936
Diğer Finansal Varlıklar
0 462.652 462.652 0 462.558 462.558
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-673.910 0 -673.910 -516.011 0 -516.011
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-o 292.398 0 292.398 321.735 0 321.735
Satış Amaçlı
292.398 0 292.398 321.735 0 321.735
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
225.580 0 225.580 225.580 0 225.580
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-h 225.580 0 225.580 225.580 0 225.580
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
225.580 0 225.580 225.580 0 225.580
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-ı 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
I-k 349.138 0 349.138 329.447 0 329.447
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-l 60.100 0 60.100 56.763 0 56.763
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
60.100 0 60.100 56.763 0 56.763
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-m 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
6.469 0 6.469 51.895 0 51.895
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-n 110.561 0 110.561 117.667 0 117.667
DİĞER AKTİFLER (Net)
I-ö 369.766 472.756 842.522 254.972 224.390 479.362
VARLIKLAR TOPLAMI
13.057.030 19.227.675 32.284.705 12.417.547 16.527.229 28.944.776
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
II-a 8.191.337 9.966.055 18.157.392 7.439.521 8.684.861 16.124.382
ALINAN KREDİLER
II-c 48.951 7.557.364 7.606.315 54.261 6.577.896 6.632.157
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
88.087 171.407 259.494 1.657 91.938 93.595
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
493.442 0 493.442 771.622 0 771.622
Bonolar
493.442 0 493.442 771.622 0 771.622
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
39.376 93.546 132.922 118.806 75.233 194.039
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
II-b 39.376 92.436 131.812 104.687 75.233 179.920
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
II-e 0 1.110 1.110 14.119 0 14.119
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-d 61.132 2.305 63.437 45.204 5.166 50.370
KARŞILIKLAR
II-f 109.554 1.062 110.616 116.000 1.575 117.575
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
13.767 0 13.767 11.101 0 11.101
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
95.787 1.062 96.849 104.899 1.575 106.474
CARİ VERGİ BORCU
II-g 35.572 0 35.572 40.496 0 40.496
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-ğ 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-h 0 2.585.530 2.585.530 0 2.541.645 2.541.645
Krediler
0 514.641 514.641 0 743.663 743.663
Diğer Borçlanma Araçları
0 2.070.889 2.070.889 0 1.797.982 1.797.982
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-ç 366.135 187.631 553.766 332.570 146.467 479.037
ÖZKAYNAKLAR
II-ı 2.293.344 -7.125 2.286.219 1.899.858 0 1.899.858
Ödenmiş Sermaye
2.038.390 0 2.038.390 1.730.655 0 1.730.655
Sermaye Yedekleri
54 0 54 54 0 54
Hisse Senedi İhraç Primleri
54 0 54 54 0 54
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
19.718 0 19.718 20.881 0 20.881
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-20.847 -7.125 -27.972 -46.619 0 -46.619
Kar Yedekleri
483.558 0 483.558 474.970 0 474.970
Yasal Yedekler
49.270 0 49.270 40.682 0 40.682
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
434.288 0 434.288 434.288 0 434.288
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
-227.529 0 -227.529 -280.083 0 -280.083
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-288.671 0 -288.671 -369.551 0 -369.551
Dönem Net Kâr veya Zararı
61.142 0 61.142 89.468 0 89.468
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
11.726.930 20.557.775 32.284.705 10.819.995 18.124.781 28.944.776


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
IV-a 1.063.929 1.412.728 504.852 732.533
Kredilerden Alınan Faizler
860.629 1.150.100 405.514 584.099
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
3.787 33.440 2.111 15.712
Bankalardan Alınan Faizler
18.146 31.056 10.322 17.371
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
53.804 90.391 28.262 59.105
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
125.904 99.673 57.982 53.328
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
642 2.794 172 1.377
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
33.156 2.170 21.642 2.023
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
92.106 94.709 36.168 49.928
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
1.659 8.068 661 2.918
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-b -747.900 -1.109.942 -366.880 -572.208
Mevduata Verilen Faizler
-427.391 -796.374 -213.196 -388.911
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-249.900 -186.420 -127.331 -110.496
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-4.564 -12.926 -3.377 -5.340
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-38.767 -103.864 -19.836 -65.105
Kiralama Faiz Giderleri
-3.332 -3.731 -605 -1.824
Diğer Faiz Giderleri
-23.946 -6.627 -2.535 -532
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
316.029 302.786 137.972 160.325
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
74.628 46.550 39.455 18.071
Alınan Ücret ve Komisyonlar
106.534 74.477 56.384 33.537
Gayri Nakdi Kredilerden
27.169 36.596 13.332 17.533
Diğer
IV-i 79.365 37.881 43.052 16.004
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-31.906 -27.927 -16.929 -15.466
Gayri Nakdi Kredilere
-243 -238 -121 -116
Diğer
IV-i -31.663 -27.689 -16.808 -15.350
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-c 8 2.769 8 7
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-ç 36.198 95.375 24.936 24.555
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
8.809 3.991 4.543 5.165
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
88.916 78.358 -50.314 -68.482
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-61.527 13.026 70.707 87.872
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-d 35.707 9.844 21.757 5.443
FAALİYET BRÜT KÂRI
462.570 457.324 224.128 208.401
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
IV-e -162.764 -165.760 -89.977 -78.676
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
IV-e -12.712 -27.045 6.354 -3.765
PERSONEL GİDERLERİ (-)
IV-f -102.322 -97.378 -48.896 -46.302
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-f -108.007 -90.902 -52.155 -47.711
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
76.765 76.239 39.454 31.947
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-g 76.765 76.239 39.454 31.947
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-ğ -15.623 -20.272 -11.690 -7.474
Cari Vergi Karşılığı
-10.548 -18.893 -10.548 -18.893
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-5.075 -1.379 -1.142 11.419
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
IV-h 61.142 55.967 27.764 24.473
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-ı 61.142 55.967 27.764 24.473
Grubun Karı (Zararı)
61.142 55.967 27.764 24.473
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,03220000 0,04270000 0,01360000 0,01700000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864046


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.722 Değişim: 0,80% Hacim : 102.240 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.668 24.04.2024 Yüksek 9.767
Açılış: 9.716
32,5407 Değişim: 0,00%
Düşük 32,4899 25.04.2024 Yüksek 32,5560
Açılış: 32,54
34,9366 Değişim: 0,31%
Düşük 34,7916 25.04.2024 Yüksek 34,9467
Açılış: 34,8286
2.423,33 Değişim: 0,01%
Düşük 2.420,66 25.04.2024 Yüksek 2.424,44
Açılış: 2.423,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.