KAP ***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

21.05.2020 - 18:41
KAP ***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.167.000 54 289.095 24.131 -2.938 0 21.193 0 -53.313 -3.884 -57.197 463.462 -445.995 194.934 1.632.546 0 1.632.546
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 -289.095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.422 -137.402 -396.075 0 -396.075
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 -289.095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.422 -137.402 -396.075 0 -396.075
Yeni Bakiye
1.167.000 54 0 0 24.131 -2.938 0 21.193 0 -53.313 -3.884 -57.197 463.462 -415.573 57.532 1.236.471 0 1.236.471
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -79 0 -79 0 2.557 92 2.649 0 0 31.494 34.064 0 34.064
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
II-ı 272.725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 272.725 0 272.725
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.532 -57.532 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.532 -57.532 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.439.725 54 0 0 24.131 -3.017 0 21.114 0 -50.756 -3.792 -54.548 463.462 -358.041 31.494 1.543.260 0 1.543.260
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.730.655 54 0 0 24.131 -3.250 0 20.881 0 -38.689 -7.930 -46.619 474.970 -369.551 89.468 1.899.858 0 1.899.858
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.730.655 54 0 0 24.131 -3.250 0 20.881 0 -38.689 -7.930 -46.619 474.970 -369.551 89.468 1.899.858 0 1.899.858
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -417 0 -417 0 -24.621 8.185 -16.436 0 0 33.378 16.525 0 16.525
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
II-ı 307.735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 307.735 0 307.735
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.588 80.880 -89.468 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.588 80.880 -89.468 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.038.390 54 0 0 24.131 -3.667 0 20.464 0 -63.310 255 -63.055 483.558 -288.671 33.378 2.224.118 0 2.224.118


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
9.422.043 43.474.135 52.896.178 9.578.925 25.099.113 34.678.038
GARANTİ VE KEFALETLER
III-a-3,i 2.853.328 5.231.448 8.084.776 2.540.432 4.347.870 6.888.302
Teminat Mektupları
III-a-2,ii 2.851.299 4.227.987 7.079.286 2.532.641 3.657.612 6.190.253
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
46.296 182.760 229.056 26.150 161.086 187.236
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
2.805.003 4.045.227 6.850.230 2.506.491 3.496.526 6.003.017
Banka Kredileri
III-a-2,i 0 14.955 14.955 0 18.379 18.379
İthalat Kabul Kredileri
0 14.955 14.955 0 18.379 18.379
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
III-a-2,i 2.029 988.506 990.535 7.791 671.879 679.670
Belgeli Akreditifler
2.029 988.506 990.535 7.791 671.879 679.670
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
892.435 13.891.405 14.783.840 422.020 182.892 604.912
Cayılamaz Taahhütler
892.435 13.891.405 14.783.840 422.020 182.892 604.912
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
502.499 13.891.405 14.393.904 66.012 93.792 159.804
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 89.100 89.100
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
III-a-1 113.407 0 113.407 104.799 0 104.799
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
100.702 0 100.702 92.561 0 92.561
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
3.738 0 3.738 3.738 0 3.738
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
91.128 0 91.128 77.977 0 77.977
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
80.961 0 80.961 76.933 0 76.933
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
III-b 5.676.280 24.351.282 30.027.562 6.616.473 20.568.351 27.184.824
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
1.060.000 328.480 1.388.480 860.000 0 860.000
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
1.060.000 328.480 1.388.480 860.000 0 860.000
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
4.616.280 24.022.802 28.639.082 5.756.473 20.568.351 26.324.824
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
80.608 470.206 550.814 246.399 728.227 974.626
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
35.709 213.955 249.664 108.090 356.942 465.032
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
44.899 256.251 301.150 138.309 371.285 509.594
Para ve Faiz Swap İşlemleri
3.148.137 19.648.310 22.796.447 4.104.096 16.762.800 20.866.896
Swap Para Alım İşlemleri
1.202.819 8.775.861 9.978.680 1.495.113 7.660.490 9.155.603
Swap Para Satım İşlemleri
1.825.318 8.091.839 9.917.157 2.608.983 6.540.002 9.148.985
Swap Faiz Alım İşlemleri
60.000 1.390.305 1.450.305 0 1.281.154 1.281.154
Swap Faiz Satım İşlemleri
60.000 1.390.305 1.450.305 0 1.281.154 1.281.154
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.387.535 1.839.173 3.226.708 1.405.978 2.049.276 3.455.254
Para Alım Opsiyonları
488.437 1.123.653 1.612.090 646.409 1.079.765 1.726.174
Para Satım Opsiyonları
899.098 715.520 1.614.618 759.569 969.511 1.729.080
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 2.065.113 2.065.113 0 1.028.048 1.028.048
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
52.219.126 29.439.146 81.658.272 57.530.334 25.553.443 83.083.777
EMANET KIYMETLER
4.541.511 446.746 4.988.257 10.625.494 384.140 11.009.634
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
3.182.433 0 3.182.433 9.297.970 0 9.297.970
Emanete Alınan Menkul Değerler
881.918 87.786 969.704 902.468 68.170 970.638
Tahsile Alınan Çekler
380.685 56.549 437.234 331.314 39.608 370.922
Tahsile Alınan Ticari Senetler
47.553 5.374 52.927 44.746 3.678 48.424
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
48.922 297.037 345.959 48.996 272.684 321.680
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
47.136.437 28.767.664 75.904.101 46.258.191 24.952.575 71.210.766
Menkul Kıymetler
841.898 0 841.898 133.303 0 133.303
Teminat Senetleri
34.178.474 16.421.229 50.599.703 33.223.760 14.592.955 47.816.715
Emtia
1.015.904 453.023 1.468.927 1.009.904 459.050 1.468.954
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
8.729.149 10.386.729 19.115.878 9.371.865 8.517.579 17.889.444
Diğer Rehinli Kıymetler
2.371.012 1.506.683 3.877.695 2.519.359 1.382.991 3.902.350
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
541.178 224.736 765.914 646.649 216.728 863.377
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
61.641.169 72.913.281 134.554.450 67.109.259 50.652.556 117.761.815


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-146.367 70.251
Alınan Faizler
455.677 669.650
Ödenen Faizler
-395.590 -532.699
Alınan Temettüler
0 2.762
Alınan Ücret ve Komisyonlar
50.150 40.940
Elde Edilen Diğer Kazançlar
257.186 151.746
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
39.763 46.249
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-63.217 -58.528
Ödenen Vergiler
-96.495 104.256
Diğer
-393.841 -354.125
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
226.355 -1.654.602
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-22.287 695
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
718.349 21.433
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-685.478 146.295
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-323.048 209.699
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-41.354 -41.032
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-381.980 -654.498
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
746.777 82.243
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
215.376 -1.419.437
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
79.988 -1.584.351
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-228.263 18.809
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
41.450 -3.762
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
2.245 677
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-485.902 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 21.894
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
213.944 0
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
332.526 1.708.654
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
761.129 1.434.528
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-683.562 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
307.735 272.725
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-52.776 1.401
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
371.150 205.828
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
555.401 348.940
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.443.070 2.846.788
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.998.471 3.195.728


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
33.378 31.494
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-16.853 2.570
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-417 -79
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-521 -99
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
104 20
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-16.436 2.649
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-27.189 2.577
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
10.494 92
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
259 -20
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.525 34.064


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019 Bir Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.018.979 4.541.520 6.560.499 2.433.724 3.679.227 6.112.951
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.435.614 4.089.469 5.525.083 2.069.217 3.621.628 5.690.845
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-a 135.459 1.857.606 1.993.065 148.827 2.537.597 2.686.424
Bankalar
I-ç 275.407 2.231.863 2.507.270 20.125 1.084.031 1.104.156
Para Piyasalarından Alacaklar
1.025.259 0 1.025.259 1.900.591 0 1.900.591
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-511 0 -511 -326 0 -326
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
27.506 0 27.506 5.176 0 5.176
Devlet Borçlanma Senetleri
27.506 0 27.506 5.176 0 5.176
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-e 467.629 255.396 723.025 234.494 0 234.494
Devlet Borçlanma Senetleri
459.470 255.396 714.866 223.786 0 223.786
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.660 0 7.660 7.660 0 7.660
Diğer Finansal Varlıklar
499 0 499 3.048 0 3.048
Türev Finansal Varlıklar
88.230 196.655 284.885 124.837 57.599 182.436
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
I-c 83.440 196.655 280.095 123.695 57.599 181.294
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
I-j 4.790 0 4.790 1.142 0 1.142
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
8.705.461 14.084.561 22.790.022 8.625.764 12.623.612 21.249.376
Krediler
I-f 9.192.184 10.291.964 19.484.148 8.851.955 9.180.938 18.032.893
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
22.487 0 22.487 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
I-g 74.524 3.792.597 3.867.121 289.820 3.442.674 3.732.494
Devlet Borçlanma Senetleri
74.524 3.278.900 3.353.424 289.820 2.980.116 3.269.936
Diğer Finansal Varlıklar
0 513.697 513.697 0 462.558 462.558
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-583.734 0 -583.734 -516.011 0 -516.011
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-o 312.372 0 312.372 321.735 0 321.735
Satış Amaçlı
312.372 0 312.372 321.735 0 321.735
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
225.580 0 225.580 225.580 0 225.580
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-h 225.580 0 225.580 225.580 0 225.580
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
225.580 0 225.580 225.580 0 225.580
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-ı 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
I-k 336.303 0 336.303 329.447 0 329.447
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-l 54.689 0 54.689 56.763 0 56.763
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
54.689 0 54.689 56.763 0 56.763
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-m 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
55.776 0 55.776 51.895 0 51.895
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-n 114.097 0 114.097 117.667 0 117.667
DİĞER AKTİFLER (Net)
I-ö 282.618 609.410 892.028 254.972 224.390 479.362
VARLIKLAR TOPLAMI
12.105.875 19.235.491 31.341.366 12.417.547 16.527.229 28.944.776
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
II-a 7.224.926 9.178.805 16.403.731 7.439.521 8.684.861 16.124.382
ALINAN KREDİLER
II-c 52.872 7.779.433 7.832.305 54.261 6.577.896 6.632.157
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
82.961 245.207 328.168 1.657 91.938 93.595
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
736.240 0 736.240 771.622 0 771.622
Bonolar
736.240 736.240 771.622 0 771.622
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
120.750 98.433 219.183 118.806 75.233 194.039
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
II-b 114.200 98.117 212.317 104.687 75.233 179.920
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
II-e 6.550 316 6.866 14.119 0 14.119
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-d 51.396 4.113 55.509 45.204 5.166 50.370
KARŞILIKLAR
II-f 113.969 1.019 114.988 116.000 1.575 117.575
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
12.560 12.560 11.101 0 11.101
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
101.409 1.019 102.428 104.899 1.575 106.474
CARİ VERGİ BORCU
II-g 34.425 34.425 40.496 0 40.496
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-ğ 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-h 0 2.873.084 2.873.084 0 2.541.645 2.541.645
Krediler
841.251 841.251 0 743.663 743.663
Diğer Borçlanma Araçları
2.031.833 2.031.833 0 1.797.982 1.797.982
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-ç 322.794 196.821 519.615 332.570 146.467 479.037
ÖZKAYNAKLAR
II-ı 2.247.731 -23.613 2.224.118 1.899.858 0 1.899.858
Ödenmiş Sermaye
2.038.390 2.038.390 1.730.655 0 1.730.655
Sermaye Yedekleri
54 0 54 54 0 54
Hisse Senedi İhraç Primleri
54 54 54 0 54
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
20.464 20.464 20.881 0 20.881
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-39.442 -23.613 -63.055 -46.619 0 -46.619
Kar Yedekleri
483.558 0 483.558 474.970 0 474.970
Yasal Yedekler
49.270 49.270 40.682 0 40.682
Statü Yedekleri
0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
434.288 434.288 434.288 0 434.288
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0
Kar veya Zarar
-255.293 0 -255.293 -280.083 0 -280.083
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-288.671 -288.671 -369.551 0 -369.551
Dönem Net Kâr veya Zararı
33.378 33.378 89.468 0 89.468
Azınlık Payları
0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
10.988.064 20.353.302 31.341.366 10.819.995 18.124.781 28.944.776


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
IV-a 559.077 680.195
Kredilerden Alınan Faizler
455.115 566.001
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
1.676 17.728
Bankalardan Alınan Faizler
7.824 13.685
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
25.542 31.286
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
67.922 46.345
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
470 1.417
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
11.514 147
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
55.938 44.781
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
998 5.150
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-b -381.020 -537.734
Mevduata Verilen Faizler
-214.195 -407.463
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-122.569 -75.924
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-1.187 -7.586
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-18.931 -38.759
Kiralama Faiz Giderleri
-2.727 -1.907
Diğer Faiz Giderleri
-21.411 -6.095
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
178.057 142.461
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
35.173 28.479
Alınan Ücret ve Komisyonlar
50.150 40.940
Gayri Nakdi Kredilerden
13.837 19.063
Diğer
IV-i 36.313 21.877
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-14.977 -12.461
Gayri Nakdi Kredilere
-122 -122
Diğer
IV-i -14.855 -12.339
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-c 0 2.762
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-ç 11.262 70.820
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
4.266 -1.174
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
139.230 146.840
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-132.234 -74.846
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-d 13.950 4.401
FAALİYET BRÜT KÂRI
238.442 248.923
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
IV-e -72.787 -87.084
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
IV-e -19.066 -23.280
PERSONEL GİDERLERİ (-)
IV-f -53.426 -51.076
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-f -55.852 -43.191
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
37.311 44.292
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-g 37.311 44.292
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-ğ -3.933 -12.798
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-3.933 -12.798
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-h 33.378 31.494
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
IV-h 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-ı 33.378 31.494
Grubun Karı (Zararı)
33.378 31.494
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,01900000 0,02670000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846363


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.677 Değişim: 0,19% Hacim : 95.345 Mio.TL Son veri saati : 17:58
Düşük 10.590 28.05.2024 Yüksek 10.721
Açılış: 10.679
32,2240 Değişim: 0,29%
Düşük 31,9619 28.05.2024 Yüksek 32,3729
Açılış: 32,1324
35,0606 Değişim: 0,27%
Düşük 34,7318 28.05.2024 Yüksek 35,3063
Açılış: 34,9671
2.441,88 Değişim: 0,51%
Düşük 2.417,41 28.05.2024 Yüksek 2.456,11
Açılış: 2.429,46
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.