KAP ***ALNTF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

25.10.2019 - 18:11
KAP ***ALNTF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
980.000 54 0 270.973 0 -3.849 0 -3.849 0 -109.125 0 -109.125 405.089 9.183 65.963 0 0 1.618.288
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 -6.778 0 0 0 0 0 45.399 0 45.399 0 -452.449 18.698 0 5.750.390 16.724.673 22.475.063
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
600.000 0 600.000 710.000 0 710.000
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 110.000 0 110.000
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
600.000 0 600.000 600.000 0 600.000
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
6.541.787 15.926.188 22.467.975 5.040.390 16.724.673 21.765.063
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
294.583 485.997 780.580 440.768 633.310 1.074.078
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
251.348 122.277 373.625 198.878 316.478 515.356
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
43.235 363.720 406.955 241.890 316.832 558.722
Para ve Faiz Swap İşlemleri
4.332.151 13.411.045 17.743.196 3.497.760 14.892.366 18.390.126
Swap Para Alım İşlemleri
1.412.358 7.106.643 8.519.001 1.746.031 7.093.310 8.839.341
Swap Para Satım İşlemleri
2.919.793 5.539.666 8.459.459 1.751.729 7.053.418 8.805.147
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 382.368 382.368 0 372.819 372.819
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 382.368 382.368 0 372.819 372.819
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.915.053 2.029.146 3.944.199 1.101.862 1.114.501 2.216.363
Para Alım Opsiyonları
983.004 990.450 1.973.454 626.015 491.104 1.117.119
Para Satım Opsiyonları
932.049 1.038.696 1.970.745 475.847 623.397 1.099.244
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 84.496 84.496
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
54.950.385 24.520.818 79.471.203 45.636.508 23.179.225 68.815.733
EMANET KIYMETLER
7.838.411 248.453 8.086.864 903.812 207.822 1.111.634
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
6.308.294 0 6.308.294 30.309 0 30.309
Emanete Alınan Menkul Değerler
1.092.786 51.846 1.144.632 330.090 56.868 386.958
Tahsile Alınan Çekler
325.068 44.738 369.806 355.003 41.104 396.107
Tahsile Alınan Ticari Senetler
63.341 3.729 67.070 59.773 11.211 70.984
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
48.922 148.140 197.062 128.637 98.639 227.276
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
46.392.672 24.055.208 70.447.880 44.064.014 22.729.917 66.793.931
Menkul Kıymetler
332.561 0 332.561 104.697 0 104.697
Teminat Senetleri
32.368.497 14.733.539 47.102.036 30.169.046 14.046.990 44.216.036
Emtia
1.012.104 433.955 1.446.059 1.028.504 296.475 1.324.979
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
9.865.861 7.558.978 17.424.839 9.977.659 6.965.809 16.943.468
Diğer Rehinli Kıymetler
2.813.649 1.328.736 4.142.385 2.784.108 1.420.643 4.204.751
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
719.302 217.157 936.459 668.682 241.486 910.168
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
65.582.176 47.809.156 113.391.332 54.066.612 43.458.332 97.524.944


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
324.633 147.253
Alınan Faizler
1.928.067 1.317.811
Ödenen Faizler
-1.646.959 -1.097.528
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
112.437 59.729
Elde Edilen Diğer Kazançlar
236.758 487.343
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
112.867 141.571
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-145.250 -124.194
Ödenen Vergiler
-38.915 -33.617
Diğer
-234.372 -603.862
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
1.353.331 3.644.744
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
34.046 -39.373
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-261.335 948.945
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.424.949 -2.817.563
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
42.032 -88.442
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-4.917 -26
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
1.500.363 3.593.534
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
2.216.137 1.285.221
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-748.046 762.448
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
1.677.964 3.791.997
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-3.260 -226.298
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 -50.000
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-34.142 -180.467
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
3.944 7.169
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-80.500 -3.000
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
50.572 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
56.866 0
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-179.787 490.661
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
962.453 303.661
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-1.689.559 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
563.655 187.000
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-16.336 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
232.073 -1.217.981
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.726.990 2.838.379
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.846.788 1.401.562
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.573.778 4.239.941


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
165.179 185.963
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
1.320 6.838
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-285 -949
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-356 -1.186
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
71 237
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.605 7.787
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.776 Değişim: -2,35% Hacim : 33.381 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.761 26.11.2021 Yüksek 1.811
Açılış: 1.811
12,3690 Değişim: 3,08%
Düşük 11,9402 26.11.2021 Yüksek 12,6862
Açılış: 11,9998
14,0090 Değişim: 4,02%
Düşük 13,3965 26.11.2021 Yüksek 14,3282
Açılış: 13,4674
712,88 Değişim: 3,27%
Düşük 687,28 26.11.2021 Yüksek 737,01
Açılış: 690,30
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.