KAP ***ALNTF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

25.10.2019 - 18:10
KAP ***ALNTF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***ALNTF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
980.000 54 0 270.973 0 -3.971 0 -3.971 0 -108.651 0 -108.651 467.468 -13.790 88.917 1.681.000 15 1.681.015
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 -6.778 0 0 0 0 0 45.399 0 45.399 0 -463.628 18.698 -406.309 0 -406.309
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 -6.778 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.920 18.698 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 45.399 0 45.399 0 -451.708 0 -406.309 0 -406.309
Yeni Bakiye
980.000 54 0 264.195 0 -3.971 0 -3.971 0 -63.252 0 -63.252 467.468 -477.418 107.615 1.274.691 15 1.274.706
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -979 0 -979 0 7.848 0 7.848 0 0 202.437 209.306 2 209.308
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
187.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187.000 0 187.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 37.044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13.794 0 23.250 0 23.250
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.962 25.653 -107.615 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.962 25.653 -107.615 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.167.000 54 0 301.239 0 -4.950 0 -4.950 0 -55.404 0 -55.404 549.430 -465.559 202.437 1.694.247 17 1.694.264
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.167.000 54 0 289.538 27.782 -3.096 0 24.686 0 -52.783 -3.884 -56.667 549.430 -481.224 204.897 1.697.714 16 1.697.730
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.167.000 54 0 289.538 27.782 -3.096 0 24.686 0 -52.783 -3.884 -56.667 549.430 -481.224 204.897 1.697.714 16 1.697.730
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -331 0 -331 0 8.862 -7.257 1.605 0 0 175.026 176.300 0 176.300
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
II-ı 563.655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 563.655 0 563.655
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine D 0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-35.200 -195.285
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
4.025 7.940
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-80.500 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
50.572 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
56.866 0
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-379.249 449.452
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
962.453 498.167
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-1.889.021 -235.715
İhraç Edilen Sermaye Araçları
563.655 187.000
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-16.336 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
233.022 -1.218.277
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.730.202 2.883.608
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.864.730 1.402.505
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.594.932 4.286.113


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
175.026 202.439
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
1.274 6.869
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-331 -979
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-403 -1.224
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
72 245
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.605 7.848
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
8.995 18.386
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-9.304 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.914 -10.538
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
176.300 209.308


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.030.036 3.907.854 5.937.890 1.367.818 2.524.517 3.892.335
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.832.127 3.804.241 5.636.368 1.217.268 2.430.263 3.647.531
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-a 253.861 2.278.946 2.532.807 343.586 1.868.465 2.212.051
Bankalar
I-ç 153.372 1.525.295 1.678.667 243.536 561.798 805.334
Para Piyasalarından Alacaklar
1.425.284 0 1.425.284 630.439 0 630.439
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-390 0 -390 -293 0 -293
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
7.101 5.614 12.715 1.835 40.213 42.048
Devlet Borçlanma Senetleri
2.452 5.614 8.066 1.835 1.437 3.272
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
4.649 0 4.649 0 38.776 38.776
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-e 40.701 0 40.701 8.144 0 8.144
Devlet Borçlanma Senetleri
29.761 0 29.761 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
8.420 0 8.420 5.658 0 5.658
Diğer Finansal Varlıklar
2.520 0 2.520 2.486 0 2.486
Türev Finansal Varlıklar
I-c 150.107 97.999 248.106 140.571 54.041 194.612
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
150.107 97.999 248.106 140.571 54.041 194.612
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
8.764.729 13.266.648 22.031.377 8.122.868 12.528.501 20.651.369
Krediler
I-f 8.948.425 9.099.424 18.047.849 8.330.163 7.956.609 16.286.772
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-i 392.965 1.206.323 1.599.288 470.481 1.499.155 1.969.636
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
I-g 277.855 3.269.662 3.547.517 318.144 3.108.916 3.427.060
Devlet Borçlanma Senetleri
277.855 2.827.310 3.105.165 318.144 2.669.155 2.987.299
Diğer Finansal Varlıklar
0 442.352 442.352 0 439.761 439.761
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-854.516 -308.761 -1.163.277 -995.920 -36.179 -1.032.099
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
243.055 0 243.055 186.675 0 186.675
Satış Amaçlı
I-o 243.055 0 243.055 186.675 0 186.675
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
I-ğ 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-h 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-ı 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
I-k 321.437 0 321.437 283.361 0 283.361
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-l 105.174 0 105.174 101.510 0 101.510
Şerefiye
49.647 0 49.647 49.647 0 49.647
Diğer
55.527 0 55.527 51.863 0 51.863
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-m 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
13.185 0 13.185 11.767 0 11.767
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-n 161.231 0 161.231 167.287 0 167.287
DİĞER AKTİFLER (Net)
I-ö 298.237 261.132 559.369 247.942 312.198 560.140
VARLIKLAR TOPLAMI
11.937.084 17.435.634 29.372.718 10.489.228 15.365.216 25.854.444
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
II-a 6.548.428 9.155.526 15.703.954 6.924.899 6.691.852 13.616.751
ALINAN KREDİLER
II-c 331.745 6.441.333 6.773.078 64.421 4.806.106 4.870.527
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
902 451.802 452.704 3.302 684.226 687.528
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
952.294 0 952.294 558.349 1.338.284 1.896.633
Bonolar
952.294 0 952.294 558.349 1.338.284 1.896.633
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
121.573 60.986 182.559 105.151 72.992 178.143
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
II-b 105.752 60.986 166.738 101.128 72.992 174.120
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
II-e 15.821 0 15.821 4.023 0 4.023
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-d 28.477 6.962 35.439 0 0 0
KARŞILIKLAR
II-f 121.041 4.724 125.765 103.974 30 104.004
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
11.923 0 11.923 11.872 0 11.872
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
109.118 4.724 113.842 92.102 30 92.132
CARİ VERGİ BORCU
II-g 52.605 0 52.605 38.869 0 38.869
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-ğ 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-h 0 2.034.785 2.034.785 0 1.863.654 1.863.654
Krediler
0 289.325 289.325 0 265.173 265.173
Diğer Borçlanma Araçları
0 1.745.460 1.745.460 0 1.598.481 1.598.481
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
429.875 207.041 636.916 401.427 499.178 900.605
ÖZKAYNAKLAR
II-ı 2.422.619 0 2.422.619 1.697.730 0 1.697.730
Ödenmiş Sermaye
1.730.655 0 1.730.655 1.167.000 0 1.167.000
Sermaye Yedekleri
295.577 0 295.577 289.592 0 289.592
Hisse Senedi İhraç Primleri
54 0 54 54 0 54
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
295.523 0 295.523 289.538 0 289.538
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
24.355 0 24.355 24.686 0 24.686
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-55.062 0 -55.062 -56.667 0 -56.667
Kar Yedekleri
581.138 0 581.138 549.430 0 549.430
Yasal Yedekler
46.650 0 46.650 34.143 0 34.143
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
534.488 0 534.488 515.287 0 515.287
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
-154.060 0 -154.060 -276.327 0 -276.327
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-329.086 0 -329.086 -481.224 0 -481.224
Dönem Net Kâr veya Zararı
175.026 0 175.026 204.897 0 204.897
Azınlık Payları
II-i 16 0 16 16 0 16
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
11.009.559 18.363.159 29.372.718 9.898.122 15.956.322 25.854.444


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
IV-a 2.262.661 1.697.428 777.973 713.862
Kredilerden Alınan Faizler
1.696.481 1.305.273 563.279 519.468
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
45.739 28.943 12.299 14.096
Bankalardan Alınan Faizler
55.307 48.702 21.751 24.150
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
179.277
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.680 Değişim: -1,37% Hacim : 111.040 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.680 15.04.2024 Yüksek 9.824
Açılış: 9.759
32,4118 Değişim: 0,17%
Düşük 32,2589 15.04.2024 Yüksek 32,5796
Açılış: 32,3565
34,4915 Değişim: 0,18%
Düşük 34,4011 15.04.2024 Yüksek 34,8027
Açılış: 34,4292
2.463,90 Değişim: 1,04%
Düşük 2.422,20 15.04.2024 Yüksek 2.471,97
Açılış: 2.438,65
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.