KAP ***ALNTF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

02.02.2019 - 17:48
KAP ***ALNTF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***ALNTF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
980.000 54 0 270.973 0 -3.849 0 0 0 -109.125 0 0 405.089 9.183 65.963 0 0 1.618.288
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 -6.778 0 0 0 0 0 45.399 0 0 0 -452.449 18.698 0 0 -395.130
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 -6.778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.920 18.698 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.399 0 0 0 -440.529 0 0 0 -395.130
Yeni Bakiye
980.000 54 0 264.195 0 -3.849 0 0 0 -63.726 0 0 405.089 -443.266 84.661 0 0 1.223.158
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 24.131 911 0 0 0 10.413 0 -3.884 0 0 194.934 0 0 226.505
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
III-ı 187.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
III-ı 0 0 0 24.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -29.017 0 0 0 -4.117
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.373 26.288 -84.661 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.373 26.288 -84.661 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.167.000 54 0 289.095 24.131 -2.938 0 0 0 -53.313 0 -3.884 463.462 -445.995 194.934 0 0 1.632.546


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
8.430.104 20.279.107 28.709.211 8.512.804 16.469.653 24.982.457
GARANTİ VE KEFALETLER
III-a-2 2.296.588 3.434.522 5.731.110 1.645.425 2.297.698 3.943.123
Teminat Mektupları
III-a-2,ii 2.273.744 2.698.883 4.972.627 1.643.740 1.476.023 3.119.763
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
26.106 155.238 181.344 24.358 26.058 50.416
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
2.247.638 2.543.645 4.791.283 1.619.382 1.449.965 3.069.347
Banka Kredileri
III-a-2,i 0 20.522 20.522 0 9.564 9.564
İthalat Kabul Kredileri
0 7.723 7.723 0 3.563 3.563
Diğer Banka Kabulleri
0 12.799 12.799 0 6.001 6.001
Akreditifler
III-a-2,i 22.844 715.117 737.961 1.685 809.282 810.967
Belgeli Akreditifler
22.844 715.117 737.961 1.685 809.282 810.967
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
III-a-2,i 0 0 0 0 2.829 2.829
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
383.126 119.912 503.038 529.519 24.843 554.362
Cayılamaz Taahhütler
383.126 119.912 503.038 529.519 24.843 554.362
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
77.793 119.912 197.705 23.922 24.843 48.765
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
III-a-1 115.800 0 115.800 152.265 0 152.265
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
83.832 0 83.832 222.642 0 222.642
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
3.738 0 3.738 3.738 0 3.738
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
57.277 0 57.277 85.760 0 85.760
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
44.686 0 44.686 41.192 0 41.192
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
III-b 5.750.390 16.724.673 22.475.063 6.337.860 14.147.112 20.484.972
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
710.000 0 710.000 110.000 0 110.000
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
110.000 0 110.000 110.000 0 110.000
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
600.000 0 600.000 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
5.040.390 16.724.673 21.765.063 6.227.860 14.147.112 20.374.972
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
440.768 633.310 1.074.078 228.524 282.211 510.735
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
198.878 316.478 515.356 138.363 103.618 241.981
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
241.890 316.832 558.722 90.161 178.593 268.754
Para ve Faiz Swap İşlemleri
3.497.760 14.892.366 18.390.126 5.108.243 10.839.529 15.947.772
Swap Para Alım İşlemleri
1.746.031 7.093.310 8.839.341 1.907.232 5.835.990 7.743.222
Swap Para Satım İşlemleri
1.751.729 7.053.418 8.805.147 3.201.011 4.617.301 7.818.312
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 372.819 372.819 0 193.119 193.119
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 372.819 372.819 0 193.119 193.119
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.101.862 1.114.501 2.216.363 891.093 2.965.021 3.856.114
Para Alım Opsiyonları
626.015 491.104 1.117.119 458.429 1.002.718 1.461.147
Para Satım Opsiyonları
475.847 623.397 1.099.244 432.664 1.026.929 1.459.593
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 467.687 467.687
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 467.687 467.687
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 84.496 84.496 0 60.351 60.351
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
45.636.508 23.179.225 68.815.733 43.220.826 18.469.677 61.690.503
EMANET KIYMETLER
903.812 207.822 1.111.634 676.675 217.485 894.160
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
30.309 0 30.309 78.943 0 78.943
Emanete Alınan Menkul Değerler
330.090 56.868 386.958 3.976 38.680 42.656
Tahsile Alınan Çekler
355.003 41.104 396.107 385.041 21.160 406.201
Tahsile Alınan Ticari Senetler
59.773 11.211 70.984 41.268 22.466 63.734
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
128.637 98.639 227.276 167.447 135.179 302.626
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
44.064.014 22.729.917 66.793.931 41.882.119 18.054.281 59.936.400
Menkul Kıymetler
104.697 104.697 116.138 0 116.138
Teminat Senetleri
30.169.046 14.046.990 44.216.036 28.888.631 10.885.550 39.774.181
Emtia
1.028.504 296.475 1.324.979 878.474 61.671 940.145
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
9.977.659 6.965.809 16.943.468 9.728.792 5.639.488 15.368.280
Diğer Rehinli Kıymetler
2.784.108 1.420.643 4.204.751 2.270.084 1.467.572 3.737.656
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
668.682 241.486 910.168 662.032 197.911 859.943
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
54.066.612 43.458.332 97.524.944 51.733.630 34.939.330 86.672.960


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
194.934
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
31.571
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
25.042
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
24.131
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.139
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-228
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
6.529
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
23.603
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-3.884
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-13.190
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
226.505


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
IV-a 2.273.065
Kredilerden Alınan Faizler
1.886.947
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
48.410
Bankalardan Alınan Faizler
54.660
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
79.824
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
200.109
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
3.903
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
718
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
195.488
Finansal Kiralama Gelirleri
0
Diğer Faiz Gelirleri
3.115
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-b -1.746.038
Mevduata Verilen Faizler
-1.352.535
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-281.547
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-26.442
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-83.251
Diğer Faiz Giderleri
-2.263
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
527.027
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
56.733
Alınan Ücret ve Komisyonlar
91.915
Gayri Nakdi Kredilerden
51.511
Diğer
IV-i 40.404
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-35.182
Gayri Nakdi Kredilere
-552
Diğer
IV-i -34.630
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-179.485
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-c 14
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-ç 145.495
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-5.566
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
417.310
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-266.249
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-d 295.503
FAALİYET BRÜT KÂRI
845.287
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
IV-e -454.504
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-f -161.845
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
228.938
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-g 228.938
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-ğ -34.004
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.282.663
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.248.659
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
194.934
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-ı 194.934
Grubun Karı (Zararı)
194.934
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.655.600 5.633.433 7.289.033
Nakit ve Nakit Benzerleri
I-a 1.199.646 2.430.263 3.629.909
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
343.586 1.868.465 2.212.051
Bankalar
I-c 225.621 561.798 787.419
Para Piyasalarından Alacaklar
630.439 0 630.439
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.835 40.213 42.048
Devlet Borçlanma Senetleri
1.835 1.437 3.272
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 38.776 38.776
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-ç 7.384 0 7.384
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
4.898 0 4.898
Diğer Finansal Varlıklar
2.486 0 2.486
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
I-e 318.144 3.108.916 3.427.060
Devlet Borçlanma Senetleri
318.144 2.669.155 2.987.299
Diğer Finansal Varlıklar
0 439.761 439.761
Türev Finansal Varlıklar
129.318 54.041 183.359
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
129.318 54.041 183.359
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-727 0 -727
KREDİLER (Net)
I-d 7.376.163 8.211.440 15.587.603
Krediler
7.646.310 8.211.440 15.857.750
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
7.639.601 8.211.440 15.851.041
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
6.709 0 6.709
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-h 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
683.853 0 683.853
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-954.000 0 -954.000
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-98.267 0 -98.267
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-393.672 0 -393.672
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-462.061 0 -462.061
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-m 186.675 0 186.675
Satış Amaçlı
186.675 0 186.675
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
225.580 0 225.580
İştirakler (Net)
0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-g 225.580 0 225.580
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
225.580 0 225.580
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
I-j 261.967 0 261.967
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-j 48.476 0 48.476
Şerefiye
0 0 0
Diğer
48.476 0 48.476
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-k 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
11.767 0 11.767
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-l 147.806 0 147.806
DİĞER AKTİFLER
I-n 233.092 305.938 539.030
VARLIKLAR TOPLAMI
10.147.126 14.150.811 24.297.937
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
II-a 6.925.398 6.890.942 13.816.340
ALINAN KREDİLER
II-c 23.994 3.402.942 3.426.936
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 684.226 684.226
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
351.275 1.338.284 1.689.559
Bonolar
351.275 1.338.284 1.689.559
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
0 0 0
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II-b-e 105.151 72.992 178.143
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
101.128 72.992 174.120
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
4.023 0 4.023
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
II-f 100.007 30 100.037
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
10.447 0 10.447
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
89.560 30 89.590
CARİ VERGİ BORCU
II-g 35.911 0 35.911
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
II-g 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-ğ 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
I-h 0 1.863.654 1.863.654
Krediler
0 265.173 265.173
Diğer Borçlanma Araçları
0 1.598.481 1.598.481
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
389.286 481.299 870.585
ÖZKAYNAKLAR
II-ı 1.632.546 0 1.632.546
Ödenmiş Sermaye
1.167.000 0 1.167.000
Sermaye Yedekleri
289.149 0 289.149
Hisse Senedi İhraç Primleri
54 0 54
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
289.095 0 289.095
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
21.193 0 21.193
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-57.197 0 -57.197
Kar Yedekleri
463.462 0 463.462
Yasal Yedekler
29.173 0 29.173
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
434.289 0 434.289
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zarar
-251.061 0 -251.061
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-445.995 0 -445.995
Dönem Net Kâr veya Zararı
194.934 0 194.934
Azınlık Payları
0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
9.563.568 14.734.369 24.297.937


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-2.258.118
Alınan Faizler
2.126.667
Ödenen Faizler
-1.668.314
Alınan Temettüler
14
Alınan Ücret ve Komisyonlar
91.915
Elde Edilen Diğer Kazançlar
436.302
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
165.679
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-165.555
Ödenen Vergiler
-56.588
Diğer
-3.188.238
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
4.145.484
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-5.474
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
732.741
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.733.569
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-305.560
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-364.178
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
2.808.392
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
2.300.697
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
712.435
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
1.887.366
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-285.547
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-59.200
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-235.134
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
8.787
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
514.144
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
351.275
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
162.869
Temettü Ödemeleri
0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
VI-c -670.736
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.445.227
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
VI-a 1.401.561
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
VI-a 2.846.788http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/737376


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.905 Değişim: 1,31% Hacim : 4.804 Mio.TL Son veri saati : 10:35
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.905
Açılış: 1.897
13,7316 Değişim: 0,50%
Düşük 13,5361 03.12.2021 Yüksek 13,7564
Açılış: 13,6633
15,5131 Değişim: 0,03%
Düşük 15,3327 03.12.2021 Yüksek 15,5656
Açılış: 15,5088
782,96 Değişim: 0,50%
Düşük 771,62 03.12.2021 Yüksek 784,23
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.