KAP ***ALNTF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

14.11.2018 - 19:20
KAP ***ALNTF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***ALNTF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
980.000 54 0 270.973 0 -3.971 0 -3.971 0 -108.651 0 -108.651 467.468 -13.790 88.917 1.681.000 15 1.681.015
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 -6.778 0 0 0 0 0 45.399 0 45.399 0 18.698 -406.309 0 -406.309
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
XXVII 0 0 0 -6.778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.920 18.698 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
XXV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.399 0 45.399 0 -451.708 0 -406.309 0 -406.309
Yeni Bakiye
980.000 54 0 264.195 0 -3.971 0 -3.971 0 -63.252 0 -63.252 467.468 -477.418 107.615 1.274.691 15 1.274.706
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -979 0 -979 0 7.848 0 7.848 0 0 202.437 209.306 2 209.308
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
II-ı 187.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187.000 0 187.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
II-ı 0 0 0 37.044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13.794 0 23.250 0 23.250
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.962 25.653 -107.615 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.962 25.653 -107.615 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.167.000 54 0 301.239 0 -4.950 0 -4.950 0 -55.404 0 -55.404 549.430 -465.559 202.437 1.694.247 17 1.694.264


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
9.034.702 26.023.211 35.057.913 8.594.466 16.651.902 25.246.368
GARANTİ VE KEFALETLER
III-a-2 2.162.326 3.702.877 5.865.203 1.645.288 2.296.797 3.942.085
Teminat Mektupları
III-a-2,ii 2.154.279 2.643.858 4.798.137 1.643.603 1.476.023 3.119.626
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
22.859 27.203 50.062 24.358 26.058 50.416
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
2.131.420 2.616.655 4.748.075 1.619.245 1.449.965 3.069.210
Banka Kredileri
III-a-2,i 0 65.359 65.359 0 9.564 9.564
İthalat Kabul Kredileri
0 40.695 40.695 0 3.563 3.563
Diğer Banka Kabulleri
0 24.664 24.664 0 6.001 6.001
Akreditifler
III-a-2,i 8.047 993.660 1.001.707 1.685 808.381 810.066
Belgeli Akreditifler
8.047 993.660 1.001.707 1.685 808.381 810.066
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
III-a-2,i 0 0 0 0 2.829 2.829
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
716.367 552.939 1.269.306 560.783 131.678 692.461
Cayılamaz Taahhütler
668.161 472.955 1.141.116 529.519 24.843 554.362
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
320.175 472.955 793.130 23.922 24.843 48.765
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
III-a-1 122.672 0 122.672 152.265 0 152.265
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
116.837 0 116.837 222.642 0 222.642
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
3.738 0 3.738 3.738 0 3.738
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
56.779 0 56.779 85.760 0 85.760
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
47.960 0 47.960 41.192 0 41.192
Cayılabilir Taahhütler
48.206 79.984 128.190 31.264 106.835 138.099
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
48.206 79.984 128.190 31.264 106.835 138.099
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
III-b 6.156.009 21.767.395 27.923.404 6.388.395 14.223.427 20.611.822
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
110.000 0 110.000 110.000 0 110.000
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
110.000 0 110.000 110.000 0 110.000
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
6.046.009 21.767.395 27.813.404 6.278.395 14.223.427 20.501.822
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
558.478 680.123 1.238.601 228.524 282.211 510.735
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
242.453 384.131 626.584 241.981
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
316.025 295.992 612.017 90.161 178.593 268.754
Para ve Faiz Swap İşlemleri
4.409.148 19.727.346 24.136.494 5.158.778 10.915.844 16.074.622
Swap Para Alım İşlemleri
2.168.245 9.472.686 11.640.931 1.957.767 5.845.180 7.802.947
Swap Para Satım İşlemleri
2.240.903 9.391.034 11.631.937 3.201.011 4.684.426 7.885.437
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 431.813 431.813 0 193.119 193.119
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 431.813 431.813 0 193.119 193.119
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.078.383 1.264.083 2.342.466 891.093 2.965.021 3.856.114
Para Alım Opsiyonları
575.779 598.381 1.174.160 458.429 1.002.718 1.461.147
Para Satım Opsiyonları
502.604 665.702 1.168.306 432.664 1.026.929 1.459.593
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 467.687 467.687
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 467.687 467.687
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 95.843 95.843 0 60.351 60.351
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
51.435.724 42.234.826 93.670.550 47.113.500 27.253.909 74.367.409
EMANET KIYMETLER
4.371.775 9.083.861 13.455.636 3.412.685 6.063.132 9.475.817
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
89.492 0 89.492 99.875 0 99.875
Emanete Alınan Menkul Değerler
774.471 64.763 839.234 510.327 38.680 549.007
Tahsile Alınan Çekler
539.709 40.488 580.197 385.282 22.311 407.593
Tahsile Alınan Ticari Senetler
61.909 12.656 74.565 41.571 22.592 64.163
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
2.906.194 8.965.954 11.872.148 2.375.630 5.979.549 8.355.179
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
46.384.688 32.857.338 79.242.026 43.038.783 20.992.866 64.031.649
Menkul Kıymetler
126.596 0 126.596 116.138 0 116.138
Teminat Senetleri
32.017.048 22.277.425 54.294.473 30.045.295 13.824.135 43.869.430
Emtia
1.000.904 309.334 1.310.238 878.474 61.671 940.145
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
10.162.338 7.987.328 18.149.666 9.728.792 5.639.488 15.368.280
Diğer Rehinli Kıymetler
3.077.802 2.283.251 5.361.053 2.270.084 1.467.572 3.737.656
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
679.261 293.627 972.888 662.032 197.911 859.943
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
60.470.426 68.258.037 128.728.463 55.707.966 43.905.811 99.613.777


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
202.439
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
6.869
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-979
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.224
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
245
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
7.848
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
18.386
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-10.538
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
209.308


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
IV-a 1.697.428 713.862
Kredilerden Alınan Faizler
1.305.273 519.468
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
28.943 14.096
Bankalardan Alınan Faizler
48.702 24.150
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
39.465 27.559
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
143.592 74.596
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
1.970 1.500
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
79.299 29.926
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
62.323 43.170
Finansal Kiralama Gelirleri
129.071 52.640
Diğer Faiz Gelirleri
2.382 1.353
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-b -1.226.006 -564.205
Mevduata Verilen Faizler
-844.245 -397.483
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-261.327 -117.608
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-24.634 -11.575
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-91.125 -35.503
Diğer Faiz Giderleri
-4.675 -2.036
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
471.422 149.657
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
38.320 12.990
Alınan Ücret ve Komisyonlar
61.506 23.912
Gayri Nakdi Kredilerden
32.633 12.085
Diğer
IV-i 28.873 11.827
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-23.186 -10.922
Gayri Nakdi Kredilere
-647 -186
Diğer
IV-i -22.539 -10.736
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-144.363 -47.645
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-c 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-ç 191.850 143.573
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-5.377 -4.729
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
402.606 78.210
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-205.379 70.092
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-d 194.246 74.822
FAALİYET BRÜT KÂRI
751.475 333.397
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
IV-e -385.699 -192.883
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-f -119.950 -40.180
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
245.826 100.334
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-g 245.826 100.334
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-ğ -43.387 -34.496
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-945.706 -460.530
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
902.319 426.034
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
202.439 65.838
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-ı 202.439 65.838
Grubun Karı (Zararı)
202.437 65.837
Azınlık Payları Karı (Zararı)
2 1
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.053.740 7.123.117 9.176.857
Nakit ve Nakit Benzerleri
I-a 1.503.423 3.349.256 4.852.679
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
506.045 2.013.705 2.519.750
Bankalar
195.762 1.335.551 1.531.313
Para Piyasalarından Alacaklar
801.616 0 801.616
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-b 30.164 45.863 76.027
Devlet Borçlanma Senetleri
30.164 1.568 31.732
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 44.295 44.295
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-d 8.184 0 8.184
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
5.658 0 5.658
Diğer Finansal Varlıklar
2.526 0 2.526
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
I-f 308.211 3.534.988 3.843.199
Devlet Borçlanma Senetleri
308.211 3.032.768 3.340.979
Diğer Finansal Varlıklar
0 502.220 502.220
Türev Finansal Varlıklar
204.668 193.010 397.678
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
204.668 193.010 397.678
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-910 0 -910
KREDİLER (Net)
I-e 7.735.592 11.168.834 18.904.426
Krediler
7.666.463 9.323.099 16.989.562
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
7.651.194 9.323.099 16.974.293
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
15.269 0 15.269
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-i 488.264 1.793.233 2.281.497
Finansal Kiralama Alacakları
617.701 1.983.467 2.601.168
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-129.437 -190.234 -319.671
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
560.018 87.001 647.019
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-979.153 -34.499 -1.013.652
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-108.700 0 -108.700
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-516.722 0 -516.722
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-353.731 -34.499 -388.230
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-o 183.390 0 183.390
Satış Amaçlı
183.390 0 183.390
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0
İştirakler (Net)
I-g 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-ğ 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
I-k 209.946 0 209.946
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-l 98.062 0 98.062
Şerefiye
49.647 0 49.647
Diğer
48.415 0 48.415
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-m 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
5.624 0 5.624
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-n 164.337 0 164.337
DİĞER AKTİFLER
I-p 187.487 360.509 547.996
VARLIKLAR TOPLAMI
10.638.178 18.652.460 29.290.638
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
II-a 6.417.635 8.467.659 14.885.294
ALINAN KREDİLER
II-c 95.641 6.218.929 6.314.570
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
58.581 862.316 920.897
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
512.182 1.505.822 2.018.004
Bonolar
512.182 1.505.822 2.018.004
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
0 0 0
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II-b 239.909 103.013 342.922
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
239.909 103.013 342.922
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
II-d 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
II-f 119.643 1.263 120.906
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
13.667 0 13.667
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
105.976 1.263 107.239
CARİ VERGİ BORCU
II-l 49.503 0 49.503
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
II-l 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
4.000 0 4.000
Satış Amaçlı
4.000 0 4.000
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
I-h 0 2.159.754 2.159.754
Krediler
0 307.141 307.141
Diğer Borçlanma Araçları
0 1.852.613 1.852.613
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
245.341 535.183 780.524
ÖZKAYNAKLAR
II-ı 1.694.264 0 1.694.264
Ödenmiş Sermaye
1.167.000 0 1.167.000
Sermaye Yedekleri
301.293 0 301.293
Hisse Senedi İhraç Primleri
54 0 54
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
301.239 0 301.239
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-4.950 0 -4.950
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-55.404 0 -55.404
Kar Yedekleri
549.430 0 549.430
Yasal Yedekler
34.143 0 34.143
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
515.287 0 515.287
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zarar
-263.122 0 -263.122
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-465.559 0 -465.559
Dönem Net Kâr veya Zararı
202.437 0 202.437
Azınlık Payları
II-i 17 0 17
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
9.436.699 19.853.939 29.290.638


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
416.649
Alınan Faizler
1.431.422
Ödenen Faizler
-1.188.459
Alınan Temettüler
0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
61.506
Elde Edilen Diğer Kazançlar
491.898
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
150.709
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-128.219
Ödenen Vergiler
-41.320
Diğer
-360.888
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
3.423.129
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-6.049
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-44.295
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
955.002
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-3.442.566
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-94.411
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-26
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
3.508.960
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.672.587
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
873.927
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
3.839.778
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-187.345
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-195.285
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
7.940
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
449.452
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
498.167
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-235.715
İhraç Edilen Sermaye Araçları
II-ı 187.000
Temettü Ödemeleri
0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-1.218.277
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
2.883.608
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.402.505
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.286.113http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/720052


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.026 Değişim: 0,98% Hacim : 81.469 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.957 01.12.2023 Yüksek 8.090
Açılış: 8.071
28,8960 Değişim: 0,08%
Düşük 28,7673 01.12.2023 Yüksek 28,9641
Açılış: 28,8732
31,4606 Değişim: -0,10%
Düşük 31,3160 01.12.2023 Yüksek 31,6026
Açılış: 31,492
1.924,33 Değişim: 1,84%
Düşük 1.885,34 01.12.2023 Yüksek 1.928,08
Açılış: 1.889,60
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.