KAP ***ALN*** ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

15.03.2022 - 16:51
KAP ***ALN*** ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***ALN*** ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
Not.27 33.000.000 6.570.221 -80.185 -80.185 -80.185 645.396 -6.161.207 33.974.225 33.974.225
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer D 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-35.696 -35.696 -35.696 -627.652 -663.348 -663.348
Dönem Karı (Zararı)
-627.652 -627.652 -627.652
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-35.696 -35.696 -35.696 -35.696 -35.696
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
Not.27 33.000.000 6.570.221 -115.881 -115.881 -115.881 645.396 -6.161.207 -627.652 33.310.877 33.310.877
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
Not.27 33.000.000 6.570.221 -115.881 -115.881 -115.881 645.396 -6.161.207 -627.652 33.310.877 33.310.877
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-627.652 627.652 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.322.018 -95.321 -95.321 9.226.697 500.487 9.727.184 9.727.184
Dönem Karı (Zararı)
500.487 500.487 500.487
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
9.322.018 -95.321 -95.321 -95.321 9.226.697 9.226.697
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
Not.27 33.000.000 6.570.221 18.644.036 0 -211.202 -211.202 9.110.816 645.396 -6.788.859 500.487 43.038.061 43.038.061


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.428.293 15.714.628
Dönem Karı (Zararı)
500.487 -627.652
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
500.487 -627.652
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
667.255 1.957.109
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.18-19 352.006 423.761
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-115.850 229.182
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.24 77.659 89.909
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.22 -45.267 -42.678
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
Not.22 -148.242 181.951
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
303.652 562.620
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 -332.023 -513.036
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 635.675 1.075.656
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
125.411 1.017.350
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
Not.31 125.411 1.017.350
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.35 2.036 -275.507
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-297
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-297
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.648.805 14.402.347
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
Not.7 -4.590.875 21.245.511
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 471.071 -5.414.122
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
471.071 -5.414.122
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 -1.754.034 -5.119.591
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.754.034 -5.119.591
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Not.15 77.222 -1.058.245
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 362.539 85.056
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
362.539 85.056
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.20 8.512 39.516
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 -1.223.240 4.624.222
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.223.240 4.624.222
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-5.481.063 15.731.804
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
Not.22-24 -53.485 -15.519
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
106.255 -1.657
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
187.938 58.920
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
297
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
297
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.18-19 -136.615 -142.065
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Alınan Faiz
Not.32 324.553 200.688
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.210.384 -14.309.543
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.8 132.389.000 205.473.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not.8 -122.489.000 -218.973.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not.8 -67.567 -37.668
Ödenen Faiz
Not.33 -635.675 -1.075.656
Alınan Faiz
Not.33 13.626 303.781
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.970.029 1.464.005
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.970.029 1.464.005
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 2.198.372 734.367
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 6.168.401 2.198.372


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020 Bir Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.6 6.170.197 2.200.397 735.762
Finansal Yatırımlar
Not.7 5.172.349 706.885 22.969.746
Ticari Alacaklar
Not.10 15.463.331 15.934.402 10.520.280
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10 15.463.331 15.934.402 10.520.280
Diğer Alacaklar
Not.11 18.872.972 17.118.938 11.999.347
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 6.985.657 3.638.710 1.748.144
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11 11.887.315 13.480.228 10.251.203
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 388.014 306.338 88.722
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Not.25 49.993 156.248 154.591
ARA TOPLAM
46.116.856 36.423.208 46.468.448
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
46.116.856 36.423.208 46.468.448
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
Not.7 1.517.254 1.517.254 1.517.254
Maddi Duran Varlıklar
Not.18 21.337.083 11.035.836 11.125.543
Kullanım Hakkı Varlıkları
Not.18 678.469 435.026 468.700
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 85.782 120.949 241.185
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 85.782 120.949 241.185
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 681.731 840.629
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
24.300.319 13.949.694 13.352.682
TOPLAM VARLIKLAR
70.417.175 50.372.902 59.821.130
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 10.007.872 47.830 13.543.935
Ticari Borçlar
Not.10 4.180.120 3.817.581 3.732.525
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not.10 4.180.120 3.817.581 3.732.525
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not.20 140.008 131.496 91.980
Diğer Borçlar
Not.11 10.518.334 11.742.752 7.118.530
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not.11 10.518.334 11.742.752 7.118.530
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 301.106 494.615 355.342
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 225.691 182.750 96.678
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 75.415 311.865 258.664
ARA TOPLAM
25.147.440 16.234.274 24.842.312
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.147.440 16.234.274 24.842.312
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.8 704.355 460.326 471.747
Ticari Borçlar
0
Diğer Borçlar
Not.11 1.178
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not.11 1.178
Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.24 440.866 296.136 177.126
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.24 440.866 296.136 177.126
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Not.35 1.085.275 71.289 355.720
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.231.674 827.751 1.004.593
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
27.379.114 17.062.025 25.846.905
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not.27 43.038.061 33.310.877 33.974.225
Ödenmiş Sermaye
Not.27 33.000.000 33.000.000 33.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
Not.27 6.570.221 6.570.221 6.570.221
Geri Alınmış Paylar (-)
0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
Not.27 9.110.816 -115.881 -80.185
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
Not.27 9.110.816 -115.881 -80.185
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
Not.27 9.110.816 -115.881 -80.185
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Not.27 645.396 645.396 645.396
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
Not.27 -6.788.859 -6.161.207 -6.161.207
Net Dönem Karı veya Zararı
Not.27 500.487 -627.652
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
43.038.061 33.310.877 33.974.225
TOPLAM KAYNAKLAR
70.417.175 50.372.902 59.821.130


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not.28 36.301.454 189.299.823
Satışların Maliyeti
Not.28 -27.825.842 -183.658.118
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.475.612 5.641.705
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
8.475.612 5.641.705
Genel Yönetim Giderleri
Not.29-30 -7.686.263 -6.979.817
Pazarlama Giderleri
Not.29-30 -815.850 -917.126
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.31 351.742 1.819.688
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.31 -362.895 -2.742.919
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-37.654 -3.178.469
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not.32 324.553 200.985
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
286.899 -2.977.484
Finansman Gelirleri
Not.33 1.063.161 3.545.360
Finansman Giderleri
Not.33 -847.537 -1.471.035
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
502.523 -903.159
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
Not.35 -2.036 275.507
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Not.35 -2.036 275.507
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
500.487 -627.652
DÖNEM KARI (ZARARI)
500.487 -627.652
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
500.487 -627.652
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç Not.36 0,01520000 -0,01900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
9.226.697 -35.696
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
10.357.798
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-119.151 -44.620
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.011.950 8.924
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.011.950 8.924
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.226.697 -35.696
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.727.184 -663.348
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
9.727.184 -663.348http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010656


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.418 Değişim: 1,81% Hacim : 34.355 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.384 25.05.2022 Yüksek 2.424
Açılış: 2.387
16,3530 Değişim: -0,07%
Düşük 16,3148 26.05.2022 Yüksek 16,3661
Açılış: 16,3646
17,4920 Değişim: 0,13%
Düşük 17,4514 26.05.2022 Yüksek 17,5262
Açılış: 17,4695
973,97 Değişim: -0,08%
Düşük 972,36 26.05.2022 Yüksek 975,64
Açılış: 974,77
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.