KAP ***ALN*** ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

16.08.2021 - 16:15
KAP ***ALN*** ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***ALN*** ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
Not.27 33.000.000 6.570.221 -80.185 -80.185 -80.185 645.396 -5.668.392 -550.904 33.916.136 33.916.136
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-550.904 550.904 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.913 5.913 5.913 -1.262.822 -1.256.909 -1.256.909
Dönem Karı (Zararı)
-1.262.822 -1.262.822 -1.262.822
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.913 5.913 5.913 5.913 5.913
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
Not.27 33.000.000 6.570.221 -74.272 -74.272 -74.272 645.396 -6.219.296 -1.262.822 32.659.227 32.659.227
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
Not.27 33.000.000 6.570.221 -115.881 -115.881 -115.881 645.396 -6.219.296 -671.898 33.208.542 33.208.542
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-671.898 671.898 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10.421 10.421 10.421 470.186 480.607 480.607
Dönem Karı (Zararı)
470.186 470.186 470.186
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
10.421 10.421 10.421 10.421 10.421
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
Not.27 33.000.000 6.570.221 -105.460 -105.460 -105.460 645.396 -6.891.194 470.186 33.689.149 33.689.149


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.610.401 1.886.578
Dönem Karı (Zararı)
470.186 -1.262.822
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
470.186 -1.262.822
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
207.299 375.358
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.18-19 204.096 249.390
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-50.590 99.614
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.24 77.514 74.033
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.22 -74.582 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
Not.22 -53.522 25.581
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
77.283 381.362
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 -172.049 -75.844
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 249.332 457.206
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -71.199
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
Not.31 0 -71.199
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.35 -23.490 -283.809
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.282.387 2.782.700
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
Not.7 -2.282.690 9.023.489
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 3.104.936 -3.354.456
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not.10 3.104.936 -3.354.456
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 3.093.082 -3.547.428
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not.11-37 -1.147.288 -1.043.710
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not.11 4.240.370 -2.503.718
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Not.15 -87.127 -182.897
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 -734.574 -556.747
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.10 -734.574 -556.747
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.20 -14.191 14.027
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 -5.361.823 1.386.712
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.11 -5.361.823 1.386.712
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
Not.15 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.26 0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.604.902 1.895.236
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
Not.22-24 -3.710 -7.652
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.789 -1.006
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
51.223 66.894
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.18-19 -116.404 -2.876
Alınan Faiz
Not.32 167.627 69.770
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.223.470 -801.595
Pay ve Diğe 0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.27 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.8 68.250.000 129.632.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not.8 -65.750.000 -129.976.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not.8 -34.368 -17.191
Ödenen Faiz
Not.33 -249.332 -447.134
Alınan Faiz
Not.33 7.170 6.730
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
664.292 1.151.877
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
664.292 1.151.877
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 2.198.372 734.367
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 2.862.664 1.886.244


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.6 2.863.276 2.200.397
Finansal Yatırımlar
Not.7 2.989.575 706.885
Ticari Alacaklar
Not.10 12.829.466 15.934.402
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10 12.829.466 15.934.402
Diğer Alacaklar
Not.11 14.025.856 17.118.938
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 4.785.998 3.638.710
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11 9.239.858 13.480.228
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 503.091 306.338
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Not.25 158.037 156.248
ARA TOPLAM
33.369.301 36.423.208
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
33.369.301 36.423.208
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
Not.7 1.517.254 1.517.254
Maddi Duran Varlıklar
Not.18 10.877.922 10.907.917
Kullanım Hakkı Varlıkları
687.639 435.026
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 124.211 120.949
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 124.211 120.949
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 731.003 840.629
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
13.938.029 13.821.775
TOPLAM VARLIKLAR
47.307.330 50.244.983
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 2.587.147 47.830
Ticari Borçlar
Not.10 3.083.007 3.817.581
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not.10 3.083.007 3.817.581
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not.20 117.305 131.496
Diğer Borçlar
Not.11 6.379.383 11.742.752
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not.11 6.379.383 11.742.752
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 366.511 494.615
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 195.496 182.750
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 171.015 311.865
ARA TOPLAM
12.533.353 16.234.274
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.533.353 16.234.274
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.8 701.548 460.326
Ticari Borçlar

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar

Diğer Borçlar
1.546
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not.11 1.546
Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.24 356.914 296.136
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.24 356.914 296.136
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Not.35 24.820 45.705
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.084.828 802.167
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
13.618.181 17.036.441
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not.27 33.689.149 33.208.542
Ödenmiş Sermaye
Not.27 33.000.000 33.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
Not.27 6.570.221 6.570.221
Geri Alınmış Paylar (-)
0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
Not.27 -105.460 -115.881
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
Not.27 -105.460 -115.881
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
Not.27 -105.460 -115.881
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Not.27 645.396 645.396
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
Not.27 -6.891.194 -6.219.296
Net Dönem Karı veya Zararı
Not.27 470.186 -671.898
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
33.689.149 33.208.542
TOPLAM KAYNAKLAR
47.307.330 50.244.983


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not.28 24.715.882 92.783.430 20.898.099 32.697.426
Satışların Maliyeti
Not.28 -20.171.931 -91.181.658 -19.358.562 -30.786.154
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.543.951 1.601.772 1.539.537 1.911.272
BRÜT KAR (ZARAR)
4.543.951 1.601.772 1.539.537 1.911.272
Genel Yönetim Giderleri
Not.29-30 -3.677.300 -3.199.307 -1.811.035 -1.491.009
Pazarlama Giderleri
Not.29-30 -451.536 -306.627 -239.814 -175.038
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.31 314.818 197.782 222.157 47.329
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.31 -97.377 -58.798 89.065 1.097.924
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
632.556 -1.765.178 -200.090 1.390.478
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not.32 167.627 69.770 90.863 69.770
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
800.183 -1.695.408 -109.227 1.460.248
Finansman Gelirleri
Not.33 170.210 2.101.942 19.616 -2.489.298
Finansman Giderleri
Not.33 -523.697 -1.953.165 -338.326 -980.059
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
446.696 -1.546.631 -427.937 -2.009.109
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
Not.35 23.490 283.809 -16.708 -6.577
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23.490 283.809 -16.708 -6.577
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
470.186 -1.262.822 -444.645 -2.015.686
DÖNEM KARI (ZARARI)
470.186 -1.262.822 -444.645 -2.015.686
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
470.186 -1.262.822 -444.645 -2.015.686
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Not.36 0,01420000 -0,03830000 -0,01350000 -0,06110000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
10.421 5.913 -33.365 -44.939
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
10.421 5.913 -33.365 -44.939
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.605 -1.668 8.341 -10.838
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
13.026 7.581 -41.706 -34.101
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.421 5.913 -33.365 -44.939
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
480.607 -1.256.909 -478.010 -2.060.625
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
480.607 -1.256.909 -478.010 -2.060.625http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958288


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.392 Değişim: 0,00% Hacim : 11.742 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.386 20.09.2021 Yüksek 1.408
Açılış: 1.408
8,6643 Değişim: 0,00%
Düşük 8,6572 21.09.2021 Yüksek 8,6740
Açılış: 8,6647
10,1793 Değişim: 0,18%
Düşük 10,1520 21.09.2021 Yüksek 10,1950
Açılış: 10,1609
491,41 Değişim: -0,04%
Düşük 490,83 21.09.2021 Yüksek 492,36
Açılış: 491,59
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.