" />

KAP ***ALN*** ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2018 - 15:57
KAP ***ALN*** ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***ALN*** ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
Not.27 30.000.000 6.570.221 -7.155 -7.155 -7.155 137.047 -8.294.467 100.258 -8.194.209 28.505.904 28.505.904
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
100.258 -100.258 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.813 -7.813 -7.813 -1.070.266 -1.078.079 -1.078.079
Dönem Karı (Zararı)
-1.070.266
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.813
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
Not.27 30.000.000 6.570.221 -14.968 -14.968 -14.968 137.047 -8.194.209 -1.070.266 27.427.825 27.427.825
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
Not.27 30.000.000 6.570.221 -28.640 -28.640 -28.640 137.047 -8.194.209 -1.835.928 26.648.491 26.648.491
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-1.835.928 1.835.928 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.210 -7.210 -7.210 145.521 138.311 138.311
Dönem Karı (Zararı)
145.521
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.210
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
Not.27 30.000.000 6.570.221 -35.850 -35.850 -35.850 137.047 -10.030.137 145.521 26.786.802 26.786.802


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.208.789 -3.786.209
Dönem Karı (Zararı)
145.521 -1.070.266
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
145.521 -1.070.266
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-601.816 -239.301
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.18-19 -79.763 210.633
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
84.013 30.098
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.24 84.013 17.505
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.22 0 -12.400
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
Not.22 0 24.993
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-543.157 -219.775
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 -543.157 -219.775
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
Not.33 0 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
Not.33 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.35 -62.909 -260.257
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.483.331 -2.440.013
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
Not.7 0 1
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 848.504 -7.143.468
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not.10-11 848.504 -7.143.468
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 -1.220.312 3.445.018
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not.10-11 -1.220.312 3.445.018
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
Not.13 0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Not.15 -127.857 -69.026
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 -1.033.832 4.109.250
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.10-11 -1.033.832 4.109.250
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.20 190.438 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 -201.378 -2.781.788
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.10-11 -201.378 -2.781.788
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
Not.15 61.106 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.22 0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
Not.22 0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
Not.22 0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.939.626 -3.749.580
Alınan Faiz
-71.233 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
Not.22-24 -108.753 -8.762
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-89.177 -27.867
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
106.359 -48.247
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.18-19 0 374
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.18-19 71.369 -81.449
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Ödenen Faiz
Not.32 0 32.828
Alınan Faiz
Not.32 34.990 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
508.167 201.295
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Not.33 0 0
Alınan Faiz
Not.33 508.167 201.295
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.594.263 -3.633.161
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.594.263 -3.633.161
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 15.211.150 18.718.210
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 13.616.887 15.085.049


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.6 13.616.887 15.308.823
Finansal Yatırımlar
Not.7 0 1
Ticari Alacaklar
Not.10 10.319.577 11.168.081
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10 10.319.577 11.168.081
Diğer Alacaklar
Not.11 7.194.704 5.974.392
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 1.894.575 1.809.627
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11 5.300.129 4.164.765
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 182.242 67.618
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Not.25 222.961 258.142
Diğer Dönen Varlıklar
Not.26 71.233 0
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0
ARA TOPLAM
31.607.604 32.777.057
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
Not.34 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
31.607.604 32.777.057
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
Not.7 159.711 159.711
Diğer Alacaklar
Not.11 225.600 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11 225.600 0
Maddi Duran Varlıklar
Not.18 794.742 831.107
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 532.955 567.959
Şerefiye
Not.19 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 532.955 567.959
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 9.734 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Not.35 780.989 842.096
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.503.731 2.400.873
TOPLAM VARLIKLAR
34.111.335 35.177.930
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
Not.10 4.972.758 6.006.590
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Not.10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not.10 4.972.758 6.006.590
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not.20 190.438 0
Diğer Borçlar
Not.11 1.955.545 2.156.923
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Not.11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not.11 1.955.545 2.156.923
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 128.649 273.055
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 9.032 50.717
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 119.617 222.338
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Not.26 0 0
ARA TOPLAM
7.247.390 8.436.568
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
Not.34 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.247.390 8.436.568
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.8 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
Not.9 0 0
Ticari Borçlar
Not.10 0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Not.10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not.10 0 0
Diğer Borçlar
Not.11 0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Not.11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not.11 0 0
Ertelenmiş Gelirler
Not.15 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.24 77.143 92.871
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.24 77.143 92.871
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.24 0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Not.25 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Not.35 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Not.26 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
77.143 92.871
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.324.533 8.529.439
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not.27 26.786.802 26.648.491
Ödenmiş Sermaye
Not.27 30.000.000 30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
Not.27 6.570.221 6.570.221
Geri Alınmış Paylar (-)
Not.27 0 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Not.27 0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
Not.27 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
Not.27 -35.850 -28.640
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
Not.27 -35.850 -28.640
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
Not.27 -35.850 -28.640
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
Not.27 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Not.27 645.396 137.047
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
Not.27 -10.538.486 -8.194.209
Net Dönem Karı veya Zararı
Not.27 145.521 -1.835.928
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
26.786.802 26.648.491
TOPLAM KAYNAKLAR
34.111.335 35.177.930


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not.28 3.774.962 4.680.906
Satışların Maliyeti
Not.28 -3.047.516 -3.684.742
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
727.446 996.164
BRÜT KAR (ZARAR)
727.446 996.164
Genel Yönetim Giderleri
Not.29-30 -1.331.947 -1.782.349
Pazarlama Giderleri
Not.29-30 -130.854 -160.585
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
Not.29-30 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.31 118.498 55.082
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.31 -627 -13.310
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-617.484 -904.998
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not.32 34.990 32.870
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
Not.32 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
Not.16 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-582.494 -872.128
Finansman Gelirleri
Not.33 1.423.181 186.947
Finansman Giderleri
Not.33 -632.257 -645.342
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
208.430 -1.330.523
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
Not.35 -62.909 260.257
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-62.909 260.257
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
145.521 -1.070.266
DÖNEM KARI (ZARARI)
145.521 -1.070.266
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
145.521 -1.070.266
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç Not.36 0,00490000 -0,03570000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-7.210 -7.813
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.012 -9.766
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.802 1.953
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.802 1.953
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.210 -7.813
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
138.311 -1.078.079
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
138.311 -1.078.079http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679781


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.236 Değişim: 0,71% Hacim : 86.763 Mio.TL Son veri saati : 16:17
Düşük 11.119 22.07.2024 Yüksek 11.246
Açılış: 11.183
32,9766 Değişim: -0,20%
Düşük 32,7984 22.07.2024 Yüksek 33,1040
Açılış: 33,0413
35,9230 Değişim: -0,05%
Düşük 35,7347 22.07.2024 Yüksek 36,1210
Açılış: 35,9402
2.542,27 Değişim: -0,34%
Düşük 2.532,70 22.07.2024 Yüksek 2.564,65
Açılış: 2.551,00
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.