KAP ***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

12.05.2021 - 18:09
KAP ***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
105.000.000 -5.962.359 1.031.646 -24.489.849 -685.387 7.775 -51.887.403 7.573.204 30.587.627 909.676 31.497.303
Transferler
7.573.204 -7.573.204
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
32.034 10.466.143 10.498.177 806.087 11.304.264
Dönem Sonu Bakiyeler
20 105.000.000 -5.962.359 1.031.646 -24.489.849 -653.353 7.775 -44.314.199 10.466.143 41.085.804 1.715.763 42.801.567
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
105.000.000 1.031.646 -24.489.849 -624.275 1.042.232 1.116.052 -50.234.413 28.519.912 61.361.305 23.052.846 84.414.151
Transferler
246.738 28.273.174 -28.519.912
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.344 4.807.989 4.801.645 670.424 5.472.069
Dönem Sonu Bakiyeler
20 105.000.000 1.278.384 -24.489.849 -630.619 1.042.232 1.116.052 -21.961.239 4.807.989 66.162.950 23.723.270 89.886.220


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.724.774 -257.361
Dönem Karı (Zararı)
5.461.023 11.237.321
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
5.461.023 11.237.321
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
666.380 411.652
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14 181.227 100.837
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-137.244 261.796
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-137.244 260.574
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 0 1.222
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
224.145 145.341
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 224.145 145.341
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
25.875 31.194
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
29 4.616 46.539
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
21.259 -15.345
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 372.377 46.793
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
25 0 -174.309
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.616.492 -11.886.029
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 11.714.099 -2.386.987
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -4.775.803 -4.380.445
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -8.235 23.475
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -98.544 -1.822.607
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 666.939 830.171
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 -37.370 153.009
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -9.197.554 -745.947
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 82.919 312.721
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
37.057 -3.869.419
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.510.911 -237.056
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -102.056 -20.305
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 -684.081 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 327.407
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.529.106
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13,14 0 -1.201.699
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-114.508 -103.510
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 66.068
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -44.055
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-114.508 -125.523
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.610.266 -33.464
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.610.266 -33.464
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
32 59.919.470 48.892
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
32 63.529.736 15.428


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
32 63.529.736 59.919.470
Ticari Alacaklar
1.541.929 13.140.043
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,7 4.504 4.313
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.537.425 13.135.730
Diğer Alacaklar
767.771 311.143
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 767.771 311.143
Stoklar
9 40.330 32.095
Peşin Ödenmiş Giderler
10 350.716 252.172
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
36.426 0
Diğer Dönen Varlıklar
19 5.542.192 5.739.728
ARA TOPLAM
71.809.100 79.394.651
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
71.809.100 79.394.651
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
47.538.014 43.218.839
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 47.538.014 43.218.839
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 6.800.000 6.800.000
Maddi Duran Varlıklar
13 26.915.596 27.078.996
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 962.981 1.059.653
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.924.745 1.942.572
Şerefiye
436.473 436.473
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 1.488.272 1.506.099
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 652.999 753.499
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
84.794.335 80.853.559
TOPLAM VARLIKLAR
156.603.435 160.248.210
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
28 277.797 409.205
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
28 499 0
Ticari Borçlar
18.480.982 17.809.427
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 18.480.982 17.809.427
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 350.214 387.584
Diğer Borçlar
43.571.492 52.835.270
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6,8 41.551.391 50.651.606
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 2.020.101 2.183.664
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 403.164 320.245
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 279.448 642.736
Kısa Vadeli Karşılıklar
957.314 947.207
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 106.755 96.648
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 850.559 850.559
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 240.771 376.863
ARA TOPLAM
64.561.681 73.728.537
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
64.561.681 73.728.537
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
28 789.809 791.984
Uzun Vadeli Karşılıklar
512.898 414.724
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 512.898 414.724
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 852.827 874.426
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
19 0 24.388
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.155.534 2.105.522
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
66.717.215 75.834.059
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
66.162.950 61.361.305
Ödenmiş Sermaye
20 105.000.000 105.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.278.384 1.031.646
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-24.489.849 -24.489.849
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
411.613 417.957
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
411.613 417.957
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-630.619 -624.275
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 1.042.232 1.042.232
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 1.116.052 1.116.052
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 -21.961.239 -50.234.413
Net Dönem Karı veya Zararı
4.807.989 28.519.912
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23.723.270 23.052.846
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
89.886.220 84.414.151
TOPLAM KAYNAKLAR
156.603.435 160.248.210


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 2.264.469 493.781
Satışların Maliyeti
21 -472.332 -506.900
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.792.137 -13.119
BRÜT KAR (ZARAR)
1.792.137 -13.119
Genel Yönetim Giderleri
22 -1.973.217 -2.571.760
Pazarlama Giderleri
22 -36.671 -158.497
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 5.934.402 16.570.726
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -2.449.819 -2.778.336
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.266.832 11.049.014
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 2.655.341 431.771
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.922.173 11.480.785
Finansman Giderleri
25 -88.773 -196.671
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.833.400 11.284.114
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-372.377 -46.793
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -284.367 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -88.010 -46.793
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.461.023 11.237.321
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.461.023 11.237.321
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
653.034 771.178
Ana Ortaklık Payları
4.807.989 10.466.143
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (1 TL hisse başına) 27 0,27920000 0,11110000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
11.046 66.943
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13.808 85.824
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.762 -18.881
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.762 -18.881
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.046 66.943
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.472.069 11.304.264
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
670.424 806.087
Ana Ortaklık Payları
4.801.645 10.498.177http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936437


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.461 Değişim: 0,29% Hacim : 15.208 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.455 11.06.2021 Yüksek 1.464
Açılış: 1.461
8,3942 Değişim: -0,40%
Düşük 8,2851 11.06.2021 Yüksek 8,4469
Açılış: 8,4279
10,1632 Değişim: -1,11%
Düşük 10,0982 11.06.2021 Yüksek 10,3018
Açılış: 10,2776
506,74 Değişim: -1,50%
Düşük 504,09 11.06.2021 Yüksek 516,39
Açılış: 514,47
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.