" />

KAP ***ALM*** ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

22.03.2022 - 16:25
KAP ***ALM*** ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***ALM*** ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
34 25.000.000 35.474 12.393.406 21.039.245 11.497.799 69.965.923 69.965.923
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
34 11.497.799 -11.497.799 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
34 -157.106 30.757.103 30.599.997 30.599.997
Dönem Sonu Bakiyeler
34 25.000.000 -121.632 12.393.406 32.537.044 30.757.103 100.565.920 100.565.920
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
34 25.000.000 -121.632 12.393.406 32.537.043 30.757.103 100.565.920 100.565.920
Transferler
30.757.103 -30.757.103 0 0
Dönem Karı (Zararı)
34 7.464.061 7.496.462 7.496.462
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
34 32.401 0
Sermaye Arttırımı
34 25.000.000 -25.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
34 50.000.000 -89.231 12.393.406 38.294.146 7.464.061 108.062.382 108.062.382


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
34 13.404.923 29.905.574
Dönem Karı (Zararı)
34 7.464.061 30.757.103
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
34 7.464.061 30.757.103
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
47 13.860.534 -2.097.379
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
47 2.116.652 1.364.237
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
47 221.091 -165.584
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
47 221.091 5.583
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
47 -171.167
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
51 -1.902.882
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
51 -1.902.882
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.174.624
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
1.174.624
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
54 11.354.769 61.827
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.629.601
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
51 168.022
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.919.103 2.998.318
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -35.219.079 -25.819.720
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -35.219.079 -25.819.720
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11-15-16 1.623.727 3.417.971
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 10.956.041 -20.095.347
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11-15-16 -9.332.314 23.513.318
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 0 36.262
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 24.997.705 25.363.805
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6,9 12.326
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 24.985.379 25.363.805
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11-31-33 1.678.544 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11-31-33 1.678.544
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.405.492 31.658.042
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
49 -160.100 -117.064
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
54 -840.469 -1.635.404
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.531.067 35.916
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20-21 563.167 3.739.130
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20-21 563.167 3.739.130
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20-21 -4.094.234 -3.703.214
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20-21 -2.045.578 -3.703.214
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20-21 -2.048.656
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.615.315 -23.172
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -13.615.315 -23.172
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.741.459 29.918.318
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.741.459 29.918.318
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 46.196.405 14.556.321
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 42.454.946 44.474.639


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 42.454.946 46.196.405
Ticari Alacaklar
80.766.228 45.547.149
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 80.766.228 45.547.149
Diğer Alacaklar
11 35.194.234 42.574.643
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 12.584.758 23.540.799
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 22.609.476 19.033.844
Peşin Ödenmiş Giderler
99.034 697
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 99.034 697
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 2.731.858
Diğer Dönen Varlıklar
87.072
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 87.072
ARA TOPLAM
161.333.372 134.318.894
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
161.333.372 134.318.894
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 1.517.254 1.517.254
Diğer Alacaklar
4.501.960 1.634.869
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 4.501.960 1.634.869
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
18 13.615.315 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
19 2.850.000 2.850.000
Maddi Duran Varlıklar
20 6.099.022 6.311.964
Tesis, Makine ve Cihazlar
20 27.294 44.006
Taşıtlar
20 3.427.416 4.456.772
Mobilya ve Demirbaşlar
20 2.631.355 1.794.341
Özel Maliyetler
20 12.957 16.845
Kullanım Hakkı Varlıkları
22 1.171.282
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 1.747.942 120.585
Diğer Haklar
21 1.747.942 120.585
Peşin Ödenmiş Giderler
0 27.676
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 0 27.676
Ertelenmiş Vergi Varlığı
54 0 116.912
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
31.502.775 12.579.260
TOPLAM VARLIKLAR
192.836.147 146.898.154
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
313.330
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
313.330
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
22 313.330
Ticari Borçlar
9 69.198.841 44.201.136
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 12.326
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 69.186.515 44.201.136
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 61.897 6.855
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 11.068.538 840.469
Kısa Vadeli Karşılıklar
31 826.905 517.823
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
31 175.267 212.704
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
31 651.638 305.119
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.703.216 426.233
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
33 1.703.216 426.233
ARA TOPLAM
83.172.727 45.992.516
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
83.172.727 45.992.516
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.025.974
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.025.974
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
22 1.025.974
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
31 394.945 339.718
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
54 180.119
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.601.038 339.718
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
84.773.765 46.332.234
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
34 108.062.382 100.565.920
Ödenmiş Sermaye
34 50.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
34 -89.231 -121.632
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
34 -89.231 -121.632
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
34 -89.231 -121.632
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
34 12.393.406 12.393.405
Yasal Yedekler
34 12.393.406 12.393.405
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
34 38.294.146 32.537.044
Net Dönem Karı veya Zararı
34 7.464.061 30.757.103
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
108.062.382 100.565.920
TOPLAM KAYNAKLAR
192.836.147 146.898.154


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
44 458.450.367 31.227.402
Satışların Maliyeti
45 -397.915.562 -1.403.150
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
60.534.805 29.824.252
BRÜT KAR (ZARAR)
60.534.805 29.824.252
Genel Yönetim Giderleri
47 -39.859.400 -11.621.902
Pazarlama Giderleri
47 -7.346.717 -454.147
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 7.222.687 52.433.611
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -1.395.346 -35.000.483
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
19.156.029 35.181.331
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
50 652.663 4.526.113
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 0 -1.174.624
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
18 -484.685
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
19.324.007 38.532.820
Finansman Gelirleri
51 363.492 165.923
Finansman Giderleri
51 -868.669
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
18.818.830 38.698.743
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-11.354.769 -7.941.640
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
54 -11.068.538 -8.675.970
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 -286.231 734.330
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.464.061 30.757.103
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.464.061 30.757.103
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.464.061 30.757.103
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
52 32.401 -157.106
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52 43.201 -201.418
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
52 -10.800 44.312
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
52 -10.800 44.312
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
32.401 -157.106
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.496.462 30.599.997
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.496.462 30.599.997http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011976


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0775 Değişim: 0,11%
Düşük 32,7984 22.07.2024 Yüksek 33,0795
Açılış: 33,0413
36,0678 Değişim: 0,36%
Düşük 35,7347 22.07.2024 Yüksek 36,1021
Açılış: 35,9402
2.562,89 Değişim: 0,47%
Düşük 2.533,93 22.07.2024 Yüksek 2.563,49
Açılış: 2.551,00
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.