KAP ***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2021 - 17:18
KAP ***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 25.000.000 23.955 11.900.496 5.481.724 16.050.430 58.456.605 58.456.605
Transferler
16 492.909 15.557.521 -16.050.430
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
11.519 11.497.799 11.509.318 11.509.318
Dönem Karı (Zararı)
23 11.497.799 11.497.799 11.497.799
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
15-22 11.519 11.519 11.519
Dönem Sonu Bakiyeler
16 25.000.000 35.474 12.393.405 21.039.245 11.497.799 69.965.923 69.965.923
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 25.000.000 35.474 12.393.405 21.039.245 11.497.799 69.965.923 69.965.923
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
16 11.497.799 -11.497.799 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-157.106 30.757.103 30.599.997 30.599.997
Dönem Karı (Zararı)
23 30.757.103 30.757.103 30.757.103
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
15-22 -157.106 -157.106 -157.106
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16 25.000.000 -121.632 12.393.405 32.537.044 30.757.103 100.565.920 100.565.920


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
29.905.574 3.570.446
Dönem Karı (Zararı)
30.757.103 11.497.799
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
23 30.757.103 11.497.799
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.097.379 3.389.983
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 1.364.237 1.473.677
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-165.584 -539.923
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 5.583 87.945
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 -171.167 -627.868
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.902.882 -272.629
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -1.902.882 -339.872
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 0 67.243
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.174.624
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
1.174.624
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 61.827 3.320.620
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -2.629.601 -591.762
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.998.318 -9.759.986
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.819.720 -5.457.588
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -25.819.720 -5.457.588
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.124.647 -7.615.390
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -20.095.347 -323.100
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 23.219.994 -7.292.290
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 36.262 9.503
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
25.363.805 3.393.790
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 25.363.805 3.393.790
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10 2.958 -512
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
290.366 -89.789
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 290.366 -89.789
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
31.658.042 5.127.796
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -117.064 -94.617
Vergi İadeleri (Ödemeleri) -1.635.404 -1.462.733
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
35.916 -4.194.141
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.739.130 749.996
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12-13 3.739.130 749.996
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.703.214 -3.194.050
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-13 -3.703.214 -3.194.050
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 1.391.329
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -3.371.000
Alınan Faiz
19 229.584
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-23.172 -17.212
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -23.172 -60.257
Ödenen Faiz
21 -67.243
Alınan Faiz
19 110.288
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
29.918.318 -640.907
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
29.918.318 -640.907
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 14.556.321 14.134.246
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 44.474.639 13.493.339


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 46.196.405 14.556.321
Ticari Alacaklar
45.547.149 19.727.429
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 45.547.149 19.727.429
Diğer Alacaklar
6-8 42.574.643 44.035.943
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 23.540.799 1.542.570
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 19.033.844 42.493.373
Peşin Ödenmiş Giderler
697 52.861
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 697 52.861
ARA TOPLAM
134.318.894 78.372.554
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
134.318.894 78.372.554
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 1.517.254 1.517.254
Diğer Alacaklar
6-8 1.634.869 1.395.334
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.634.869 1.395.334
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 2.850.000 4.024.624
Maddi Duran Varlıklar
12 6.311.964 4.988.726
Tesis, Makine ve Cihazlar
44.006 60.730
Taşıtlar
4.456.772 3.842.375
Mobilya ve Demirbaşlar
1.794.341 1.085.621
Özel Maliyetler
16.845
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 166.856
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 120.585 214.375
Diğer Haklar
120.585 214.375
Peşin Ödenmiş Giderler
27.676 11.774
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 27.676 11.774
Ertelenmiş Vergi Varlığı
116.912
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.579.260 12.318.943
TOPLAM VARLIKLAR
146.898.154 90.691.497
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 81.039
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 81.039
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 81.039
Ticari Borçlar
7 44.201.136 17.115.565
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 44.201.136 17.115.565
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 6.855 3.897
Diğer Borçlar
426.233 135.867
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 426.233 135.867
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 840.469 1.635.404
Kısa Vadeli Karşılıklar
517.823 810.568
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 212.704 334.282
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 305.119 476.286
ARA TOPLAM
45.992.516 19.782.340
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
45.992.516 19.782.340
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 108.989
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 108.989
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 108.989
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 339.718 172.515
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 661.730
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
339.718 943.234
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
46.332.234 20.725.574
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
100.565.920 69.965.923
Ödenmiş Sermaye
16 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-121.632 35.474
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-121.632 35.474
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -121.632 35.474
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12.393.405 12.393.405
Yasal Yedekler
16 12.393.405 12.393.405
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 32.537.044 21.039.245
Net Dönem Karı veya Zararı
30.757.103 11.497.799
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
100.565.920 69.965.923
TOPLAM KAYNAKLAR
146.898.154 90.691.497


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 31.227.402 14.004.164
Satışların Maliyeti
17 -1.403.150 -1.139.435
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
29.824.252 12.864.729
BRÜT KAR (ZARAR)
29.824.252 12.864.729
Genel Yönetim Giderleri
18 -11.621.902 -6.792.598
Pazarlama Giderleri
18 -454.147 -447.626
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 52.433.611 51.341.219
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -35.000.483 -43.039.066
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
35.181.331 13.926.658
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 4.526.113 848.716
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -1.174.624
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
38.532.820 14.775.374
Finansman Gelirleri
21 165.923 110.288
Finansman Giderleri
21 -67.243
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
38.698.743 14.818.419
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.941.640 -3.320.620
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -8.675.970 -2.720.754
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 734.330 -599.866
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
30.757.103 11.497.799
DÖNEM KARI (ZARARI)
30.757.103 11.497.799
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
30.757.103 11.497.799
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-157.106 11.519
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -201.418 14.768
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
44.312 -3.249
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 44.312 -3.249
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacakl 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-157.106 11.519
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
30.599.997 11.509.318
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
30.599.997 11.509.318http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913950


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.392 Değişim: 0,48% Hacim : 86.127 Mio.TL Son veri saati : 15:02
Düşük 9.349 23.02.2024 Yüksek 9.417
Açılış: 9.362
31,0875 Değişim: 0,32%
Düşük 30,4194 23.02.2024 Yüksek 31,0982
Açılış: 30,9876
33,6852 Değişim: 0,14%
Düşük 33,1645 23.02.2024 Yüksek 33,7389
Açılış: 33,6386
2.023,76 Değişim: 0,34%
Düşük 1.979,90 23.02.2024 Yüksek 2.026,16
Açılış: 2.016,97
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.