KAP ***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2020 - 14:44
KAP ***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 23.955 11.900.496 5.481.724 16.050.430 58.456.605 58.456.605
Transferler
16 492.909 15.557.521 -16.050.430
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
8.472 8.163.952 8.172.424 8.172.424
Dönem Karı (Zararı)
23 8.163.952 8.163.952 8.163.952
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
15 8.472 8.472 8.472
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 32.427 12.393.405 21.039.245 8.163.952 66.629.029 66.629.029
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 35.474 12.393.405 21.039.245 11.497.799 69.965.923 69.965.923
Transferler
16 11.497.799 -11.497.799
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-143.732 32.264.509 32.120.777 32.120.777
Dönem Karı (Zararı)
23 32.264.509 32.264.509 32.264.509
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -143.732 -143.732 -143.732
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -108.258 12.393.405 32.537.044 32.264.509 102.086.700 102.086.700


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
31.977.815 1.979.938
Dönem Karı (Zararı)
32.264.509 8.163.952
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
23 32.264.509 8.163.952
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.662.613 3.053.232
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 1.040.065 1.296.949
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-346.160 257.306
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 -174.993 59.103
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 -171.167 198.203
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.379.165 -243.034
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -1.379.165 -295.179
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0 52.145
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 2.632.952 2.333.773
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -285.079 -591.762
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-196.839 -8.113.885
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.910.544 -3.370.163
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -26.910.544 -3.370.163
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.126.305 -6.641.396
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -19.004.381 -12.112.684
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 22.130.686 5.471.288
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -32.202 -67.191
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
23.527.859 2.051.223
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 23.527.859 2.051.223
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10 1.859 -544
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
89.884 -85.814
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 89.884 -85.814
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
33.730.283 3.103.299
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -117.064 -55.807
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -1.635.404 -1.067.554
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.079.429 -3.853.514
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
578.495 749.996
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12-13 578.495 749.996
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.657.924 -2.998.056
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-13 -2.657.924 -2.998.056
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 0 1.391.329
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 0 -3.200.000
Alınan Faiz
19 0 203.217
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-23.172 -3.663
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -23.172 -43.480
Ödenen Faiz
21 0 -52.145
Alınan Faiz
19 0 91.962
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
29.875.214 -1.877.239
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
29.875.214 -1.877.239
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 14.556.321 14.134.246
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 44.431.535 12.257.007


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 45.553.735 14.556.321
Ticari Alacaklar
46.637.973 19.727.429
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 46.637.973 19.727.429
Diğer Alacaklar
42.034.681 44.035.943
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 21.926.116 1.542.570
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 20.108.565 42.493.373
Peşin Ödenmiş Giderler
77.866 52.861
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 77.866 52.861
ARA TOPLAM
134.304.255 78.372.554
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
134.304.255 78.372.554
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 1.517.254 1.517.254
Diğer Alacaklar
1.649.456 1.395.334
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.649.456 1.395.334
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 3.958.487 4.024.624
Maddi Duran Varlıklar
12 6.451.607 4.988.726
Tesis, Makine ve Cihazlar
12 47.702 60.730
Taşıtlar
12 4.620.474 3.842.375
Mobilya ve Demirbaşlar
12 1.765.615 1.085.621
Özel Maliyetler
12 17.816 0
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 0 166.856
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
142.074 214.375
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 142.074 214.375
Peşin Ödenmiş Giderler
18.971 11.774
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 18.971 11.774
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
13.737.849 12.318.943
TOPLAM VARLIKLAR
148.042.104 90.691.497
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 81.039
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 81.039
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 0 81.039
Ticari Borçlar
41.765.624 17.115.565
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 41.765.624 17.115.565
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 5.756 3.897
Diğer Borçlar
225.751 135.867
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 225.751 135.867
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 3.172.454 1.635.404
Kısa Vadeli Karşılıklar
372.545 810.568
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 67.426 334.282
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 305.119 476.286
ARA TOPLAM
45.542.130 19.782.340
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
45.542.130 19.782.340
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 108.989
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 108.989
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 0 108.989
Uzun Vadeli Karşılıklar
291.046 172.515
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 291.046 172.515
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 122.228 661.730
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
413.274 943.234
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
45.955.404 20.725.574
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
102.086.700 69.965.923
Ödenmiş Sermaye
16 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-108.258 35.474
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-108.258 35.474
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -108.258 35.474
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12.393.405 12.393.405
Yasal Yedekler
16 12.393.405 12.393.405
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 32.537.044 21.039.245
Net Dönem Karı veya Zararı
16 32.264.509 11.497.799
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
102.086.700 69.965.923
TOPLAM KAYNAKLAR
148.042.104 90.691.497


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 26.747.538 11.585.161 7.822.809 5.178.305
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
26.747.538 11.585.161 7.822.809 5.178.305
BRÜT KAR (ZARAR)
26.747.538 11.585.161 7.822.809 5.178.305
Genel Yönetim Giderleri
18 -7.537.657 -5.301.018 -3.712.489 -1.711.187
Pazarlama Giderleri
18 -1.122.075 -1.195.470 -397.407 -587.276
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 35.592.238 42.514.793 16.086.980 7.730.149
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -15.618.948 -37.659.196 -5.590.931 -8.149.914
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
38.061.096 9.944.270 14.208.962 2.460.077
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 1.539.921 794.979 745.297 82.077
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 0 -281.341 0 -281.341
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
39.601.017 10.457.908 14.954.259 2.260.813
Finansman Gelirleri
21 0 91.962 0 27.814
Finansman Giderleri
21 0 -52.145 0 -16.296
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
39.601.017 10.497.725 14.954.259 2.272.331
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.336.508 -2.333.773 -3.233.804 -522.057
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -7.835.470 -2.070.150 -3.172.484 -558.892
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 498.962 -263.623 -61.320 36.835
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
32.264.509 8.163.952 11.720.455 1.750.274
DÖNEM KARI (ZARARI)
32.264.509 8.163.952 11.720.455 1.750.274
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
32.264.509 8.163.952 11.720.455 1.750.274
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-143.732 8.472 -71.362 4.709
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -184.272 10.862 -91.490 6.037
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
40.540 -2.390 20.128 -1.328
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
22 40.540 -2.390 20.128 -1.328
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-143.732 8.472 -71.362 4.709
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
32.120.777 8.172.424 11.649.093 1.754.983
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
32.120.777 8.172.424 11.649.093 1.754.983http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883733


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.374 Değişim: 0,29% Hacim : 137.155 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.294 23.02.2024 Yüksek 9.417
Açılış: 9.362
31,0391 Değişim: 0,17%
Düşük 30,4194 23.02.2024 Yüksek 31,0982
Açılış: 30,9876
33,6226 Değişim: -0,05%
Düşük 33,1645 23.02.2024 Yüksek 33,7409
Açılış: 33,6386
2.032,38 Değişim: 0,76%
Düşük 1.979,90 23.02.2024 Yüksek 2.038,25
Açılış: 2.016,97
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.