KAP ***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2019 - 16:11
KAP ***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 31.048 31.048 31.048 11.207.553 903.593 12.465.207 49.607.401 49.607.401
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
1.289.666 1.289.666 1.289.666
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
1.289.666 1.289.666 1.289.666
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
25.000.000 31.048 31.048 31.048 11.207.553 2.193.259 12.465.207 50.897.067 50.897.067
Transferler
27 692.943 11.772.264 -12.465.207 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 4.352 4.352 4.352 20.946.661 20.951.013 20.951.013
Dönem Karı (Zararı)
20.946.661 20.946.661 20.946.661
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.352 4.352 4.352 4.352 4.352
Kar Payları
27 -8.483.799 -8.483.799 -8.483.799
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 35.400 35.400 35.400 11.900.496 5.481.724 20.946.661 63.364.281 63.364.281
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 23.955 23.955 23.955 11.900.496 5.481.724 16.050.430 58.456.605 58.456.605
Transferler
27 492.909 15.557.521 -16.050.430
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 8.472 8.472 8.472 8.163.952 8.172.424 8.172.424
Dönem Karı (Zararı)
8.163.952 8.163.952 8.163.952
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
8.472 8.472 8.472 8.472 8.472
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 32.427 32.427 32.427 12.393.405 21.039.245 8.163.952 66.629.029 66.629.029


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.979.938 5.999.935
Dönem Karı (Zararı)
8.163.952 20.946.661
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
8.163.952 20.946.661
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.053.232 5.833.216
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19-20 1.296.949 1.047.274
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
257.306 32.837
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22-24 59.103 32.837
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 198.203
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-243.034 -245.432
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
32-33 -295.179 -245.432
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 52.145
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 2.333.773 4.998.537
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 -591.762
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.113.885 -19.218.738
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.370.163 15.135.523
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -3.370.163 15.135.523
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.641.396 -20.852.407
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11-37 -12.112.684 7.591.873
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 5.471.288 -28.444.280
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 -67.191 -31.781
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.051.223 -13.398.797
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 2.051.223 -13.398.797
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -544 -39
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-85.814 -71.237
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -85.814 -71.237
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.103.299 7.561.139
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -55.807 -22.211
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -1.067.554 -1.538.993
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.853.514 -448.051
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19-32 749.996
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18-19 -2.998.056 -644.509
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 1.391.329
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -3.200.000
Alınan Faiz
32 203.217 196.458
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.663 -8.434.825
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20-30 -43.480
Ödenen Temettüler
-8.483.799
Ödenen Faiz
33 -52.145
Alınan Faiz
33 91.962 48.974
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.877.239 -2.882.941
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.877.239 -2.882.941
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 14.134.246 22.162.515
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 12.257.007 19.279.574


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 12.768.238 14.134.246
Ticari Alacaklar
17.640.004 14.269.841
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 17.640.004 14.269.841
Diğer Alacaklar
43.114.659 36.629.693
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 13.332.154 1.219.470
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 29.782.505 35.410.223
Peşin Ödenmiş Giderler
132.970 68.368
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
26 132.970 68.368
ARA TOPLAM
73.655.871 65.102.148
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
73.655.871 65.102.148
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 1.517.254 1.517.254
Diğer Alacaklar
1.342.624 1.186.194
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.342.624 1.186.194
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 3.877.026 2.148.175
Maddi Duran Varlıklar
18 5.022.951 3.269.750
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 187.714
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
116.623 184.560
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 116.623 184.560
Peşin Ödenmiş Giderler
8.359 5.770
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
26 8.359 5.770
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.072.551 8.311.703
TOPLAM VARLIKLAR
85.728.422 73.413.851
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
69.090
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
69.090
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 69.090
Ticari Borçlar
15.221.246 12.658.792
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 15.221.246 12.658.792
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 3.865 4.409
Diğer Borçlar
139.842 225.656
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 139.842 225.656
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 1.379.979 377.383
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.642.865 1.479.479
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 340.508 375.325
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.302.357 1.104.154
ARA TOPLAM
18.456.887 14.745.719
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.456.887 14.745.719
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
137.715
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
137.715
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 137.715
Uzun Vadeli Karşılıklar
180.163
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.857 Değişim: 0,00% Hacim : 38.755 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.823 01.12.2021 Yüksek 1.858
Açılış: 1.823
13,4500 Değişim: 1,08%
Düşük 13,1456 02.12.2021 Yüksek 13,5029
Açılış: 13,3069
15,2855 Değişim: 1,47%
Düşük 14,9048 02.12.2021 Yüksek 15,3369
Açılış: 15,064
768,55 Değişim: 0,95%
Düşük 753,73 02.12.2021 Yüksek 773,19
Açılış: 761,33
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.