KAP ***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2018 - 15:33
KAP ***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -17.641 -17.641 -17.641 8.844.990 542.150 18.520.240 52.889.739 52.889.739
Transferler
27 2.362.563 16.157.677 -18.520.240
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0
Dönem Karı (Zararı)
9.900.147 9.900.147 9.900.147
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
38.010 38.010 38.010 38.010 38.010
Kar Payları
27 -15.796.234 -15.796.234 -15.796.234
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 20.369 11.207.553 903.593 9.900.147 47.031.662 47.031.662
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 31.048 31.048 31.048 11.207.553 903.593 12.465.207 49.607.401 49.607.401
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2 1.289.666 1.289.666 1.289.666
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
25.000.000 31.048 31.048 31.048 11.207.553 2.193.259 12.465.207 50.897.067 50.897.067
Transferler
27 692.943 11.772.264 -12.465.207
Dönem Karı (Zararı)
27 20.946.661 20.951.013 20.951.013
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.352 4.352 4.352 4.352 4.352
Kar Payları
27 -8.483.799 -8.483.799 -8.483.799
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 35.400 35.400 35.400 11.900.496 5.481.724 20.946.661 63.364.281 63.364.281


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.999.935 -7.428.219
Dönem Karı (Zararı)
20.946.661 9.900.147
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.833.216 3.699.565
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 1.047.274 1.110.849
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 50.000
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 50.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
32.837 371.366
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 32.837 371.366
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-245.432 -165.024
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
32-33 -245.432 -165.024
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 4.998.537 2.509.766
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 0 -177.392
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-19.218.738 -15.747.973
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
15.135.523 19.054.950
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 15.135.523 19.054.950
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -20.852.407 -14.133.399
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11-37 7.591.873 -7.450.727
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -28.444.280 -6.682.672
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 -31.781 111.326
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.398.797 -20.199.210
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -13.398.797 -20.199.210
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -39 -4.758
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-71.237 -576.882
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -71.237 -576.882
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.561.139 -2.148.261
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -22.211 -428.886
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -1.538.993 -4.851.072
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-448.051 28.180
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 448.582
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19-32 0 448.582
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-644.509 -558.852
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18-19 -644.509 -558.852
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Alınan Faiz
32 196.458 138.450
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.434.825 -15.769.660
Ödenen Temettüler
27 -8.483.799 -15.796.234
Alınan Faiz
33 48.974 26.574
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.882.941 -23.169.699
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.882.941 -23.169.699
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 22.162.515 31.923.068
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 19.279.574 8.753.369


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 19.279.574 22.162.515
Ticari Alacaklar
10 13.142.526 28.278.048
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 13.142.526 28.278.048
Diğer Alacaklar
11 40.227.433 19.677.418
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 575.642 8.167.515
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 39.651.791 11.509.903
Peşin Ödenmiş Giderler
26 119.229 87.448
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
26 119.229 87.448
ARA TOPLAM
72.768.762 70.205.429
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
72.768.762 70.205.429
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 1.517.254 159.711
Diğer Alacaklar
11 1.242.289 939.897
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.242.289 939.897
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 2.161.847
Maddi Duran Varlıklar
18 2.376.933 4.738.375
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 185.344 388.514
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.483.667 6.226.497
TOPLAM VARLIKLAR
80.252.429 76.431.926
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
10 12.053.792 25.452.588
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 12.053.792 25.452.588
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 3.840 3.879
Diğer Borçlar
11 90.552 161.789
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 90.552 161.789
Ertelenmiş Gelirler
0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 3.925.658 306.961
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 60.691 60.658
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 60.691 60.658
ARA TOPLAM
16.134.533 25.985.875
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.134.533 25.985.875
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
24 112.235 107.082
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 112.235 107.082
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 641.380 731.568
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
753.615 838.650
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
16.888.148 26.824.525
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 63.364.281 49.607.401
Ödenmiş Sermaye
25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
35.400 31.048
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
35.400 31.048
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
35.400 31.048
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11.900.496 11.207.553
Yasal Yedekler
11.900.496 11.207.553
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
5.481.724 903.593
Net Dönem Karı veya Zararı
20.946.661 12.465.207
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
63.364.281 49.607.401
TOPLAM KAYNAKLAR
80.252.429 76.431.926


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 13.510.690 17.146.712 9.479.851 -2.949.593
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.510.690 17.146.712 9.479.851 -2.949.593
BRÜT KAR (ZARAR)
13.510.690 17.146.712 9.479.851 -2.949.593
Genel Yönetim Giderleri
29 -5.323.100 -6.920.858 -1.612.756 -1.533.985
Pazarlama Giderleri
29 -780.468 -1.450.227 -260.286 -262.541
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 50.835.045 27.787.963 33.205.438 8.690.070
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -32.542.401 -24.379.493 -20.548.353 -6.884.117
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
25.699.766 12.184.097 20.263.894 -2.940.166
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 196.458 315.842 60.505
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -116.600 90.000
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
25.896.224 12.383.339 20.263.894 -2.789.661
Finansman Gelirleri
33 48.974 26.574 21.169 15.379
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
25.945.198 12.409.913 20.285.063 -2.774.282
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -4.998.537 -2.509.766 -3.548.135 544.713
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-5.157.690 -2.560.438 -3.287.002 549.568
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
159.153 50.672 -261.133 -4.855
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20.946.661 9.900.147 16.736.928 -2.229.569
DÖNEM KARI (ZARARI)
20.946.661 9.900.147 16.736.928 -2.229.569
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
20.946.661 9.900.147 16.736.928 -2.229.569
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
4.352 38.010 4.310 6.404
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 5.440 47.512 5.388 8.005
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24 -1.088 -9.502 -1.078 -1.601
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.088 -9.502 -1.078 -1.601
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.352 38.010 4.310 6.404
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.951.013 9.938.157 16.741.238 -2.223.165
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
20.951.013 9.938.157 16.741.238 -2.223.165http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/715741


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.814 Değişim: 0,59% Hacim : 44.419 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 9.747 09.04.2024 Yüksek 9.849
Açılış: 9.808
32,3999 Değişim: 0,13%
Düşük 32,3371 15.04.2024 Yüksek 32,4183
Açılış: 32,3565
34,5349 Değişim: 0,31%
Düşük 34,4011 15.04.2024 Yüksek 34,6199
Açılış: 34,4292
2.457,51 Değişim: 0,77%
Düşük 2.437,19 15.04.2024 Yüksek 2.471,97
Açılış: 2.438,65
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.