KAP ***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

21.04.2020 - 16:31
KAP ***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Dağıtım Kararının Güncellenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni 16.04.2020 tarihinde kabul edilen 7244 sayılı kanun ile Şirketlerin 2019 yılına ait kâr payı ödemelerine 30.09.2020 tarihine kadar net dönem kârının %25'ine kadar sınırlama getirilmiş olması nedeniyle, ilgili kanun hükmü gereğince 26 Mart 2020 tarihinde yapılan Alkim Alkali Kimya A.Ş. genel kurul toplantısında alınan kâr dağıtımı kararının ödeme şekli ve takviminde yapılan değişiklik

Karar Tarihi 27.02.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.03.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli 2 Taksit
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00018 1. Taksit 1,1368133 113,68133 15 0,9662913 96,62913
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00018 2. Taksit 2,2621437 226,21437 15 1,9228221 192,28221
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00018 TOPLAM 3,3989570 339,8957 15 2,8891134 288,91134
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00026 1. Taksit 1,1368133 113,68133 15 0,9662913 96,62913
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00026 2. Taksit 2,2621437 226,21437 15 1,9228221 192,28221
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00026 TOPLAM 3,3989570 339,8957 15 2,8891134 288,91134
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00034 1. Taksit 1,1368133 113,68133 15 0,9662913 96,62913
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00034 2. Taksit 2,2621437 226,21437 15 1,9228221 192,28221
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00034 TOPLAM 3,3989570 339,8957 15 2,8891134 288,91134
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00042 1. Taksit 1,1368133 113,68133 15 0,9662913 96,62913
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00042 2. Taksit 2,2621437 226,21437 15 1,9228221 192,28221
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00042 TOPLAM 3,3989570 339,8957 15 2,8891134 288,91134
E Grubu, ALKIM, TRAALKIM91E0 1. Taksit 1,1368133 113,68133 15 0,9662913 96,62913
E Grubu, ALKIM, TRAALKIM91E0 2. Taksit 2,2621437 226,21437 15 1,9228221 192,28221
E Grubu, ALKIM, TRAALKIM91E0 TOPLAM 3,3989570 339,8957 15 2,8891134 288,91134

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

1. Taksit 30.04.2020 30.04.2020 05.05.2020 04.05.2020
2. Taksit

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00018 0 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00026 0 0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00034 0 0
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00042 0 0
E Grubu, ALKIM, TRAALKIM91E0 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 21.04.2020 Tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda
26.03.2020 tarihinde yapılan genel Kurul toplantısında alınan kar dağıtımı kararı uyarınca, ilk taksiti 30 Nisan 2020 tarihinde ikincisi 14 Ekim 2020 tarihinde olmak üzere iki eşit taksitte dağıtımına karar verilen, şirket dağıtılabilir net kar'ının % 75 ine tekabül eden toplam 84.039.214,42 TL kâr payı ödemelerinin ve toplam 1.135.665,06 TL Yönetim Kurulu Üyelerine kar'dan pay ödemelerinin,
16.04.2020 tarihinde kabul edilen 7244 sayılı kanun ile getirilen sınırlama gereğince şirket net dönem kâr'ının %25'i içinde, 28.107.710,23 TL'nın pay sahiplerine 30 Nisan 2020 tarihinde ödenmesine ve Genel Kurul'ca karar verilmiş olan toplam temettü rakkamından bakiye kalan 55.931.504,19 TL'lik tutarın dağıtım tarihinin ise aynı kanunun getirdiği sınırlamaya uygun olarak, kanunun Cumhurbaşkanına verdiği süreyi 3 ay uzatma veya kısaltma yetkisini kullanma durumu bağlayıcı olmak üzere, 30.09.2020 tarihinden sonraki bir tarihte KAP'ta ve web sayfamızda duyurulmasına,
Aynı 26.03.2020 tarihli genel Kurul toplantısında dağıtımına karar verilen Yönetim Kurulu Kâr payı ödemesinin de 7244 sayılı kanun ile getirilen sınırlamaya uygun olarak pay sahiplerine yapılacak kâr payı ödemeleri oranında ve yukarıda belirtilen takvime göre yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2019 Kar Dağıtımı Tablosu.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 24.725.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 4.945.000
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 162.550.553 126.686.177,6
4. Vergiler ( - ) 22.139.441 13.119.671,62
5. Net Dönem Kârı 131.518.069 113.566.505,98
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 131.518.069 113.566.505,98
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 400.000 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 131.918.069 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 26.383.613,8 0
* Nakit 26.383.613,8 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 1.135.665,06 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 1.135.665,06 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 57.655.600,63 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 8.393.862,95 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 37.949.326,56 19.997.763,54
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 390.030,33 0 0,3 2,889114 288,91114
B Grubu 320.691,6 0 0,24 2,889114 288,91114
C Grubu 327.192,11 0 0,25 2,889114 288,91114
D Grubu 2.166,84 0 0 2,889114 288,91114
E Grubu 70.393.251,39 0 53,52 2,889114 288,91114
TOPLAM 71.433.332,27 0 54,31 2,889114 288,91114

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839577


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.521 Değişim: -0,24% Hacim : 2.756 Mio.TL Son veri saati : 10:16
Düşük 1.516 18.01.2021 Yüksek 1.525
Açılış: 1.525
7,5064 Değişim: 0,64%
Düşük 7,4427 18.01.2021 Yüksek 7,5148
Açılış: 7,4586
9,0713 Değişim: 0,66%
Düşük 8,9816 18.01.2021 Yüksek 9,0818
Açılış: 9,0118
443,30 Değişim: 1,25%
Düşük 434,22 18.01.2021 Yüksek 444,36
Açılış: 437,81
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.