KAP ***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Finansal Rapor

27.02.2019 - 19:54
KAP ***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Finansal Rapor

***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.725.000 26.909.044 -2.950.956 20.885.203 104.544.763 46.915.306 221.028.360 24.486.508 245.514.868
Transferler
1.944.894 44.970.412 -46.915.306
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.596.058 63.598.382 62.002.324 5.500.172 67.502.496
Kar Payları
-21.269.461 -21.269.461 -4.421.410 -25.690.871
Dönem Sonu Bakiyeler
24.725.000 26.909.044 -4.547.014 22.830.097 128.245.714 63.598.382 261.761.223 25.565.270 287.326.493
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.725.000 26.909.044 -4.547.014 22.830.097 128.245.714 63.598.382 261.761.223 25.565.270 287.326.493
Transferler
2.775.690 60.822.692 -63.598.382
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.274.323 87.102.714 85.828.391 9.335.011 95.163.402
Kar Payları
-29.217.047 -29.217.047 -4.754.507 -33.971.554
Dönem Sonu Bakiyeler
24.725.000 26.909.044 -5.821.337 25.605.787 159.851.359 87.102.714 318.372.567 30.145.774 348.518.341


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
92.830.567 70.538.031
Dönem Karı (Zararı)
96.437.725 69.098.554
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
96.437.725 69.098.554
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
59.462.411 28.348.242
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 20.807.630 17.765.859
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.461.099 2.276.185
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 3.813.575 2.276.185
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.352.476
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.258.298 4.087.724
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -516.466 -349.753
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 5.774.764 4.437.477
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
9.110.135 4.294.595
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 21.825.249 303.013
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-379.134
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-379.134
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-38.688.200 -15.584.478
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.080.477 -3.411.344
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.826.712 7.630
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-42.308.661 -21.517.628
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.550.157 7.231.776
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.942.431 -24.354
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
697.199 79.285
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.371.298 713.190
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
5.966.565 1.336.967
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
117.211.936 81.862.318
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -1.672.130 -798.540
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -22.709.239 -10.525.747
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-16.728.726 -45.260.295
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
125.660 2.533.060
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
125.660 2.533.060
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -16.854.386 -47.793.355
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-53.112.407 -40.168.987
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
59.391.000 53.740.058
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-73.273.555 -64.130.450
Ödenen Temettüler
-33.971.554 -25.690.871
Ödenen Faiz
18 -5.774.764 -4.437.477
Alınan Faiz
18 516.466 349.753
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.989.434 -14.891.251
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.989.434 -14.891.251
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
67.366.235 82.257.486
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
90.355.669 67.366.235


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 90.355.669 67.366.235
Ticari Alacaklar
73.282.899 54.202.422
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 296.763 548.663
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 72.986.136 53.653.759
Diğer Alacaklar
107.192 125.395
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
107.192 125.395
Stoklar
8 121.421.066 79.112.405
Peşin Ödenmiş Giderler
7 3.445.961 3.712.849
Diğer Dönen Varlıklar
6 22.370.567 13.292.224
ARA TOPLAM
310.983.354 217.811.530
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
310.983.354 217.811.530
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
14.284 14.285
Diğer Alacaklar
579.091 451.102
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
579.091 451.102
Maddi Duran Varlıklar
9 154.667.053 158.778.638
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.210.422 1.177.739
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 1.210.422 1.177.739
Peşin Ödenmiş Giderler
7 162.316 1.445.585
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 10.190.201 9.853.760
Diğer Duran Varlıklar
346.176 482.831
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
167.169.543 172.203.940
TOPLAM VARLIKLAR
478.152.897 390.015.470
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
11 25.712.370 25.821.223
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11 12.373.259 11.733.759
Ticari Borçlar
46.815.270 27.872.839
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 46.815.270 27.872.839
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 3.422.941 2.725.742
Diğer Borçlar
319
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
319
Ertelenmiş Gelirler
7 7.776.019 1.809.454
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
13 2.083.118 2.959.533
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.406.523 829.280
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 937.926 713.163
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.468.597 116.117
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6 2.805.134 1.138.473
ARA TOPLAM
103.394.634 74.890.622
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
103.394.634 74.890.622
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
11 12.361.785 17.664.852
Uzun Vadeli Karşılıklar
13.665.487 9.931.138
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 13.665.487 9.931.138
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 212.650 202.365
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.239.922 27.798.355
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
129.634.556 102.688.977
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
318.372.567 261.761.223
Ödenmiş Sermaye
14 24.725.000 24.725.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 26.909.044 26.909.044
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.821.337 -4.547.014
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.821.337 -4.547.014
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -5.821.337 -4.547.014
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
25.605.787 22.830.097
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
159.851.359 128.245.714
Net Dönem Karı veya Zararı
87.102.714 63.598.382
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30.145.774 25.565.270
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
348.518.341 287.326.493
TOPLAM KAYNAKLAR
478.152.897 390.015.470


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 589.163.482 395.256.839
Satışların Maliyeti
15,16 -424.658.910 -302.810.375
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
164.504.572 92.446.464
BRÜT KAR (ZARAR)
164.504.572 92.446.464
Genel Yönetim Giderleri
16 -22.047.349 -15.655.502
Pazarlama Giderleri
16 -25.078.939 -14.937.562
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-602.143 -96.588
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 64.177.061 28.674.446
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -36.854.311 -16.300.836
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
144.098.891 74.130.422
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.252.447 478.222
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
145.351.338 74.608.644
Finansman Gelirleri
18 19.218.347 9.047.150
Finansman Giderleri
18 -46.306.711 -14.254.227
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
118.262.974 69.401.567
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-21.825.249 -303.013
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -21.832.824 -9.932.337
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 7.575 9.629.324
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
96.437.725 69.098.554
DÖNEM KARI (ZARARI)
96.437.725 69.098.554
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
9.335.011 5.500.172
Ana Ortaklık Payları
87.102.714 63.598.382
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Ana Ortaklık Hissedarlarına Pay Başına Kar (TL) 20 3,52290000 2,57220000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.274.323 -1.596.058
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.592.904 -1.995.072
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
318.581 399.014
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
318.581 399.014
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.274.323 -1.596.058
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
95.163.402 67.502.496
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
9.335.011 5.500.172
Ana Ortaklık Payları
85.828.391 62.002.324http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742948


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.899 Değişim: 0,04% Hacim : 127.560 Mio.TL Son veri saati : 17:58
Düşük 10.801 22.05.2024 Yüksek 11.025
Açılış: 10.930
32,2101 Değişim: 0,17%
Düşük 32,0737 22.05.2024 Yüksek 32,3463
Açılış: 32,1543
34,9221 Değişim: -0,13%
Düşük 34,8382 22.05.2024 Yüksek 35,2287
Açılış: 34,968
2.474,11 Değişim: -1,16%
Düşük 2.465,40 22.05.2024 Yüksek 2.513,43
Açılış: 2.503,11
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.