KAP ***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2018 - 18:28
KAP ***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Finansal Rapor

***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.725.000 26.909.044 -2.950.956 20.885.203 104.544.763 46.915.306 221.028.360 24.486.508 245.514.868
Transferler
1.944.894 44.970.412 -46.915.306
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-339.749 36.691.261 36.351.512 2.509.393 38.860.905
Kar Payları
-21.269.462 -21.269.462 -4.421.408 -25.690.870
Dönem Sonu Bakiyeler
24.725.000 26.909.044 -3.290.705 22.830.097 128.245.713 36.691.261 236.110.410 22.574.493 258.684.903
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.725.000 26.909.044 -4.547.014 22.830.097 128.245.714 63.598.382 261.761.223 25.565.270 287.326.493
Transferler
2.775.690 60.822.692 -63.598.382
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
207.665 33.245.543 33.453.208 3.735.886 37.189.094
Dönem Karı (Zararı)
0
Kar Payları
-29.217.047 -29.217.047 -4.754.507 -33.971.554
Dönem Sonu Bakiyeler
24.725.000 26.909.044 -4.339.349 25.605.787 159.851.359 33.245.543 265.997.384 24.546.649 290.544.033


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-23.626.130 -6.580.490
Dönem Karı (Zararı)
36.981.428 39.200.654
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
36.981.428 39.200.654
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
30.635.060 2.125.957
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10.124.331 7.318.256
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
925.517 786.460
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
925.517 786.460
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.291.110 803.396
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.264.068 -1.237.354
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.555.178 2.040.750
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
9.110.135 14.062
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9.183.967 -6.796.217
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-84.487.382 -41.340.668
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-63.814.202 -29.770.515
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.549.300 256.087
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-28.815.597 -13.745.558
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
750.179 1.170.253
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.053.827 -3.286.802
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.652.651 -92.166
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-1.423.456 1.694.704
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.658.516 2.433.329
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.658.516 2.433.329
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-16.870.894 -14.057
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-630.167 -170.072
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-6.125.069 -6.396.361
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.592.033 -18.634.750
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
321.347 402.246
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
321.347 402.246
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.913.380 -19.036.996
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.932.993 -28.327.452
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
59.391.000 4.764.381
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-22.195.343 -6.597.567
Ödenen Temettüler
-33.971.554 -25.690.870
Ödenen Faiz
-2.555.178 -2.040.750
Alınan Faiz
1.264.068 1.237.354
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-31.285.170 -53.542.692
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-31.285.170 -53.542.692
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
67.366.235 82.257.486
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
36.081.065 28.714.794


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 36.081.065 67.366.235
Ticari Alacaklar
118.016.624 54.202.422
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
16 792.742 548.663
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 117.223.882 53.653.759
Diğer Alacaklar
136.091 125.395
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
136.091 125.395
Stoklar
7 107.928.002 79.112.405
Peşin Ödenmiş Giderler
3.160.544 3.712.849
Diğer Dönen Varlıklar
6 18.516.282 13.292.224
ARA TOPLAM
283.838.608 217.811.530
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
283.838.608 217.811.530
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
14.284 14.285
Diğer Alacaklar
579.091 451.102
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
579.091 451.102
Maddi Duran Varlıklar
8 158.441.768 158.778.638
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.203.341 1.177.739
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.203.341 1.177.739
Peşin Ödenmiş Giderler
1.247.711 1.445.585
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 9.050.489 9.853.760
Diğer Duran Varlıklar
802.526 482.831
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
171.339.210 172.203.940
TOPLAM VARLIKLAR
455.177.818 390.015.470
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 74.251.216 25.821.223
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 11.439.973 11.733.759
Ticari Borçlar
38.926.666 27.872.839
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 38.926.666 27.872.839
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.378.393 2.725.742
Diğer Borçlar
319
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
319
Ertelenmiş Gelirler
385.998 1.809.454
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14 5.448.885 2.959.533
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.123.944 829.280
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
846.300 713.163
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
277.644 116.117
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.869.730 1.138.473
ARA TOPLAM
138.824.805 74.890.622
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
138.824.805 74.890.622
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 15.834.437 17.664.852
Uzun Vadeli Karşılıklar
9.953.988 9.931.138
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9.953.988 9.931.138
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 20.555 202.365
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.808.980 27.798.355
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
164.633.785 102.688.977
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
265.997.384 261.761.223
Ödenmiş Sermaye
11 24.725.000 24.725.000
Sermaye Düzeltme Farkları
26.909.044 26.909.044
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.339.349 -4.547.014
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.339.349 -4.547.014
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.339.349 -4.547.014
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
25.605.787 22.830.097
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
159.851.359 128.245.714
Net Dönem Karı veya Zararı
33.245.543 63.598.382
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
24.546.649 25.565.270
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
290.544.033 287.326.493
TOPLAM KAYNAKLAR
455.177.818 390.015.470


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
252.715.339 185.424.840 136.106.233 99.346.783
Satışların Maliyeti
-188.051.168 -140.705.936 -95.471.099 -76.905.338
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
64.664.171 44.718.904 40.635.134 22.441.445
BRÜT KAR (ZARAR)
64.664.171 44.718.904 40.635.134 22.441.445
Genel Yönetim Giderleri
-9.619.258 -7.383.430 -4.219.322 -3.214.028
Pazarlama Giderleri
-8.577.302 -5.824.691 -4.553.198 -3.282.994
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-276.147 -48.798 -157.117 -25.744
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 23.788.533 13.752.406 15.766.614 8.445.974
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -12.038.261 -11.681.592 -9.833.945 -3.935.312
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
57.941.736 33.532.799 37.638.166 20.429.341
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
604.338 297.500 278.172 363.645
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-1.210 -1.210
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
58.546.074 33.829.089 37.916.338 20.791.776
Finansman Gelirleri
13 3.135.102 7.123.312 2.509.424 -2.393.058
Finansman Giderleri
13 -15.515.781 -8.547.964 -11.156.526 -3.911.734
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
46.165.395 32.404.437 29.269.236 14.486.984
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-9.183.967 6.796.217 -4.808.726 9.156.985
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 -8.614.421 -4.774.205 -5.556.921 -2.017.364
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 -569.546 11.570.422 748.195 11.174.349
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
36.981.428 39.200.654 24.460.510 23.643.969
DÖNEM KARI (ZARARI)
36.981.428 39.200.654 24.460.510 23.643.969
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.735.885 2.509.393 2.656.221 881.365
Ana Ortaklık Payları
33.245.543 36.691.261 21.804.289 22.762.604
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetlerden Ana Ortaklık Hissedarlarına Pay Başına Kar 15 1,34460000 1,48400000 0,88190000 0,92060000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
207.666 -339.749 403.145 -498.674
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
259.582 -424.686 503.931 -623.342
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-51.916 84.937 -100.786 124.668
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-51.916 84.937 -100.786 124.668
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
207.666 -339.749 403.145 -498.674
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
37.189.094 38.860.905 24.863.655 23.145.295
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.735.886 2.509.393 2.701.956 881.365
Ana Ortaklık Payları
33.453.208 36.351.512 22.161.699 22.263.930http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704816


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.011 Değişim: -0,15% Hacim : 30.905 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.987 21.01.2022 Yüksek 2.021
Açılış: 2.008
13,4717 Değişim: 0,71%
Düşük 13,3152 21.01.2022 Yüksek 13,4717
Açılış: 13,3767
15,2716 Değişim: 0,84%
Düşük 15,0961 21.01.2022 Yüksek 15,3061
Açılış: 15,144
792,25 Değişim: 0,29%
Düşük 787,04 21.01.2022 Yüksek 796,77
Açılış: 789,98
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.