KAP ***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

27.02.2023 - 19:29
KAP ***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 27.02.2023
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00013 Peşin 0,5327986 53,27986 10 0,4795187 47,95187
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00021 Peşin 0,5327986 53,27986 10 0,4795187 47,95187
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00039 Peşin 0,5327986 53,27986 10 0,4795187 47,95187
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00047 Peşin 0,5327986 53,27986 10 0,4795187 47,95187
E Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00054 Peşin 0,5327986 53,27986 10 0,4795187 47,95187
F Grubu, ALKA, TRAALKAW91D8 Peşin 0,5327986 53,27986 10 0,4795187 47,95187

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

Peşin 10.04.2023 12.04.2023 11.04.2023

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00013 0 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00021 0 0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00039 0 0
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00047 0 0
E Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00054 0 0
F Grubu, ALKA, TRAALKAW91D8 0 0

Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu 27.02.2023 tarihinde aldığı karara göre
Şirketin 2022 yılı faaliyetlerini içeren Bağımsız denetimden geçmiş Sermaye Piyasaları Kurulu düzenlemelerine göre Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS")/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak düzenlenmiş Finansal Tabloları ve vergi yasaları kapsamından tutulan kayıtlara ait oluşturulan mali tablolar incelendi, müzakere edildi
TMS/TFRS 'na uygun olarak düzenlenmiş Finansal Tablolara göre 476.809.036,00 TL net dönem kârı olduğu, vergi yasaları kapsamından tutulan kayıtlara göre oluşturulan mali tablolarda 471.204.086,84 TL net dönem kârı görülmüştür. Bu bağlamda
a. Türk Ticaret Kanunun (TTK) 519 maddesinin birinci fıkrası uyarınca, ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar genel kanuni yedek akçe ayrılması zorunludur, buna göre 23.560.204,34TL birinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılmasına,
b. Birinci kâr payı matrahı olan, TMS/TFRS' na göre hazırlanan net dağıtılabilir dönem kârına bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı 454.175.931,11 TL üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulunun Kâr payı tebliği (II-19.1)' ne uygun olarak kar payı dağıtım politikamız çerçevesinde 90.835.186,22 TL' nın birinci kâr payı olarak nakit dağıtılmasına,
c. Yönetim Kuruluna TMS/TFRS'ye göre hazırlanan net dağıtılabilir dönem kârından (brüt) 1.812.995,33 TL nakit kar payı verilmesine,
d. İkinci kâr payı olarak, net dağıtılabilir dönem kârından 7.066.561,42 TL nakit dağıtılmasına, TTK'nın 519. maddesine göre 9.052.724,30 TL ikinci yedek akçenin ayrılmasına, kalan kısmın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
e. Toplamda hissedarlara nakit kâr payı olarak, brüt 97.901.747,64 TL, net 88.111.572,87 TL dağıtılmasına,
1 TL nominal değerde hisse senedine %53,2799 nispetinde ve 0,532799 TL brüt, %47,9519 nispetinde ve 0,479519 TL net nakit temettü ödenmesine,
f. Yukarıda açıklanan çerçevede, kar dağıtımına 10 Nisan 2023 tarihi itibariyle başlanılmasına,
karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2022 ALKA Kar Dağıtım Tablosu.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 183.750.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 10.500.000
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 606.971.898 605.934.304,95
4. Vergiler ( - ) 130.162.862 134.730.218,11
5. Net Dönem Kârı 476.809.036 471.204.086,84
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 23.560.204,34 23.560.204,34
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 453.248.831,66 447.643.882,5
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 453.248.831,66 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 927.099,45 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 454.175.931,11 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 90.835.186,22 0
* Nakit 90.835.186,22 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 1.812.995,33 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 1.812.995,33 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 7.066.561,42 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 9.052.724,3 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 344.481.364,4 338.876.415,24
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 6.293,68 0 0 0,479519 47,9519
B Grubu 5.034,95 0 0 0,479519 47,9519
C Grubu 5.266,55 0 0 0,479519 47,9519
D Grubu 187,97 0 0 0,479519 47,9519
E Grubu 1.997.195,65 0 0,44 0,479519 47,9519
F Grubu 86.097.594,07 0 19 0,479519 47,9519
TOPLAM 88.111.572,87 0 19,44 0,479519 47,9519

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117339


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.370 Değişim: 0,62% Hacim : 22.894 Mio.TL Son veri saati : 10:35
Düşük 9.341 22.02.2024 Yüksek 9.374
Açılış: 9.360
31,0305 Değişim: 0,08%
Düşük 30,9175 22.02.2024 Yüksek 31,0826
Açılış: 31,0045
33,7757 Değişim: 0,61%
Düşük 33,5115 22.02.2024 Yüksek 33,8122
Açılış: 33,5723
2.026,44 Değişim: 0,41%
Düşük 2.014,22 22.02.2024 Yüksek 2.028,77
Açılış: 2.018,17
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.