KAP ***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

22.04.2020 - 12:22
KAP ***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kesinleşen Nakit Kar Payı Tarihinin Güncellenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 27.02.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 24.03.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli 2 Taksit
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00013 1. Taksit 0,2096217 20,96217 15 0,1781784 17,81784
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00013 2. Taksit 0,4660375 46,60375 15 0,3961318 39,61318
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00013 TOPLAM 0,6756592 67,56592 15 0,5743102 57,43102
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00021 1. Taksit 0,2096217 20,96217 15 0,1781784 17,81784
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00021 2. Taksit 0,4660375 46,60375 15 0,3961318 39,61318
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00021 TOPLAM 0,6756592 67,56592 15 0,5743102 57,43102
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00039 1. Taksit 0,2096217 20,96217 15 0,1781784 17,81784
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00039 2. Taksit 0,4660375 46,60375 15 0,3961318 39,61318
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00039 TOPLAM 0,6756592 67,56592 15 0,5743102 57,43102
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00047 1. Taksit 0,2096217 20,96217 15 0,1781784 17,81784
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00047 2. Taksit 0,4660375 46,60375 15 0,3961318 39,61318
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00047 TOPLAM 0,6756592 67,56592 15 0,5743102 57,43102
E Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00054 1. Taksit 0,2096217 20,96217 15 0,1781784 17,81784
E Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00054 2. Taksit 0,4660375 46,60375 15 0,3961318 39,61318
E Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00054 TOPLAM 0,6756592 67,56592 15 0,5743102 57,43102
F Grubu, ALKA, TRAALKAW91D8 1. Taksit 0,2096217 20,96217 15 0,1781784 17,81784
F Grubu, ALKA, TRAALKAW91D8 2. Taksit 0,4660375 46,60375 15 0,3961318 39,61318
F Grubu, ALKA, TRAALKAW91D8 TOPLAM 0,6756592 67,56592 15 0,5743102 57,43102

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

1. Taksit 27.04.2020 27.04.2020 29.04.2020 28.04.2020
2. Taksit

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00013 0 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00021 0 0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00039 0 0
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00047 0 0
E Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00054 0 0
F Grubu, ALKA, TRAALKAW91D8 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 24 Mart 2020 tarihindeki Genel Kurul Toplantısındaki kar dağıtım kararına göre, toplamda hissedarlara nakit kâr payı olarak, brüt 35.472.116,02 TL, 1 TL nominal değerde hisse senedine % 67,5659 nispetinde ve 0,675659 TL brüt, % 57,4310 nispetinde ve 0,574310 TL net nakit temettü ödenmesine, Yönetim Kuruluna net dağıtılabilir dönem kârından (brüt) 422.287,10 TL nakit kar payı verilmesine ve kar dağıtımına 27 Nisan 2020 tarihi itibariyle başlanılmasına, karar verilmişti.
16.04.2020 tarihinde kabul edilen 7244 sayılı kanun ile getirilen sınırlama gereğince şirket net dönem kâr'ının %25'ine karşılık gelen 11.005.142,11 TL'nın pay sahiplerine birinci taksit olarak 27 Nisan 2020 tarihinde ödenmesine ve Genel Kurul'ca karar verilmiş olan toplam temettü rakamından bakiye kalan 24.466.973,91 TL'sı aynı kanunun getirdiği sınırlamaya uygun olarak, kanunun Cumhurbaşkanına verdiği süreyi 3 ay uzatma veya kısaltma yetkisini kullanma durumu bağlayıcı olmak üzere, 30.09.2020 tarihinden sonraki bir tarihte dağıtılması hususunda KAP'ta ve web sayfamızda duyurulmasına,
24.03.2020 tarihli Genel Kurul toplantısında dağıtımına karar verilen Yönetim Kurulu Kâr payı ödemesinin de 7244 sayılı kanun ile getirilen sınırlamaya uygun olarak pay sahiplerine yapılacak kâr payı ödemeleri oranında ve yukarıda belirtilen takvime göre yapılmasına, karar vermiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2019 ALKA Kar Dağıtım Tablosu.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 52.500.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 7.301.139,63
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 57.006.471 57.965.697,56
4. Vergiler ( - ) 12.541.250,34 13.235.475,34
5. Net Dönem Kârı 44.465.220,66 44.730.222,22
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 2.236.511,11 2.236.511,11
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 42.228.709,55 42.493.711,11
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 42.228.709,55 42.493.711,11
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 81.318,33 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 42.310.027,88 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 8.462.005,58 0
* Nakit 8.462.005,58 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 422.287,1 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 422.287,1 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 27.010.110,44 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 3.326.940,31 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 3.007.366,12 3.272.367,68
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 2.153,66 0 0 0,5743104 57,43104
B Grubu 1.722,93 0 0 0,5743104 57,43104
C Grubu 1.802,19 0 0 0,5743104 57,43104
D Grubu 64,32 0 0 0,5743104 57,43104
E Grubu 683.429,44 0 1,62 0,5743104 57,43104
F Grubu 29.462.126,08 0 69,77 0,5743104 57,43104
TOPLAM 30.151.298,62 0 71,4 0,5743104 57,43104

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839771


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.471 Değişim: -1,13% Hacim : 27.492 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.443 26.02.2021 Yüksek 1.480
Açılış: 1.457
7,4411 Değişim: 1,20%
Düşük 7,3038 26.02.2021 Yüksek 7,4854
Açılış: 7,3527
9,0010 Değişim: 0,50%
Düşük 8,8746 26.02.2021 Yüksek 9,0961
Açılış: 8,9564
414,06 Değişim: -1,07%
Düşük 409,26 26.02.2021 Yüksek 424,25
Açılış: 418,54
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.