KAP ***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

24.03.2020 - 18:46
KAP ***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Dağıtımına ilişkin Genel Kurul Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 27.02.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 24.03.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00013 Peşin 0,6756593 67,56593 15 0,5743104 57,43104
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00021 Peşin 0,6756593 67,56593 15 0,5743104 57,43104
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00039 Peşin 0,6756593 67,56593 15 0,5743104 57,43104
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00047 Peşin 0,6756593 67,56593 15 0,5743104 57,43104
E Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00054 Peşin 0,6756593 67,56593 15 0,5743104 57,43104
F Grubu, ALKA, TRAALKAW91D8 Peşin 0,6756593 67,56593 15 0,5743104 57,43104

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

Peşin 27.04.2020 27.04.2020 29.04.2020 28.04.2020

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00013 0 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00021 0 0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00039 0 0
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00047 0 0
E Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00054 0 0
F Grubu, ALKA, TRAALKAW91D8 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 27.02.2020 tarihinde aldığı karara göre
Şirketin 2019 yılı faaliyetlerini içeren Bağımsız denetimden geçmiş Sermaye Piyasaları Kurulu düzenlemelerine göre Türkiye Muhasebe Standartları/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak düzenlenmiş Finansal Tabloları ve vergi yasaları kapsamından tutulan kayıtlara ait oluşturulan mali tablolar incelendi, müzakere edildi
Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) 'na uygun olarak düzenlenmiş Finansal Tablolara göre 44.465.220,66 TL net dönem kârı olduğu, vergi yasaları kapsamından tutulan kayıtlara göre oluşturulan mali tablolarda 44.730.222,22 TL net dönem kârı olduğu görülmüştür. Bu bağlamda
a. Türk Ticaret Kanunun (TTK) 519 maddesinin birinci fıkrası uyarınca, ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar genel kanuni yedek akçe ayrılması zorunludur, buna göre 2.236.511,11 TL birinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılmasına,
b. Birinci kâr payı matrahı olan, TMS/TFRS' na göre hazırlanan net dağıtılabilir dönem kârına bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı 42.310.027,88 TL üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulunun Kâr payı tebliği (II-19.1)' ne uygun olarak kar payı dağıtım politikamız çerçevesinde 8.462.005,58 TL' nın birinci kâr payı olarak nakit dağıtılmasına,
c. Yönetim Kuruluna TMS/TFRS'ye göre hazırlanan net dağıtılabilir dönem kârından (brüt) 422.287,10 TL nakit kar payı verilmesine,
d. İkinci kâr payı olarak, net dağıtılabilir dönem kârından 27.010.110,44 TL nakit dağıtılmasına, TTK'nın 519. Maddesine göre 3.326.940,31 TL ikinci yedek akçenin ayrılmasına,
e. Kalan kısmın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
f. Toplamda hissedarlara nakit kâr payı olarak, brüt 35.472.116,02 TL, net 30.151.298,62 TL dağıtılmasına,
g. 1 TL nominal değerde hisse senedine % 67,5659 nispetinde ve 0,675659 TL brüt, % 57,4310 nispetinde ve 0,574310 TL net nakit temettü ödenmesine,
h. Yukarıda açıklanan çerçevede, kar dağıtımına 27 Nisan 2020 tarihi itibariyle başlanılmasına,
karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2019 ALKA Kar Dağıtım Tablosu.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 52.500.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 7.301.139,63
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 57.006.471 57.965.697,56
4. Vergiler ( - ) 12.541.250,34 13.235.475,34
5. Net Dönem Kârı 44.465.220,66 44.730.222,22
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 2.236.511,11 2.236.511,11
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 42.228.709,55 42.493.711,11
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 42.228.709,55 42.493.711,11
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 81.318,33 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 42.310.027,88 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 8.462.005,58 0
* Nakit 8.462.005,58 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 422.287,1 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 422.287,1 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 27.010.110,44 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 3.326.940,31 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 3.007.366,12 3.272.367,68
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 2.153,66 0 0 0,5743104 57,43104
B Grubu 1.722,93 0 0 0,5743104 57,43104
C Grubu 1.802,19 0 0 0,5743104 57,43104
D Grubu 64,32 0 0 0,5743104 57,43104
E Grubu 683.429,44 0 1,62 0,5743104 57,43104
F Grubu 29.462.126,08 0 69,77 0,5743104 57,43104
TOPLAM 30.151.298,62 0 71,4 0,5743104 57,43104

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831851


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.194 Değişim: 0,00% Hacim : 145.590 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.089 29.02.2024 Yüksek 9.215
Açılış: 9.100
31,2971 Değişim: 0,20%
Düşük 31,1768 01.03.2024 Yüksek 31,3570
Açılış: 31,2335
33,8867 Değişim: 0,06%
Düşük 33,7387 01.03.2024 Yüksek 33,9525
Açılış: 33,8667
2.055,92 Değişim: 0,15%
Düşük 2.049,20 01.03.2024 Yüksek 2.061,29
Açılış: 2.052,86
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.