KAP ***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

10.04.2019 - 09:11
KAP ***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Toplantı Tescil Tarihinin Bildirilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 28.02.2019
Genel Kurul Tarihi 26.03.2019
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.03.2019
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe KEMALPAŞA
Adres KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KIROVASI MEVKİİ

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - 2018 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
3 - 2018 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması.
4 - 2018 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onayı.
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
6 - Şirketin "Kâr Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi ve onaylanması.
7 - Yönetim Kurulu'nun, 2018 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
8 - Yönetim Kurulu üyeleri ile idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" nın Genel Kurul'un bilgi ve görüşüne sunulması.
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti.
10 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin onaylanması.
11 - Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın Genel Kurul onayına sunulması, 2018 yılındaki Bağış ve Yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi.
12 - Sermaye Piyasası Kurulunun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12(4) maddesi gereği 2018 yılında üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotekler ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, 2018 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
14 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Ferit Kora' nın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı yazmanlığına Murat Balpınar' ın, oy toplama Memurluğuna Hakan Karabulut'un ve Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Tuğra Erol' un atandığını belirtti. Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Raporu okunduğunun kabul edilmesi oylandı oybirliğiyle kabul edildi, müzakere açıldı söz alan olmadı oybirliği ile kabul edildi.
3. 2018 yılı Bağımsız Denetim Raporu Bağımsız Denetim Firmasının yetkilisi tarafından okundu.
4. Finansal tabloların okunduğunun kabul edilmesi oybirliğiyle tasdik edildi. Tablolar müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Finansal Tablolar oybirliğiyle tasdik edildi.
5. Yönetim kurulu üyeleri, yapılan oylamada sahip oldukları paylara ait oy haklarını kullanmayarak, diğer pay sahiplerinin oyları ile oybirliğiyle ibra edildiler.
6. Yönetim Kurulumuzun kararı ile oluşturulan ve kamuya açıklanmış olan Kar dağıtım politikası hakkında bilgilendirme yapıldı, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.
7. Yönetim Kurulu'nun, 2018 yılı karının dağıtımı konusunda teklif kararı görüşüldü. Toplamda hissedarlara nakit kâr payı olarak, brüt 31.998.326,30 TL, net 27.198.577,35 TL dağıtılmasına, 1 TL nominal değerde hisse senedine %60,9492 nispetinde ve 0,609492 TL brüt, %51,8068 nispetinde ve 0,518068 TL net nakit temettü ödenmesine, Yönetim Kuruluna TMS/TFRS'ye göre hazırlanan net dağıtılabilir dönem karından brüt 421.030,61 TL nakit kar payı verilmesine (Yasal kayıtlara göre hazırlanan net dağıtılabilir dönem kârının % 1 oranında), Kar dağıtımına 17 Nisan 2019 tarihi itibariyle başlanılmasına, şeklindeki yönetim kurulunun teklifi oybirliği ile kabul edildi.
8. Sermaye Piyasası Kanunu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" okundu, müzakere edildi oybirliği ile kabul edildi.
9. Yönetim Kurulu üyelerine ödenen ücret arttırılmadan her biri ve ayrı ayrı olmak şartıyla aylık brüt 3.300 TL ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.
10. Bağımsız Denetime, Yönetim Kurulunun önerisine uygun olarak, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
11. Yönetim Kurulumuzun kararı ile oluşturulan ve kamuya açıklanmış olan Bağış ve yardımlara ilişkin politika müzakere edildi, 2018 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunuldu, 2019 Yılında yapılacak bağış ve yardımın tutarının azami 500.000 TL (BEŞYÜZBİN Türk Lirası) sına ulaşıncaya kadar belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.
12. Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu herhangi bir teminat, rehin ve İpotek bulunmamakla birlikte, şirkete herhangi bir gelir veya menfaat sağlanmadığı Genel Kurulun bilgisine sunuldu.
13. 2018 yılı hesap döneminde Şirket içinde Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında herhangi bir işlem yapılmadığına dair pay sahipleri bilgilendirildi, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına gerekli iznin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
14. Dilek ve temenniler bölümünde, 2019 yılının başarılı bir yıl olması temennileri dile getirildi. Genel Kurul toplantısı Toplantı Başkanı tarafından saat 14:42 de kapatıldı.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 09.04.2019

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2018 Genel Kurul Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2 ALKA Hazirun Cetveli 2018.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik ana sözleşmemizde 5.250.000.000 adet hissenin 5.130.000.000 adet hissesinde imtiyaz söz konusu olmayıp, A, B, C, D ve E grubu hisselerin 120.000.000 adet nama yazılı hissedarların her oy için 100 oy hakkı mevcuttu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun "Oyda İmtiyazlı Paylar" başlıklı 479(2) maddesi kapsamında, bir paya en çok on beş oy hakkı tanınabileceği ancak bu sınırlamanın haklı bir sebebin ispatlandığı veya kurumlaşmanın gerektirdiği durumlarda uygulanmayacağı belirtilmekteydi Bu kapsamda şirket merkezinin bulunduğu yer Asliye Ticaret Mahkemesine, ilgili maddede düzenlenen sınırlamadan istisna tutulmak için açılan ihtiyati tedbir talepli dava reddedilmiş ve Yargıtay süresinde karar onanmıştır. Genel kurul toplantısında tüm grup hisse senedi sahiplerinin her hisse için 1 oy hakkı vardır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/754746


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 0,00% Hacim : 39.336 Mio.TL Son veri saati : 17:46
Düşük 1.910 24.01.2022 Yüksek 2.013
Açılış: 2.005
13,4702 Değişim: -0,27%
Düşük 13,4349 25.01.2022 Yüksek 13,5102
Açılış: 13,5068
15,2480 Değişim: -0,35%
Düşük 15,2296 25.01.2022 Yüksek 15,2985
Açılış: 15,2985
797,25 Değişim: -0,40%
Düşük 795,49 25.01.2022 Yüksek 800,88
Açılış: 800,49
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.