KAP ***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2023 - 18:13
KAP ***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.500.000 32.414.361 -5.224.848 28.108.785 53.498.073 184.344.482 345.640.853 345.640.853
Transferler
184.344.482 -184.344.482 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.543.907 413.248.750 407.704.843 407.704.843
Dönem Karı (Zararı)
413.248.750 413.248.750 413.248.750
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.543.907 -5.543.907 -5.543.907
Kar Payları
5 8.493.864 -96.057.492 -87.563.628 -87.563.628
Dönem Sonu Bakiyeler
52.500.000 32.414.361 -10.768.755 36.602.649 141.785.063 413.248.750 665.782.068 665.782.068
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
183.750.000 8.766.433 -13.193.034 36.602.649 34.182.991 476.809.036 726.918.075 726.918.075
Transferler
476.809.036 -476.809.036 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.934.652 316.690.645 304.755.993 304.755.993
Dönem Karı (Zararı)
316.690.645 316.690.645 316.690.645
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.934.652 -11.934.652 -11.934.652
Kar Payları
5 32.612.929 -132.327.672 -99.714.743 -99.714.743
Dönem Sonu Bakiyeler
183.750.000 8.766.433 -25.127.686 69.215.578 378.664.355 316.690.645 931.959.325 931.959.325


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
293.111.812 83.552.108
Dönem Karı (Zararı)
316.690.645 413.248.750
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
316.690.645 413.248.750
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-65.848.321 28.299.526
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10, 11 4.133.374 3.450.768
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-114 -461
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-114 -461
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.776.769 3.378.983
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.776.769 3.378.983
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-11.882.933 -8.648.169
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-11.882.933 -10.926.759
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0 2.278.590
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-122.919.805 -70.029.235
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
45.257 -31.235
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 69.204.432 112.132.702
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-619.723 -3.133.404
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
16 -619.723 -3.133.404
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
16 -8.585.578 -8.820.423
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
124.595.024 -245.299.004
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-55.821.761 -95.648.742
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-104.592 -6.485.643
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
75.425.729 -48.177.638
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-7.909.204 -62.711.116
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
86.406.294 10.859.795
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-147.936 -1.050.951
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
86.554.230 11.910.746
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
8.880.992 3.413.964
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-1.633.628 -31.031.111
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.351.194 -15.518.513
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
2.640.599 -17.773.245
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
16.710.595 2.254.732
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
375.437.348 196.249.272
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-27.264.383 -1.067.904
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -55.061.153 -111.629.260
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-122.949.359 3.472.961
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
776.415 4.737.801
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 776.415 4.737.801
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-48.325.189 -21.012.022
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -48.287.514 -21.005.682
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -37.675 -6.340
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-67.779.692
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
8 -67.779.692
Alınan Faiz
11.882.933 10.926.759
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-19.503.826 8.820.423
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-99.714.743 -104.312.078
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 173.366.366
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -187.836.225
Ödenen Temettüler
5 -99.714.743 -87.563.629
Ödenen Faiz
0 -2.278.590
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
70.447.710 -17.287.009
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
106.746.610 101.430.987
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
177.194.320 84.143.978
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 166.100.364 261.805.187
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 343.294.684 345.949.165


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 343.294.684 166.100.364
Finansal Yatırımlar
4 28.089.404 0
Ticari Alacaklar
347.946.038 331.314.365
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 864 14.576
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 347.945.174 331.299.789
Diğer Alacaklar
1.359.313 1.254.721
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.359.313 1.254.721
Stoklar
7 203.004.994 278.430.609
Peşin Ödenmiş Giderler
6.180.372 2.897.253
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 150.365 238.264
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 6.030.007 2.658.989
Diğer Dönen Varlıklar
28.125.269 44.835.864
ARA TOPLAM
958.000.074 824.833.176
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
958.000.074 824.833.176
DURAN VARLIKLAR

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
1.274.419 1.319.676
Maddi Duran Varlıklar
10 154.625.810 110.464.037
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 975.533 1.102.183
Peşin Ödenmiş Giderler
101.094.392 28.688.615
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 44
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 101.094.392 28.688.571
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 4.613.393 5.354.863
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
262.583.547 146.929.374
TOPLAM VARLIKLAR
1.220.583.621 971.762.550
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
217.832.415 186.789.405
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 78.358 226.294
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 217.754.057 186.563.111
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15.854.342 6.973.350
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
9 3.157.455 4.791.083
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 28.181.618 18.548.646
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.159.122 518.523
ARA TOPLAM
268.184.952 217.621.007
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
268.184.952 217.621.007
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
20.439.344 27.223.468
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 20.439.344 27.223.468
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.439.344 27.223.468
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
288.624.296 244.844.475
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
931.959.325 726.918.075
Ödenmiş Sermaye
13 183.750.000 183.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 8.766.433 8.766.433
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-25.127.686 -13.193.034
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-25.127.686 -13.193.034
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-25.127.686 -13.193.034
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 69.215.578 36.602.649
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
378.664.355 34.182.991
Net Dönem Karı veya Zararı
316.690.645 476.809.036
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
931.959.325 726.918.075
TOPLAM KAYNAKLAR
1.220.583.621 971.762.550


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 1.373.283.616 1.397.017.490 532.274.333 565.592.506
Satışların Maliyeti
14 -1.045.458.487 -944.538.971 -357.196.718 -397.239.005
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
327.825.129 452.478.519 175.077.615 168.353.501
BRÜT KAR (ZARAR)
327.825.129 452.478.519 175.077.615 168.353.501
Genel Yönetim Giderleri
-38.866.625 -19.434.854 -14.219.021 -8.260.530
Pazarlama Giderleri
-32.798.831 -13.300.925 -10.870.855 -6.984.291
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-393.890 -212.514 -148.463 -80.635
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 202.137.597 181.490.378 40.281.966 61.459.275
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -88.710.332 -90.479.306 -27.409.193 -22.529.014
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
369.193.048 510.541.298 162.712.049 191.958.306
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 21.088.234 22.880.586 7.495.294 3.909.937
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-45.257 31.235 80.276 -47.001
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
390.236.025 533.453.119 170.287.619 195.821.242
Finansman Giderleri
-4.340.948 -8.071.667 -2.089.371 -1.844.742
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
385.895.077 525.381.452 168.198.248 193.976.500
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-69.204.432 -112.132.702 -29.274.154 -43.378.633
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -64.694.125 -113.853.419 -29.252.346 -42.959.796
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -4.510.307 1.720.717 -21.808 -418.837
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
316.690.645 413.248.750 138.924.094 150.597.867
DÖNEM KARI (ZARARI)
316.690.645 413.248.750 138.924.094 150.597.867
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
316.690.645 413.248.750 138.924.094 150.597.867
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 0,01723487 0,02248973 0,00756049 0,00819580
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-11.934.652 -5.543.907 -2.848.269 -4.741.279
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-11.934.652 -5.543.907 -2.848.269 -4.741.279
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-11.934.652 -5.543.907 -2.848.269 -4.741.279
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-11.934.652 -5.543.907 -2.848.269 -4.741.279
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
304.755.993 407.704.843 136.075.825 145.856.588
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
304.755.993 407.704.843 136.075.825 145.856.588http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211684


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7695 Değişim: 0,00%
Düşük 32,7119 17.06.2024 Yüksek 32,8219
Açılış: 32,7682
35,1057 Değişim: 0,04%
Düşük 35,0225 17.06.2024 Yüksek 35,1309
Açılış: 35,0901
2.449,52 Değişim: -0,34%
Düşük 2.447,20 17.06.2024 Yüksek 2.461,45
Açılış: 2.457,99
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.