KAP ***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

27.02.2023 - 19:21
KAP ***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.500.000 32.414.361 -4.446.685 22.690.244 22.357.109 83.746.432 209.261.461 209.261.461
Transferler
83.746.432 -83.746.432 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-778.163 184.344.482 183.566.319 183.566.319
Dönem Karı (Zararı)
184.344.482 184.344.482 184.344.482
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-778.163 -778.163 -778.163
Kar Payları
5 5.418.541 -52.605.468 -47.186.927 -47.186.927
Dönem Sonu Bakiyeler
52.500.000 32.414.361 -5.224.848 28.108.785 53.498.073 184.344.482 345.640.853 345.640.853
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.500.000 32.414.361 -5.224.848 28.108.785 53.498.073 184.344.482 345.640.853 345.640.853
Transferler
184.344.482 -184.344.482 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.968.186 476.809.036 468.840.850 468.840.850
Dönem Karı (Zararı)
476.809.036 476.809.036 476.809.036
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.968.186 -7.968.186 -7.968.186
Sermaye Arttırımı
16 131.250.000 -23.647.928 -107.602.072 0 0
Kar Payları
5 8.493.864 -96.057.492 -87.563.628 -87.563.628
Dönem Sonu Bakiyeler
183.750.000 8.766.433 -13.193.034 36.602.649 34.182.991 476.809.036 726.918.075 726.918.075


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
49.980.609 158.472.287
Dönem Karı (Zararı)
476.809.036 184.344.482
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
476.809.036 184.344.482
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
117.585.213 -7.554.898
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 4.749.464 4.392.692
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-548 -1.806
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -548 -1.806
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.605.879 4.174.095
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 4.605.879 4.174.095
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-10.712.255 -968.985
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21,22 -12.990.836 -968.985
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 2.278.581 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.167.303 -45.795.386
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -433.665 -316.493
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 130.162.862 55.052.785
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.133.404 -24.091.800
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 -3.133.404 -24.091.800
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
22 -8.820.423 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-388.446.428 -682.062
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-258.223.901 -82.919.001
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-876.829 379.580
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-170.218.012 -49.166.104
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-663.799 231.962
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
102.657.286 94.838.898
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-857.084 -983.882
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
103.514.370 95.822.780
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.300.153 844.936
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-26.341.572 30.827.032
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-38.079.754 4.280.635
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-37.864.743 3.821.907
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-215.011 458.728
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
205.947.821 176.107.522
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -1.915.015 -627.395
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -154.052.197 -17.007.840
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-95.877.805 22.207.132
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.737.801 26.191.800
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11,22 4.737.801 26.191.800
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-93.886.216 -5.753.653
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -93.876.096 -5.632.261
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -10.120 -121.392
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-28.540.649
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-28.540.649
Alınan Temettüler
0 800.000
Alınan Faiz
21,22 12.990.836 968.985
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8.820.423 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-94.091.684 -71.965.025
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
123.831.181 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-128.080.655 0
Ödenen Temettüler
5 -87.563.629 -71.965.025
Ödenen Faiz
23 -2.278.581 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-139.988.880 108.714.394
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
44.284.057 42.911.288
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-95.704.823 151.625.682
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 261.805.187 110.179.505
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 166.100.364 261.805.187


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 166.100.364 261.805.187
Ticari Alacaklar
331.314.365 163.924.496
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 14.576 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 331.299.789 163.924.496
Diğer Alacaklar
1.254.721 377.892
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.254.721 377.892
Stoklar
7 278.430.609 108.212.049
Peşin Ödenmiş Giderler
2.897.253 2.269.236
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 238.264 1.092.383
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 2.658.989 1.176.853
Diğer Dönen Varlıklar
10 44.835.864 6.971.121
ARA TOPLAM
824.833.176 543.559.981
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
824.833.176 543.559.981
DURAN VARLIKLAR

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 1.319.676 886.011
Maddi Duran Varlıklar
11 110.464.037 22.715.134
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.102.183 1.318.731
Peşin Ödenmiş Giderler
28.688.615 112.184
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 44 60
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 28.688.571 112.124
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 5.354.863 795.460
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
146.929.374 25.827.520
TOPLAM VARLIKLAR
971.762.550 569.387.501
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
186.789.405 133.764.266
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 226.294 1.097.954
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 186.563.111 132.666.312
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 6.973.350 3.673.197
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
9 4.791.083 31.132.655
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 18.548.646 39.870.625
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 352.489
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 0 352.489
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 518.523 381.045
ARA TOPLAM
217.621.007 209.174.277
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
217.621.007 209.174.277
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
27.223.468 14.572.371
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 27.223.468 14.572.371
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
27.223.468 14.572.371
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
244.844.475 223.746.648
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
726.918.075 345.640.853
Ödenmiş Sermaye
16 183.750.000 52.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 8.766.433 32.414.361
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-13.193.034 -5.224.848
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.193.034 -5.224.848
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.193.034 -5.224.848
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 36.602.649 28.108.785
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
34.182.991 53.498.073
Net Dönem Karı veya Zararı
476.809.036 184.344.482
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
726.918.075 345.640.853
TOPLAM KAYNAKLAR
971.762.550 569.387.501


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 1.844.707.692 700.986.904
Satışların Maliyeti
17 -1.295.961.065 -545.258.168
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
548.746.627 155.728.736
BRÜT KAR (ZARAR)
548.746.627 155.728.736
Genel Yönetim Giderleri
18 -26.727.045 -14.014.720
Pazarlama Giderleri
19 -18.937.378 -8.152.979
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-286.758 -153.459
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 208.731.467 161.659.732
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -111.633.727 -79.759.629
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
599.893.186 215.307.681
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 14.794.304 24.091.800
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 433.665 316.493
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
615.121.155 239.715.974
Finansman Giderleri
23 -8.149.257 -318.707
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
606.971.898 239.397.267
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-130.162.862 -55.052.785
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -132.730.218 -54.609.223
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 2.567.356 -443.562
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
476.809.036 184.344.482
DÖNEM KARI (ZARARI)
476.809.036 184.344.482
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
476.809.036 184.344.482
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 25 0,02594879 0,09977931
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-7.968.186 -778.163
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -9.960.233 -972.704
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.992.047 194.541
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 1.992.047 194.541
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.968.186 -778.163
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
468.840.850 183.566.319
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
468.840.850 183.566.319http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117321


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.347 Değişim: 0,00% Hacim : 143.883 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 0 23.02.2024 Yüksek 0
Açılış: 0
31,0774 Değişim: 0,29%
Düşük 30,4194 23.02.2024 Yüksek 31,0982
Açılış: 30,9876
33,6703 Değişim: 0,09%
Düşük 33,1645 23.02.2024 Yüksek 33,7389
Açılış: 33,6386
2.018,26 Değişim: 0,06%
Düşük 1.979,90 23.02.2024 Yüksek 2.026,16
Açılış: 2.016,97
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.