KAP ***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

07.08.2020 - 18:19
KAP ***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.500.000 32.414.361 -2.777.015 11.931.406 9.629.078 47.335.408 151.033.238 151.033.238
Transferler
47.335.408 -47.335.408 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-394.910 18.992.525 18.597.615 18.597.615
Dönem Karı (Zararı)
18.992.525 18.992.525 18.992.525
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-394.910 -394.910 -394.910
Kar Payları
4-14 5.195.386 -37.614.743 0 -32.419.357 -32.419.357
Dönem Sonu Bakiyeler
52.500.000 32.414.361 -3.171.925 17.126.792 19.349.743 18.992.525 137.211.496 137.211.496
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.500.000 32.414.361 -3.525.802 17.126.792 19.349.743 44.465.221 162.330.315 162.330.315
Transferler
44.465.221 -44.465.221 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-369.143 45.306.125 44.936.982 44.936.982
Dönem Karı (Zararı)
45.306.125 45.306.125 45.306.125
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-369.143 -369.143 -369.143
Kar Payları
4-14 5.563.451 -41.457.855 -35.894.404 -35.894.404
Dönem Sonu Bakiyeler
52.500.000 32.414.361 -3.894.945 22.690.243 22.357.109 45.306.125 171.372.893 171.372.893


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.581.875 -60.708.880
Dönem Karı (Zararı)
45.306.125 18.992.526
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
45.306.125 18.992.526
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.401.442 8.009.926
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.137.471 3.205.185
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-8.944 -12.044
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -8.944 -12.044
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
888.027 830.769
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
888.027 830.769
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-302.721 925.350
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -597.659 -1.045.962
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 294.938 1.971.312
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-17.077.077 -2.418.457
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-97.824 -32.117
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 13.059.626 5.536.875
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -25.635
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -25.635
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-46.558.877 -84.806.553
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-33.442.105 -67.144.605
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-33.442.105 -67.144.605
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
179.869 -114.185
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
179.869 -114.185
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-17.559.154 -1.410.754
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
774.972 -628.412
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.974.716 -10.027.145
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -1.655.070 -1.490.515
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.319.646 -8.536.630
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 852.265 349.842
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
7 -286.770 -1.696.065
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.896.762 -4.135.229
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
5.078.441 -4.796.546
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
818.321 661.317
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.654.194 -57.804.101
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-308.517 -362.087
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-9.619.164 -2.542.692
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-440.143 1.456.874
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 25.635
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.133.537 -858.176
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -1.096.103 -858.176
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -37.434 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 1.141.373
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 1.141.373
Alınan Faiz
693.394 1.148.042
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-47.661.150 -2.514.933
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.500.000 30.957.689
Kredilerden Nakit Girişleri
1.500.000 30.957.689
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-36.218.360 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-36.218.360 0
Ödenen Temettüler
4 -11.116.305 -32.419.357
Ödenen Faiz
-1.826.485 -1.053.265
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-60.683.168 -61.766.939
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
6.171.300 48.090
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3 -54.511.868 -61.718.849
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
102.718.333 64.201.325
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
48.206.465 2.482.476


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 48.215.298 102.822.901
Ticari Alacaklar
102.217.924 55.943.025
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 102.217.924 55.943.025
Diğer Alacaklar
138.211 318.080
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
138.211 318.080
Stoklar
6 54.265.561 36.697.463
Peşin Ödenmiş Giderler
1.147.892 1.922.864
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 658.787 1.647.832
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 489.105 275.032
Diğer Dönen Varlıklar
8.782.324 13.909.637
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 8.782.324 13.909.637
ARA TOPLAM
214.767.210 211.613.970
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
214.767.210 211.613.970
DURAN VARLIKLAR

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
1.098.519 1.000.695
Maddi Duran Varlıklar
8 24.123.647 25.040.432
Arazi ve Arsalar
2.906.021 2.906.021
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
635.656 685.900
Binalar
2.574.300 2.780.714
Tesis, Makine ve Cihazlar
14.735.532 15.720.045
Taşıtlar
1.237.554 1.152.485
Mobilya ve Demirbaşlar
1.401.057 1.487.135
Yapılmakta Olan Yatırımlar
633.527 308.132
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 1.545.683 1.632.832
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.545.683 1.632.832
Peşin Ödenmiş Giderler
166.327 117.455
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 4.279 3.016
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 162.048 114.439
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 860.105 668.772
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
27.794.281 28.460.186
TOPLAM VARLIKLAR
242.561.491 240.074.156
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 0 36.100.127
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 36.100.127
Banka Kredileri
0 36.100.127
Ticari Borçlar
25.488.366 26.374.740
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 4.508 1.659.578
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 25.483.858 24.715.162
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 3.134.065 2.281.800
Diğer Borçlar
24.466.993 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 24.466.993 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.124 288.894
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 2.124 288.894
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 7.462.765 3.923.256
Kısa Vadeli Karşılıklar
774.906 461.799
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 368.646 371.917
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 406.260 89.882
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
618.122 112.908
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
618.122 112.908
ARA TOPLAM
61.947.341 69.543.524
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
61.947.341 69.543.524
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
9.241.257 8.200.317
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 9.241.257 8.200.317
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.241.257 8.200.317
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
71.188.598 77.743.841
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
171.372.893 162.330.315
Ödenmiş Sermaye
14 52.500.000 52.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 32.414.361 32.414.361
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.894.945 -3.525.802
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.894.945 -3.525.802
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.894.945 -3.525.802
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 22.690.243 17.126.792
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22.357.109 19.349.743
Net Dönem Karı veya Zararı
45.306.125 44.465.221
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
171.372.893 162.330.315
TOPLAM KAYNAKLAR
242.561.491 240.074.156


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 197.296.949 202.365.939 111.581.655 107.765.616
Satışların Maliyeti
16 -144.776.690 -172.149.206 -79.204.724 -88.244.715
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
52.520.259 30.216.733 32.376.931 19.520.901
BRÜT KAR (ZARAR)
52.520.259 30.216.733 32.376.931 19.520.901
Genel Yönetim Giderleri
17 -5.646.279 -5.198.176 -2.876.687 -2.303.507
Pazarlama Giderleri
-4.291.142 -4.448.510 -2.261.431 -2.392.793
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-73.617 -51.501 -42.016 -27.110
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 30.014.008 23.988.799 7.233.189 14.332.700
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -10.824.801 -16.206.344 -1.021.677 -10.211.416
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
61.698.428 28.301.001 33.408.309 18.918.775
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 25.635 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
97.824 32.117 5.522 -16.451
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
61.796.252 28.358.753 33.413.831 18.902.324
Finansman Gelirleri
15 0 938.658 0 -259.761
Finansman Giderleri
15 -3.430.501 -4.768.010 -54.016 -2.920.495
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
58.365.751 24.529.401 33.359.815 15.722.068
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-13.059.626 -5.536.875 -7.548.462 -3.438.547
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -13.158.673 -5.839.222 -7.506.966 -3.676.585
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 99.047 302.347 -41.496 238.038
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
45.306.125 18.992.526 25.811.353 12.283.521
DÖNEM KARI (ZARARI)
45.306.125 18.992.526 25.811.353 12.283.521
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
45.306.125 18.992.526 25.811.353 12.283.521
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden 1Kr. Nominal Değerli 100 Adet Pay Başına Kazanç 0,86297381 0,36176240 0,49164482 0,23397183
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-369.143 -394.910 -160.693 -423.820
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-461.429 -493.637 -200.866 -508.584
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
92.286 98.727 40.173 84.764
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
92.286 98.727 40.173 84.764
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-369.143 -394.910 -160.693 -423.820
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
44.936.982 18.597.616 25.650.660 11.859.701
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
44.936.982 18.597.616 25.650.660 11.859.701http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866773


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.776 Değişim: -2,35% Hacim : 33.381 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.761 26.11.2021 Yüksek 1.811
Açılış: 1.811
12,3690 Değişim: 3,08%
Düşük 11,9402 26.11.2021 Yüksek 12,6862
Açılış: 11,9998
14,0090 Değişim: 4,02%
Düşük 13,3965 26.11.2021 Yüksek 14,3282
Açılış: 13,4674
712,88 Değişim: 3,27%
Düşük 687,28 26.11.2021 Yüksek 737,01
Açılış: 690,30
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.