KAP ***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2019 - 18:18
KAP ***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.500.000 32.414.361 -2.056.708 8.421.546 9.629.078 27.282.393 128.190.670 128.190.670
Transferler
27.282.393 -27.282.393 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-499.205 43.879.665 43.380.460 43.380.460
Dönem Karı (Zararı)
43.879.665 43.879.665 43.879.665
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-499.205 -499.205 -499.205
Kar Payları
4.e 3.509.860 -27.282.393 0 -23.772.533 -23.772.533
Dönem Sonu Bakiyeler
52.500.000 32.414.361 -2.555.913 11.931.406 9.629.078 43.879.665 147.798.567 147.798.567
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.500.000 32.414.361 -2.777.015 11.931.406 9.629.078 47.335.408 151.033.238 151.033.238
Transferler
47.335.408 -47.335.408 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-334.490 30.214.247 29.879.757 29.879.757
Dönem Karı (Zararı)
30.214.247 30.214.247 30.214.247
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-334.490 -334.490 -334.490
Kar Payları
4.e 5.195.386 -37.614.743 -32.419.357 -32.419.357
Dönem Sonu Bakiyeler
52.500.000 32.414.361 -3.111.505 17.126.792 19.349.743 30.214.247 148.493.638 148.493.638


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-64.409.059 -42.906.752
Dönem Karı (Zararı)
30.214.247 43.879.665
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
30.214.247 43.879.665
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.962.891 2.929.282
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 4.282.825 4.722.658
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
88.387 71.140
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
88.387 71.140
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.176.057 885.293
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.176.057 885.293
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.222.196 -88.301
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -1.059.279 -1.645.898
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 3.281.475 1.217.357
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
0 340.240
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-4.500.889 -14.627.134
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
36.108 -214.886
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 8.683.842 12.533.890
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-25.635 -353.378
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-25.635 -353.378
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-100.077.318 -81.480.024
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-115.242.743 -56.675.256
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 2.122
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-115.242.743 -56.677.378
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-121.028 -408.195
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-121.028 -408.195
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
21.251.742 -20.323.790
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-113.807 1.120.059
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.405.155 -2.752.535
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -1.486.279 -1.110.511
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.918.876 -1.642.024
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 434.857 596.610
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
7 -3.691.639 2.410.562
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.810.455 -5.447.479
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.257.812 -5.555.424
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
552.643 107.945
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-57.900.180 -34.671.077
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-377.921 -647.177
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-6.130.958 -7.588.498
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
792.512 -3.955.009
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
25.636 399.843
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.490.927 -6.811.621
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -1.479.817 -6.770.024
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.110 -41.597
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
1.096.445 956.031
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
1.096.445 956.031
Alınan Faiz
1.161.358 1.500.738
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-150.329 -32.539
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
72.951.841 46.031.843
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-37.970.868 -21.536.410
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-37.970.868 -21.536.410
Ödenen Temettüler
-32.419.357 -23.772.533
Ödenen Faiz
-2.711.945 -755.439
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-63.766.876 -46.894.300
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
186.386 9.274.962
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3 -63.580.490 -37.619.338
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
64.201.325 65.275.797
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
620.835 27.656.459


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 620.835 64.303.404
Ticari Alacaklar
158.883.056 35.417.261
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 158.883.056 35.417.261
Diğer Alacaklar
228.301 107.273
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
228.301 107.273
Stoklar
6 43.714.908 65.055.037
Peşin Ödenmiş Giderler
740.143 1.722.781
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 358.500 1.493.781
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 381.643 229.000
Diğer Dönen Varlıklar
21.099.324 22.364.047
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 21.099.324 22.364.047
ARA TOPLAM
225.286.567 188.969.803
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
225.286.567 188.969.803
DURAN VARLIKLAR

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
812.985 849.093
Maddi Duran Varlıklar
8 25.797.228 30.074.050
Arazi ve Arsalar
2.906.021 2.906.021
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
703.376 676.366
Binalar
2.809.333 3.006.392
Tesis, Makine ve Cihazlar
16.335.367 18.682.461
Taşıtlar
1.248.917 1.459.661
Mobilya ve Demirbaşlar
1.486.082 1.518.229
Yapılmakta Olan Yatırımlar
308.132 1.824.920
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.675.499 190.578
Peşin Ödenmiş Giderler
168.578 137.894
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 3.726 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 164.852 137.894
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 448.830
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
28.903.120 31.251.615
TOPLAM VARLIKLAR
254.189.687 220.221.418
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 62.839.144 4.137
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
62.839.144 4.137
Banka Kredileri
62.839.144 4.137
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 24.831.593
Ticari Borçlar
25.497.895 28.423.642
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 12.930 1.499.209
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 25.484.965 26.924.433
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 2.663.036 2.228.178
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.225.388 5.917.027
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 2.225.388 5.917.027
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 3.420.481 289.739
Kısa Vadeli Karşılıklar
516.934 402.326
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 350.561 313.373
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 166.373 88.953
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
629.364 191.329
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
629.364 191.329
ARA TOPLAM
97.792.242 62.287.971
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
97.792.242 62.287.971
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
7.903.807 6.687.559
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 7.903.807 6.687.559
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 0 212.650
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.903.807 6.900.209
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
105.696.049 69.188.180
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
148.493.638 151.033.238
Ödenmiş Sermaye
13 52.500.000 52.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 32.414.361 32.414.361
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.111.505 -2.777.015
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.111.505 -2.777.015
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.111.505 -2.777.015
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 17.126.792 11.931.406
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19.349.743 9.629.078
Net Dönem Karı veya Zararı
30.214.247 47.335.408
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
148.493.638 151.033.238
TOPLAM KAYNAKLAR
254.189.687 220.221.418


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 302.963.764 257.287.213 100.597.825 104.835.702
Satışların Maliyeti
15 -252.711.389 -204.632.896 -80.562.183 -77.228.778
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
50.252.375 52.654.317 20.035.642 27.606.924
BRÜT KAR (ZARAR)
50.252.375 52.654.317 20.035.642 27.606.924
Genel Yönetim Giderleri
-7.235.256 -4.884.231 -2.037.080 -1.723.082
Pazarlama Giderleri
-6.496.621 -5.253.708 -2.048.111 -2.015.578
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-82.329 -68.058 -30.828 -26.605
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 24.995.454 54.934.778 1.006.655 33.826.519
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -17.697.883 -21.259.065 -1.491.539 -13.771.027
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
43.735.740 76.124.033 15.434.739 43.897.151
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25.635 353.378 0 125.436
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-36.108 214.886 -68.225 157.150
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
43.725.267 76.692.297 15.366.514 44.179.737
Finansman Gelirleri
14 2.813.230 3.280.200 1.874.572 2.912.700
Finansman Giderleri
14 -7.640.408 -23.558.942 -2.872.398 -14.873.128
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
38.898.089 56.413.555 14.368.688 32.219.309
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.683.842 -12.533.890 -3.146.967 -7.019.075
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -9.261.700 -12.943.852 -3.422.478 -7.328.273
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 577.858 409.962 275.511 309.198
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
30.214.247 43.879.665 11.221.721 25.200.234
DÖNEM KARI (ZARARI)
30.214.247 43.879.665 11.221.721 25.200.234
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
30.214.247 43.879.665 11.221.721 25.200.234
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli 100 Adet Pay Başına Kazanç 0,57550946 0,83580314 0,21374707 0,48000446
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-334.490 -499.205 -60.420 -175.024
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-334.490 -499.205 -60.420 -175.024
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-334.490 -499.205 -60.420 -175.024
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-334.490 -499.205 -60.420 -175.024
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
29.879.757 43.380.460 11.161.301 25.025.210
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
29.879.757 43.380.460 11.161.301 25.025.210http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795526


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.766 Değişim: -0,49% Hacim : 58.101 Mio.TL Son veri saati : 12:38
Düşük 9.683 15.04.2024 Yüksek 9.824
Açılış: 9.759
32,4080 Değişim: 0,16%
Düşük 32,2589 15.04.2024 Yüksek 32,5796
Açılış: 32,3565
34,5695 Değişim: 0,41%
Düşük 34,4011 15.04.2024 Yüksek 34,8027
Açılış: 34,4292
2.447,80 Değişim: 0,38%
Düşük 2.437,19 15.04.2024 Yüksek 2.471,97
Açılış: 2.438,65
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.