KAP ***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2019 - 18:55
KAP ***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.500.000 32.414.361 -2.056.708 8.421.546 9.629.078 27.282.393 128.190.670 128.190.670
Transferler
27.282.393 -27.282.393 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-228.684 5.398.325 5.169.641 5.169.641
Dönem Karı (Zararı)
5.398.325 5.398.325 5.398.325
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-228.684 -228.684 -228.684
Kar Payları
4.e 3.509.860 -27.282.393 -23.772.533 -23.772.533
Dönem Sonu Bakiyeler
52.500.000 32.414.361 -2.285.392 11.931.406 9.629.078 5.398.325 109.587.778 109.587.778
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.500.000 32.414.361 -2.777.015 11.931.406 9.629.078 47.335.408 151.033.238 151.033.238
Transferler
47.335.408 -47.335.408 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
28.910 6.709.005 6.737.915 6.737.915
Dönem Karı (Zararı)
6.709.005 6.709.005 6.709.005
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
28.910 28.910 28.910
Kar Payları
4.e 5.195.386 -37.256.867 -32.061.481 -32.061.481
Dönem Sonu Bakiyeler
52.500.000 32.414.361 -2.748.105 17.126.792 19.707.619 6.709.005 125.709.672 125.709.672


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.453.232 -20.444.648
Dönem Karı (Zararı)
6.709.005 5.398.325
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.709.005 5.398.325
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
214.558 2.483.948
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 1.705.433 2.831.559
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-13.868 -14.054
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -13.868 -14.054
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
369.585 301.571
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
369.585 301.571
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-562.801 -290.118
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-562.511 -649.916
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-290 212.106
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
0 -156.887
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
0 304.579
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-3.307.916 -1.785.755
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-48.568 -15.540
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 2.098.328 1.674.107
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-25.635 -217.822
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-25.635 -217.822
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-26.717.454 -26.066.384
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-31.662.265 -18.236.294
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 0 2.122
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -31.662.265 -18.238.416
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.738.099 -1.997
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.738.099 -1.997
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
5.595.693 -14.316.002
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -911.472 -482.067
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.947.024 8.528.021
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -799.907 -577.465
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 6.746.931 9.105.486
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 367.091 93.437
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
7 -3.648.880 620.065
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.333.454 -2.271.547
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
3.667.060 -2.569.569
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
666.394 298.022
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-19.793.891 -18.184.111
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-252.241 -196.648
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-407.100 -2.063.889
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.169.696 -370.758
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
25.635 217.822
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-673.078 -2.295.525
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -673.078 -2.279.792
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -15.733
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
1.152.549 956.031
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
1.152.549 956.031
Alınan Faiz
664.590 750.914
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
42.639.671 9.726.600
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
43.072.262 9.702.956
Kredilerden Nakit Girişleri
43.072.262 9.702.956
Ödenen Faiz
-432.591 23.644
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.356.135 -11.088.806
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
6.066.348 2.543.053
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3 29.422.483 -8.545.753
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
64.201.325 65.275.797
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
93.623.808 56.730.044


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 93.623.808 64.303.404
Ticari Alacaklar
69.918.895 35.417.261
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 69.918.895 35.417.261
Diğer Alacaklar
6.845.372 107.273
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.845.372 107.273
Stoklar
6 59.473.212 65.055.037
Peşin Ödenmiş Giderler
1.481.703 1.722.781
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 1.068.974 1.493.781
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 412.729 229.000
Diğer Dönen Varlıklar
18.744.487 22.364.047
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 18.744.487 22.364.047
ARA TOPLAM
250.087.477 188.969.803
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
250.087.477 188.969.803
DURAN VARLIKLAR

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
897.661 849.093
Maddi Duran Varlıklar
8 27.446.225 30.074.050
Arazi ve Arsalar
2.906.021 2.906.021
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
657.629 676.366
Binalar
2.902.167 3.006.392
Tesis, Makine ve Cihazlar
17.818.078 18.682.461
Taşıtlar
1.446.532 1.459.661
Mobilya ve Demirbaşlar
1.509.302 1.518.229
Yapılmakta Olan Yatırımlar
206.496 1.824.920
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.786.047 190.578
Peşin Ödenmiş Giderler
112.474 137.894
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 112.474 137.894
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
30.242.407 31.251.615
TOPLAM VARLIKLAR
280.329.884 220.221.418
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 52.511.068 4.137
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
52.511.068 4.137
Banka Kredileri
52.511.068 4.137
Diğer Finansal Yükümlülükler
10 16.985.273 24.831.593
Ticari Borçlar
37.969.316 28.423.642
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 699.302 1.499.209
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 37.270.014 26.924.433
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 2.595.269 2.228.178
Diğer Borçlar
31.051.971 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 31.051.971 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.268.147 5.917.027
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 2.268.147 5.917.027
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 2.045.276 289.739
Kısa Vadeli Karşılıklar
678.055 402.326
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
354.546 313.373
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 323.509 88.953
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.591.504 191.329
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.591.504 191.329
ARA TOPLAM
147.695.879 62.287.971
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
147.695.879 62.287.971
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
6.768.765 6.687.559
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
6.768.765 6.687.559
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 155.568 212.650
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.924.333 6.900.209
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
154.620.212 69.188.180
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
125.709.672 151.033.238
Ödenmiş Sermaye
14 52.500.000 52.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 32.414.361 32.414.361
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.748.105 -2.777.015
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.748.105 -2.777.015
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.748.105 -2.777.015
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 17.126.792 11.931.406
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19.707.619 9.629.078
Net Dönem Karı veya Zararı
6.709.005 47.335.408
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
125.709.672 151.033.238
TOPLAM KAYNAKLAR
280.329.884 220.221.418


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
94.600.323 68.821.644
Satışların Maliyeti
-83.904.491 -62.168.687
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.695.832 6.652.957
BRÜT KAR (ZARAR)
10.695.832 6.652.957
Genel Yönetim Giderleri
-2.894.669 -1.423.279
Pazarlama Giderleri
-2.055.717 -1.676.391
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-24.391 -20.263
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
9.656.099 6.572.529
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-5.994.928 -1.977.706
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.382.226 8.127.847
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25.635 217.822
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
48.568 15.540
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.456.429 8.361.209
Finansman Gelirleri
15 1.198.419 0
Finansman Giderleri
15 -1.847.515 -1.288.777
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.807.333 7.072.432
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.098.328 -1.674.107
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -2.162.637 -1.794.435
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 64.309 120.328
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.709.005 5.398.325
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.709.005 5.398.325
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.709.005 5.398.325
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr. Nominal Değerli 1 Adet Pay Başına Kazanç 17 0,00127791 0,00102825
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
28.910 -228.684
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
28.910 -228.684
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
28.910 -228.684
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
28.910 -228.684
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.737.915 5.169.641
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.737.915 5.169.641http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/759841


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.516 Değişim: 1,19% Hacim : 26.167 Mio.TL Son veri saati : 10:56
Düşük 10.478 14.06.2024 Yüksek 10.544
Açılış: 10.529
32,6306 Değişim: 1,11%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,7474
Açılış: 32,2736
34,9465 Değişim: 0,12%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 35,0776
Açılış: 34,9034
2.429,35 Değişim: 1,60%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.431,96
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.