KAP ***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 - 18:51
KAP ***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.500.000 32.414.361 -2.222.994 5.296.522 8.911.882 26.454.866 123.354.637 123.354.637
Transferler
26.454.866 -26.454.866 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
135.312 19.142.925 19.278.237 19.278.237
Dönem Karı (Zararı)
19.142.925 19.142.925 19.142.925
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
135.312 135.312 135.312
Kar Payları
4.f 3.125.024 -25.737.670 0 -22.612.646 -22.612.646
Dönem Sonu Bakiyeler
52.500.000 32.414.361 -2.087.682 8.421.546 9.629.078 19.142.925 120.020.228 120.020.228
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.500.000 32.414.361 -2.056.708 8.421.546 9.629.078 27.282.393 128.190.670 128.190.670
Transferler
27.282.393 -27.282.393 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-499.205 43.879.665 43.380.460 43.380.460
Dönem Karı (Zararı)
43.879.665 43.879.665 43.879.665
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-499.205 -499.205 -499.205
Kar Payları
4.f 3.509.860 -27.282.393 0 -23.772.533 -23.772.533
Dönem Sonu Bakiyeler
52.500.000 32.414.361 -2.555.913 11.931.406 9.629.078 43.879.665 147.798.597 147.798.597


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-42.906.752 -38.023.151
Dönem Karı (Zararı)
43.879.665 19.142.925
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
43.879.665 19.142.925
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.929.282 9.129.297
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.722.658 4.359.980
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
71.140 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
71.140 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
885.293 1.080.808
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
885.293 1.080.808
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-88.301 -561.865
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.334.826 -1.194.911
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.217.357 633.046
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-311.072 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
340.240 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-14.627.134 -461.213
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-214.886 70.549
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 12.533.890 4.850.819
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-353.378 -209.781
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-353.378 -209.781
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-81.480.024 -58.961.088
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-56.675.256 -54.890.138
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -56.677.378 -54.890.138
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.122 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-408.195 254.223
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-408.195 254.223
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-20.323.790 -9.887.123
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.120.059 543.739
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.752.535 2.372.769
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -1.110.511 -1.009.760
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.642.024 3.382.529
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 596.610 140.295
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
7 2.410.562 1.449.001
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.447.479 1.056.146
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-5.555.424 506.274
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
107.945 549.872
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-34.671.077 -30.688.866
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-647.177 -521.145
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-7.588.498 -6.813.140
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.955.009 -657.975
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
399.843 218.519
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.811.621 -3.297.096
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -6.770.024 -3.251.345
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-41.597 -45.751
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
956.031 1.225.691
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
956.031 1.225.691
Alınan Faiz
1.500.738 1.194.911
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-32.539 -22.081.547
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
46.031.843 29.460.980
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-21.536.410 -28.259.715
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-21.536.410 -28.259.715
Ödenen Temettüler
-23.772.533 -22.612.647
Ödenen Faiz
-755.439 -670.165
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-46.894.300 -60.762.673
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
9.274.962 -74.513
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3 -37.619.338 -60.837.186
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 65.275.797 67.768.102
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 27.656.459 6.930.916


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 27.656.459 65.441.709
Ticari Alacaklar
118.669.857 24.559.238
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 0 2.122
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 118.669.857 24.557.116
Diğer Alacaklar
533.590 125.395
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
533.590 125.395
Stoklar
6 60.454.527 40.201.877
Peşin Ödenmiş Giderler
639.710 1.852.031
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 284.525 1.130.159
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 355.185 721.872
Diğer Dönen Varlıklar
19.086.015 13.272.202
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 19.086.015 13.272.202
ARA TOPLAM
227.040.158 145.452.452
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
227.040.158 145.452.452
DURAN VARLIKLAR

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
727.162 512.276
Maddi Duran Varlıklar
8 31.060.974 29.015.437
Arazi ve Arsalar
2.906.021 2.906.021
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
696.928 742.539
Binalar
3.012.755 3.288.358
Tesis, Makine ve Cihazlar
19.952.439 19.764.692
Taşıtlar
1.555.313 714.729
Mobilya ve Demirbaşlar
1.381.078 1.202.071
Yapılmakta Olan Yatırımlar
1.556.440 397.027
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
143.284 146.322
Peşin Ödenmiş Giderler
397.305 1.261.074
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 397.305 1.261.074
Ertelenmiş Vergi Varlığı
332.399 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
32.661.124 30.935.109
TOPLAM VARLIKLAR
259.701.282 176.387.561
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 43.153.305 19.237.281
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
43.153.305 19.237.281
Banka Kredileri
43.153.305 19.237.281
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 0 2.263.140
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 2.263.140
Banka Kredileri
0 2.263.140
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 20.885.688 2.053.121
Ticari Borçlar
27.114.655 13.334.288
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 5.415 1.115.926
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 27.109.240 12.218.362
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 2.380.488 1.783.878
Ertelenmiş Gelirler
4.111.098 1.700.536
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
7 4.111.098 1.700.536
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 7.284.203 1.928.849
Kısa Vadeli Karşılıklar
362.151 361.937
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 273.198 245.822
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 88.953 116.115
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükl 87.978
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
505.455 87.978
ARA TOPLAM
105.797.043 42.751.008
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
105.797.043 42.751.008
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
6.105.642 5.243.519
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 6.105.642 5.243.519
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 0 202.364
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.105.642 5.445.883
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
111.902.685 48.196.891
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
147.798.597 128.190.670
Ödenmiş Sermaye
13 52.500.000 52.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 32.414.361 32.414.361
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.555.913 -2.056.708
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.555.913 -2.056.708
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.555.913 -2.056.708
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 11.931.406 8.421.546
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
9.629.078 9.629.078
Net Dönem Karı veya Zararı
43.879.665 27.282.393
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
147.798.597 128.190.670
TOPLAM KAYNAKLAR
259.701.282 176.387.561


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
257.287.213 172.963.104 104.835.702 59.734.223
Satışların Maliyeti
-204.632.896 -142.022.676 -77.228.778 -48.564.859
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
52.654.317 30.940.428 27.606.924 11.169.364
BRÜT KAR (ZARAR)
52.654.317 30.940.428 27.606.924 11.169.364
Genel Yönetim Giderleri
16 -4.884.231 -4.247.791 -1.723.082 -1.465.686
Pazarlama Giderleri
-5.253.708 -4.721.626 -2.015.578 -1.783.165
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-68.058 -62.069 -26.605 -20.308
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
54.934.778 11.931.785 33.826.519 1.069.896
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-21.259.065 -10.086.948 -13.771.027 -323.210
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
76.124.033 23.753.779 43.897.151 8.646.891
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
353.378 209.781 125.436 6.623
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
214.886 -70.550 157.150 -21.821
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
76.692.297 23.893.010 44.179.737 8.631.693
Finansman Gelirleri
14 3.280.200 4.082.311 2.912.700 715.982
Finansman Giderleri
14 -23.558.942 -3.981.577 -14.873.128 -1.132.972
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
56.413.555 23.993.744 32.219.309 8.214.703
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-12.533.890 -4.850.819 -7.019.075 -1.622.822
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -12.943.852 -5.217.789 -7.328.273 -1.636.871
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 409.962 366.970 309.198 14.049
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
43.879.665 19.142.925 25.200.234 6.591.881
DÖNEM KARI (ZARARI)
43.879.665 19.142.925 25.200.234 6.591.881
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
43.879.665 19.142.925 25.200.234 6.591.881
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli 100 Adet Pay Başına Kazanç 18 0,83580314 0,36462714 0,48000445 0,12555963
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-499.205 135.312 -175.024 133.137
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-499.205 135.312 -175.024 133.137
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-499.205 135.312 -175.024 133.137
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-499.205 135.312 -175.024 133.137
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
43.380.460 19.278.237 25.025.210 6.725.018
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
43.380.460 19.278.237 25.025.210 6.725.018http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716488


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.488 Değişim: 0,35% Hacim : 32.459 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.460 25.02.2021 Yüksek 1.515
Açılış: 1.510
7,3319 Değişim: 2,27%
Düşük 7,1530 25.02.2021 Yüksek 7,4392
Açılış: 7,1695
8,9482 Değişim: 2,54%
Düşük 8,7148 25.02.2021 Yüksek 9,0849
Açılış: 8,7262
418,21 Değişim: 0,62%
Düşük 411,23 25.02.2021 Yüksek 423,51
Açılış: 415,65
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.