KAP ***ALK* *ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

16.05.2023 - 18:46
KAP ***ALK* *ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***ALK******ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
367.207 121.643
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
40.186 56.441
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-20.990 -2.945
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-16.575 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-4.415 -2.945
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
61.176 59.386
Yabancı Para Çevrim Farkları
59.896 54.427
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
1.707 5.803
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-427 -844
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
407.393 178.084


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.350.000 14.855 0 1.193.669 444.616 -56.592 0 303.295 18.401 0 1.745.919 -591.729 332.836 4.755.270 1.943.910 6.699.180
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.350.000 14.855 0 1.193.669 444.616 -56.592 0 303.295 18.401 0 1.745.919 -591.729 332.836 4.755.270 1.943.910 6.699.180
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -2.945 0 0 54.427 4.959 0 0 0 114.134 170.575 7.509 178.084
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 79.649 0 0 0 0 0 0 -23 -160.809 0 -81.183 -959.843 -1.041.026
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 332.836 -332.836 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 332.836 -332.836 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.350.000 14.855 0 1.273.318 441.671 -56.592 0 357.722 23.360 0 1.745.896 -419.702 114.134 4.844.662 991.576 5.836.238
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 23.278 0 1.585.124 1.034.726 -193.239 0 530.140 191.121 0 1.839.959 -639.809 1.699.161 8.570.461 777.327 9.347.788
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.500.000 23.278 0 1.585.124 1.034.726 -193.239 0 530.140 191.121 0 1.839.959 -639.809 1.699.161 8.570.461 777.327 9.347.788
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -20.990 0 0 59.896 1.280 0 0 0 363.635 403.821 3.572 407.393
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 1.703.940 0 0 0 0 0 0 -1.665.074 -544.713 0 -505.847 -704.597 -1.210.444
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.352.763 346.398 -1.699.161 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.352.763 -1.352.763 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.699.161 -1.699.161 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 23.278 0 3.289.064 1.013.736 -193.239 0 590.036 192.401 0 1.527.648 -838.124 363.635 8.468.435 76.302 8.544.737


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
(Beşinci Bölüm-IV) (1) 3.243.013 1.810.572
Kredilerden Alınan Kar Payları
2.379.400 1.346.675
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
1.046 40.451
Bankalardan Alınan Gelirler
10 108
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
3.961 0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
812.087 407.808
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
282.652 197.216
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
79.492 71.915
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
449.943 138.677
Finansal Kiralama Gelirleri
25.446 14.011
Diğer Kar Payı Gelirleri
21.063 1.519
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
(Beşinci Bölüm-IV) (2) -1.795.744 -939.331
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-1.508.803 -680.129
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-204.249 -93.149
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-13.028 -5.571
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
-24.879 -128.509
Kiralama Kar Payı Giderleri
-21.048 -14.466
Diğer Kar Payı Giderleri
-23.737 -17.507
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
1.447.269 871.241
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
212.699 158.525
Alınan Ücret ve Komisyonlar
405.189 215.488
Gayri Nakdi Kredilerden
71.070 59.269
Diğer
(Beşinci Bölüm-IV) (3) 334.119 156.219
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-192.490 -56.963
Gayri Nakdi Kredilere
-103 -72
Diğer
(Beşinci Bölüm-IV) (3) -192.387 -56.891
TEMETTÜ GELİRLERİ
(Beşinci Bölüm-IV) (4) 80 2.692
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(Beşinci Bölüm-IV) (5) 315.414 403.539
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-97.888 152.728
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-60 33.946
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
413.362 216.865
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(Beşinci Bölüm-IV) (6) 918.800 543.869
FAALİYET BRÜT KÂRI
2.894.262 1.979.866
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(Beşinci Bölüm-IV) (7) -1.239.894 -1.114.252
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(Beşinci Bölüm-IV) (7) -102.621 -123.923
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-680.866 -236.958
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(Beşinci Bölüm-IV) (8) -446.699 -261.162
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
424.182 243.571
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
11.977 8.264
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(Beşinci Bölüm-IV) (9) 436.159 251.835
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(Beşinci Bölüm-IV) (10) -68.952 -130.192
Cari Vergi Karşılığı
-97.700 -3.165
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-383.056 -248.170
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
411.804 121.143
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(Beşinci Bölüm-IV) (11) 367.207 121.643
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
(Beşinci Bölüm-IV) (11) 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(Beşinci Bölüm-IV) (12) 367.207 121.643
Grubun Karı (Zararı)
363.635 114.134
Azınlık Payları Karı (Zararı)
3.572 7.509
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kâr/Zarar 0,14545000 0,08454000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
9.534.782 34.398.018 43.932.800 10.536.939 37.196.823 47.733.762
Nakit ve Nakit Benzerleri
(Beşinci Bölüm-I) (1) 4.939.137 24.263.537 29.202.674 6.432.226 27.376.699 33.808.925
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
2.312.765 19.133.894 21.446.659 2.326.791 22.538.285 24.865.076
Bankalar
2.714.032 5.173.623 7.887.655 2.480.843 4.859.668 7.340.511
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 1.725.715 0 1.725.715
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-87.660 -43.980 -131.640 -101.123 -21.254 -122.377
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(Beşinci Bölüm-I) (2) 3.780.536 9.047.713 12.828.249 3.240.020 8.433.506 11.673.526
Devlet Borçlanma Senetleri
3.161.154 8.989.694 12.150.848 3.005.016 8.381.142 11.386.158
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
67.197 42.316 109.513 103.951 37.912 141.863
Diğer Finansal Varlıklar
552.185 15.703 567.888 131.053 14.452 145.505
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(Beşinci Bölüm-I) (3) 806.216 1.086.768 1.892.984 850.542 1.386.618 2.237.160
Devlet Borçlanma Senetleri
726.173 107.091 833.264 650.796 603.298 1.254.094
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.667 24.578 32.245 7.667 23.865 31.532
Diğer Finansal Varlıklar
72.376 955.099 1.027.475 192.079 759.455 951.534
Türev Finansal Varlıklar
(Beşinci Bölüm-I) (5) 8.893 0 8.893 14.151 0 14.151
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
8.893 0 8.893 14.151 0 14.151
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
59.807.959 40.176.089 99.984.048 49.455.724 42.620.222 92.075.946
Krediler
(Beşinci Bölüm-I) (6) 54.285.537 27.682.615 81.968.152 45.080.816 29.515.189 74.596.005
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(Beşinci Bölüm-I) (7) 528.817 550.714 1.079.531 322.764 585.979 908.743
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(Beşinci Bölüm-I) (4) 6.646.047 13.809.934 20.455.981 6.198.303 13.252.626 19.450.929
Devlet Borçlanma Senetleri
6.636.395 13.549.947 20.186.342 6.032.245 13.127.122 19.159.367
Diğer Finansal Varlıklar
9.652 259.987 269.639 166.058 125.504 291.562
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
(Beşinci Bölüm-I) (6) -1.652.442 -1.867.174 -3.519.616 -2.146.159 -733.572 -2.879.731
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(Beşinci Bölüm-I) (8) 337.297 0 337.297 341.132 0 341.132
Satış Amaçlı
337.297 0 337.297 341.132 0 341.132
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
(Beşinci Bölüm-I) (9) 638.534 0 638.534 426.134 0 426.134
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
481.359 0 481.359 281.359 0 281.359
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
481.359 0 481.359 281.359 0 281.359
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
157.175 0 157.175 144.775 0 144.775
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
157.175 0 157.175 144.775 0 144.775
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(Beşinci Bölüm-I) (10) 2.709.549 25.456 2.735.005 2.707.146 27.233 2.734.379
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(Beşinci Bölüm-I) (11) 207.103 10.531 217.634 166.770 10.505 177.275
Şerefiye
0 7.930 7.930 0 7.911 7.911
Diğer
207.103 2.601 209.704 166.770 2.594 169.364
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(Beşinci Bölüm-I) (12) 1.982.213 0 1.982.213 1.869.188 0 1.869.188
CARİ VERGİ VARLIĞI
717 0 717 62 0 62
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(Beşinci Bölüm-I) (13) 536.252 0 536.252 453.958 0 453.958
DİĞER AKTİFLER
(Beşinci Bölüm-I) (14) 1.636.662 263.644 1.900.306 1.029.848 121.479 1.151.327
VARLIKLAR TOPLAMI
77.391.068 74.873.738 152.264.806 66.986.901 79.976.262 146.963.163
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
(Beşinci Bölüm-II) (1) 59.891.370 54.151.700 114.043.070 51.231.044 61.122.192 112.353.236
ALINAN KREDİLER
(Beşinci Bölüm-II) (2) 983.858 7.936.301 8.920.159 19.284 3.471.519 3.490.803
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
224.131 323.991 548.122 0 7.817.681 7.817.681
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(Beşinci Bölüm-II) (3) 846.168 0 846.168 627.095 0 627.095
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(Beşinci Bölüm-II) (4) 6.208 4.065 10.273 12.819 1.660 14.479
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
6.208 4.065 10.273 12.819 1.660 14.479
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(Beşinci Bölüm-II) (5) 496.335 26.893 523.228 450.407 26.399 476.806
KARŞILIKLAR
(Beşinci Bölüm-II) (6) 2.484.746 22.468 2.507.214 2.566.552 17.641 2.584.193
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
524.853 0 524.853 693.984 0 693.984
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
1.959.893 22.468 1.982.361 1.872.568 17.641 1.890.209
CARİ VERGİ BORCU
(Beşinci Bölüm-II) (7) 771.419 32.211 803.630 709.606 32.539 742.145
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(Beşinci Bölüm-II) (8) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(Beşinci Bölüm-II) (9) 0 6.872.048 6.872.048 0 4.694.238 4.694.238
Krediler
0 6.872.048 6.872.048 0 4.694.238 4.694.238
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(Beşinci Bölüm-II) (10) 4.248.532 4.397.625 8.646.157 3.049.602 1.765.097 4.814.699
ÖZKAYNAKLAR
(Beşinci Bölüm-II) (11) 8.541.234 3.503 8.544.737 9.319.246 28.542 9.347.788
Ödenmiş Sermaye
2.500.000 0 2.500.000 2.500.000 0 2.500.000
Sermaye Yedekleri
3.312.342 0 3.312.342 1.608.402 0 1.608.402
Hisse Senedi İhraç Primleri
23.278 0 23.278 23.278 0 23.278
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
3.289.064 0 3.289.064 1.585.124 0 1.585.124
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
820.497 0 820.497 841.487 0 841.487
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
778.934 3.503 782.437 692.719 28.542 721.261
Kar Yedekleri
1.527.648 0 1.527.648 1.839.959 0 1.839.959
Yasal Yedekler
283.821 0 283.821 152.093 0 152.093
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.239.889 0 1.239.889 1.683.926 0 1.683.926
Diğer Kar Yedekleri
3.938 0 3.938 3.940 0 3.940
Kar veya Zarar
-474.489 0 -474.489 1.059.352 0 1.059.352
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-838.124 0 -838.124 -639.809 0 -639.809
Dönem Net Kâr veya Zararı
363.635 0 363.635 1.699.161 0 1.699.161
Azınlık Payları
76.302 0 76.302 777.327 0 777.327
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
78.494.001 73.770.805 152.264.806 67.985.655 78.977.508 146.963.163


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
18.048.132 12.612.564 30.660.696 16.770.259 13.216.005 29.986.264
GARANTİ VE KEFALETLER
(Beşinci Bölüm-III) (1) 11.974.987 10.176.510 22.151.497 11.430.631 9.692.379 21.123.010
Teminat Mektupları
11.852.216 6.582.990 18.435.206 11.302.364 6.147.271 17.449.635
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.792.000 259.959 2.051.959 1.704.625 223.781 1.928.406
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
165 2.214.679 2.214.844 165 2.104.485 2.104.650
Diğer Teminat Mektupları
10.060.051 4.108.352 14.168.403 9.597.574 3.819.005 13.416.579
Banka Kredileri
0 37.395 37.395 0 70.414 70.414
İthalat Kabul Kredileri
0 37.395 37.395 0 70.414 70.414
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
4.653 3.537.182 3.541.835 11.385 3.456.459 3.467.844
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
4.653 3.537.182 3.541.835 11.385 3.456.459 3.467.844
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 18.943 18.943 0 18.235 18.235
Diğer Kefaletlerimizden
118.118 0 118.118 116.882 0 116.882
TAAHHÜTLER
(Beşinci Bölüm-III) (1) 4.908.685 691.634 5.600.319 3.744.209 561.809 4.306.018
Cayılamaz Taahhütler
4.864.185 691.634 5.555.819 3.690.709 561.809 4.252.518
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
275.077 691.634 966.711 19.940 561.809 581.749
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
613.961 0 613.961 618.854 0 618.854
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
1.709.877 0 1.709.877 1.109.464 0 1.109.464
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
37.946 0 37.946 30.942 0 30.942
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
2.226.141 0 2.226.141 1.910.259 0 1.910.259
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
625 0 625 687 0 687
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
558 0 558 563 0 563
Cayılabilir Taahhütler
44.500 0 44.500 53.500 0 53.500
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
44.500 0 44.500 53.500 0 53.500
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(Beşinci Bölüm-III) (2) 1.164.460 1.744.420 2.908.880 1.595.419 2.961.817 4.557.236
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
1.164.460 1.744.420 2.908.880 1.595.419 2.961.817 4.557.236
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
365.102 348.522 713.624 525.019 705.963 1.230.982
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
204.082 154.327 358.409 307.298 310.779 618.077
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
161.020 194.195 355.215 217.721 395.184 612.905
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
799.358 1.395.898 2.195.256 1.070.400 2.255.854 3.326.254
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
242.551.993 80.656.090 323.208.083 195.850.209 76.219.165 272.069.374
EMANET KIYMETLER
9.911.794 28.581.830 38.493.624 8.003.258 25.965.959 33.969.217
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
2.277.340 0 2.277.340 1.337.798 0 1.337.798
Emanete Alınan Menkul Değerler
22.640 7.219.328 7.241.968 19.853 274.662 294.515
Tahsile Alınan Çekler
5.522.414 278.473 5.800.887 4.909.013 357.854 5.266.867
Tahsile Alınan Ticari 1.844.217 291.134 2.135.351 1.491 1.760.088
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
103 0 103 103 0 103
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
211.126 1.666.775 1.877.901 211.126 9.509.633 9.720.759
Emanet Kıymet Alanlar
33.954 19.126.120 19.160.074 33.954 15.555.133 15.589.087
REHİNLİ KIYMETLER
232.640.199 52.074.260 284.714.459 187.846.951 50.253.206 238.100.157
Menkul Kıymetler
19.376.862 11.015.151 30.392.013 19.153.683 10.676.095 29.829.778
Teminat Senetleri
5.070.734 138.368 5.209.102 4.325.462 184.003 4.509.465
Emtia
33.813.463 4.372.237 38.185.700 26.851.614 4.243.573 31.095.187
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
154.771.938 32.578.099 187.350.037 122.373.633 31.168.237 153.541.870
Diğer Rehinli Kıymetler
19.386.520 3.960.365 23.346.885 14.892.518 3.971.600 18.864.118
Rehinli Kıymet Alanlar
220.682 10.040 230.722 250.041 9.698 259.739
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
260.600.125 93.268.654 353.868.779 212.620.468 89.435.170 302.055.638


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
195.259 327.658
Alınan Kar Payları
3.125.831 1.574.863
Ödenen Kar Payları
-1.601.243 -621.875
Alınan Temettüler
80 445
Alınan Ücret ve Komisyonlar
331.668 154.957
Elde Edilen Diğer Kazançlar
493.909 434.830
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
77.251 140.730
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-859.855 -309.724
Ödenen Vergiler
-56.856 -33.189
Diğer
-1.315.526 -1.013.379
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-2.516.994 676.812
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-784.421 -533.130
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
3.077.683 -560.424
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-6.185.978 -3.249.465
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
669.782 -174.298
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
278.770 -757.996
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
373.981 5.715.673
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
0 0
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
53.189 236.452
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-2.321.735 1.004.470
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-250.924 -356.164
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 -2.986
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-102.829 -34.445
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
55.086 179.989
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-1.990.604 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.409.392 336.499
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-802.668 -2.624.653
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
180.699 1.789.432
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
2.313.620 -345.657
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
18.819.133 7.840.165
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-16.280.214 -8.019.587
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-32.271 -26.799
Diğer
-193.028 -139.436
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
173.829 411.748
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-85.210 714.397
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
13.520.568 13.944.196
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
13.435.358 14.658.593http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151804


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.374 Değişim: 0,29% Hacim : 137.155 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.294 23.02.2024 Yüksek 9.417
Açılış: 9.362
31,0391 Değişim: 0,17%
Düşük 30,4194 23.02.2024 Yüksek 31,0982
Açılış: 30,9876
33,6226 Değişim: -0,05%
Düşük 33,1645 23.02.2024 Yüksek 33,7409
Açılış: 33,6386
2.032,38 Değişim: 0,76%
Düşük 1.979,90 23.02.2024 Yüksek 2.038,25
Açılış: 2.016,97
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.