KAP ***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

18.03.2019 - 18:39
KAP ***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
18/03/2019
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2018
Tarih
18/03/2019
Saati
14:30
Adresi
Cumhuriyet Mah., Yakacık, D-100 Kuzey Yan Yol Cad. N5, Kartal İstanbul
Gündem
ALJ FİNANSMAN A.Ş. 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURULU GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1. Toplantının açılması ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü 2. Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi 3. 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi 4. 2018 yılına ait Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi 5. 2018 yılına ilişkin Bilanço ve Kâr/Zarar Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki 6. 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçinin ibra edilmeleri hususunun müzakeresi, oya sunulması ve bu hususta karar alınması 7. Kar dağıtımı hususunun müzakeresi, oya sunulması ve bu hususta karar alınması 8. Türk Ticaret Kanununun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'na yapılan atamanın onaylanması hususunun müzakeresi ve oya sunulması 9. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının tayini 10. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesinin müzakeresi, oya sunulması ve bu hususta karar alınması 11. 2019 yılına ilişkin bağımsız (dış) denetim şirketinin tayini hususunun müzakeresi 12. Menkul kıymet ve kıymetli evrak ihracı hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun müzakeresi 13. Kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Açıklamalar kısmında ve ekte yer almaktadır.
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

ALJ FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ'NİN 18/03/2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
    ALJ FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ'nin 2018 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 18/03/2019 tarihinde saat 14.30'da Cumhuriyet Mah., Yakacık, D-100 Kuzey Yan Yol Cad. N5, Kartal, İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15.03.2019 tarih ve 42629337 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sabire Elbüken gözetiminde yapılmıştır.      Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in toplam 150.660.215 TL'lik sermayesine tekabül eden 150.660.215 adet payın tamamının toplantıda (150.636.111'i asaleten ve 24.104'ü vekaleten olmak üzere) temsil edildiği anlaşılmıştır. Toplantı nisabının gerek Şirket Esas Sözleşmesi gerekse Türk Ticaret Kanunu uyarınca yeter sayıda olması ve pay sahiplerinden hiçbirinin toplantının yapılmasına itirazı olmaması sebebiyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca davet hakkındaki merasime riayet edilmeksizin toplanılabileceği kararlaştırıldı. Sayın Ali Haydar Bozkurt'un toplantıyı açmasını müteakip gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
Toplantı Başkanı olarak Sayın Ali Haydar Bozkurt'un ve Tutanak Yazmanı olarak Sayın Miraç Uçankale Yüce'nin seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. Gündemin 3. maddesi gereğince, 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi. Gündemin 4. maddesi gereğince, 2018 yılına ait Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi. Gündemin 5. maddesi gereğince, 2018 yılına ait Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu, incelendi ve oybirliği ile kabul edildi. Gündemin 6. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçi 2018 yılı faaliyet dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edildiler. Gündemin 7. maddesi gereğince, 2018 yılına ait dağıtılabilir karın dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçelere ayrılmasına karar verildi ve kar dağıtılmaması teklifi oybirliği ile kabul edildi. Gündemin 8. Maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üye sayısının 5'e düşmesi nedeniyle boşalan üyeliğe, 30/03/2018 tarihli ve 351 numaralı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi çerçevesinde **** T.C. Kimlik numaralı Sn. Nilüfer Günhan'ın atanması hususu müzakere edildi ve söz konusu atama oybirliği ile onaylandı. Gündemin 9. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerine, Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinden dolayı herhangi bir ücret ve huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi. Gündemin 10. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerine, gerekmesi halinde, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmelerine izin verilmesine oybirliği ile karar verildi. Gündemin 11. maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde 2019 yılı Bağımsız Denetimini yapmak üzere Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi N27 Daire:54-57-59 Kat:2-3-4 34389 Sarıyer, İstanbul adresinde mukim, Boğaziçi Kurumlar vergi dairesine bağlı ve 4350303260 vergi kimlik numaralı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 479920-427502 sicil numarası ile kayıtlı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Gündemin 12. maddesi gereğince, menkul kıymet ve kıymetli evrak ihracı hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu görüşüldü. Yapılan görüşmeler sonucu, Sermaye Piyasası Kanunu, bilumum tebliğleri ve bilumum ilgili mevzuat uyarınca kanuni gerekleri tam olarak ifa ederek, gerekli izinleri alarak, kanuni limitleri içinde kalmak ve işbu Genel Kurul toplantısını takip eden 15 (on beş) ay içinde yurtiçinde ve/veya yurtdışında 350.000.000,00 TL (üç yüz elli milyon Türk Lirası) ve/veya herhangi bir para birimindeki muadili nominal değeri aşmamak kaydıyla, halka arz edilerek ve/veya edilmeksizin, farklı vadelerde, tahvil, finansman bonosu ve her türlü borçlanma aracı ile varlığa dayalı menkul kıymet, varlık teminatlı menkul kıymet, kira sertifikası vesaire gibi, yukarıda sayılmış olan kanuni düzenlemelere göre Şirketimizin ihraç edebilmelerine müsaade edilmiş ve/veya edilecek olan bilumum menkul kıymet ve/veya kıymetli evrakın ihracına karar verilmesi, faiz, getiri oranı ve vadesi de dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm ihraç koşullarının belirlenmesi, söz konusu ihraçlara ilişkin danışman, aracı kurum ve banka atamalarının yapılabilmesi, bu amaçlarla gerekli bilcümle süreçlerin yürütülmesi ve sonuçlandırılması, ilgili ve gerekli bilcümle belgenin düzenlenip söz konusu ihraçlar kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Borsa İstanbul A.Ş., yurtiçinde ve/veya yurtdışında kurulu sair borsalar ve diğer resmi ve özel merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması, yapılacak gerekli başvurularda şirketi temsili kişilerin belirlenmesi ve yukarıda sayılan bilcümle her türlü işlem konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği karar verildi. Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi. Toplantı tutanakları hazırlandı ve imzalandı. 
Toplantı Başkanı                                     Tutanak Yazmanı
                                Ali Haydar Bozkurt
Miraç Uçankale Yüce
Bakanlık Temsilcisi Sabire Elbüken

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/748415


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.545 Değişim: 0,15% Hacim : 24.919 Mio.TL Son veri saati : 11:22
Düşük 9.532 18.04.2024 Yüksek 9.602
Açılış: 9.565
32,5231 Değişim: 0,23%
Düşük 32,3698 18.04.2024 Yüksek 32,5411
Açılış: 32,4475
34,8411 Değişim: 0,35%
Düşük 34,6200 18.04.2024 Yüksek 34,8972
Açılış: 34,721
2.488,53 Değişim: 1,07%
Düşük 2.456,07 18.04.2024 Yüksek 2.490,43
Açılış: 2.462,29
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.