KAP ***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

20.02.2020 - 19:55
KAP ***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
150.660 3.554 12.074 166.288
Yeni Bakiye
150.660 3.554 12.704 166.288
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10.058 10.058
Kar Dağıtımı
12.074 -12.074
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
12.074 -12.074
Dönem Sonu Bakiyeler
150.660 15.628 10.058 176.346
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
150.660 15.628 10.058 176.346
Yeni Bakiye
150.660 15.628 10.058 176.346
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15.854 15.854
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
6.578 6.578
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
503 -503
Diğer
9.555 -9.555
Dönem Sonu Bakiyeler
150.660 25.686 6.578 15.854 198.778


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
(IV-1) 176.556 188.208
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
176.556 188.208
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
(IV-1) 166.495 178.280
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
(IV-1) 10.061 9.928
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
(IV-2) -114.817 -145.131
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-103.977 -128.871
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-1.044
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-6.352
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-9.796 -9.908
BRÜT KAR (ZARAR)
61.739 43.077
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-3) -32.429 -28.661
Personel Giderleri
-16.348 -15.181
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-189 -135
Genel İşletme Giderleri
-10.838 -10.184
Diğer
-5.054 -3.161
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
29.310 14.416
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-4) 8.747 47.036
Bankalardan Alınan Faizler
1.233 5.093
Kambiyo İşlemleri Karı
(IV-4) 6.239 39.183
Diğer
1.275 2.760
KARŞILIK GİDERLERİ
(IV-5) -11.069 -9.486
Özel Karşılıklar
-7.562
Beklenen Zarar Karşılıkları
-11.069
Genel Karşılıklar
-1.829
Diğer
-95
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-6.532 -39.146
Kambiyo İşlemleri Zararı
(IV-7) -6.191 -39.128
Diğer
-341 -18
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
20.456 12.820
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
20.456 12.820
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-4.602 -2.762
Cari Vergi Karşılığı
(I-14) -1.372 -7.886
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
(I-14) -4.655 -1.382
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
(I-14) 1.425 6.506
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
15.854 10.058
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
15.854 10.058
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
15.854 10.058
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
13.214 8.670
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
166.495 178.280
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-105.021 -128.871
Alınan Ücret ve Komisyonlar
10.061 9.928
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
5.150
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-27.186 -25.365
Ödenen Vergiler
-4.387 -10.310
Diğer
-31.898 -14.992
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-7.166 32.217
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
312.064 57.805
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
9.783 8.199
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
4.157
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-315.666 -50.667
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-17.504 16.880
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
6.048 40.887
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
I-12,13 -4.630 -3.085
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
11
Diğer
6.598
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-4.619 3.513
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-54.099
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0 -54.099
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
47 55
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.476 -9.644
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(I-1) 7.402 17.046
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(I-1) 8.878 7.402


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
15.854 10.058
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.854 10.058


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
(I-1) 4.737 4.142 8.879 6.429 3.393 9.822
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
664.402 27.876 692.278 1.012.235 1.012.235
Finansman Kredileri
(I-5) 657.717 27.876 685.593 992.122 992.122
Tüketici Kredileri
505.058 505.058 730.720 730.720
Taksitli Ticari Krediler
152.659 27.876 180.535 261.402 261.402
Takipteki Alacaklar
(I-5),(I-6) 22.913 22.913 28.448 28.448
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
(I-5),(I-6) -16.228 -16.228 -8.335 -8.335
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-12) 7.805 7.805 1.624 1.624
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-13) 3.619 3.619 4.626 4.626
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.750 Değişim: 0,10% Hacim : 16.819 Mio.TL Son veri saati : 10:34
Düşük 10.724 21.06.2024 Yüksek 10.766
Açılış: 10.754
32,8798 Değişim: 0,21%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1486 Değişim: -0,17%
Düşük 35,0885 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.493,54 Değişim: 0,15%
Düşük 2.482,70 21.06.2024 Yüksek 2.499,12
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.