KAP ***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

06.05.2022 - 19:03
KAP ***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
64.400.000 963.372 -21.995.618 9.888.473 -17.219 40.977.695 1.385.692.663 330.185.303 1.810.094.669 1.810.094.669
Diğer Düzeltmeler
2.2 -9.105.268 -944.175 17.842.091 26.372.228 11.491.609 45.656.485 37.797.860 83.454.345
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
64.400.000 963.372 -21.995.618 -9.105.268 8.944.298 -17.219 17.842.091 40.977.695 1.412.064.891 341.676.912 1.855.751.154 37.797.860 1.893.549.014
Transferler
9.551.389 281.893.523 -291.444.912
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.740.425 1.844 6.251.513 105.460.721 113.454.503 4.435.956 117.890.459
Kar Payları
10 -50.232.000 -50.232.000 -50.232.000
Dönem Sonu Bakiyeler
64.400.000 963.372 -21.995.618 -9.105.268 10.684.723 -15.375 24.09 1.693.958.414 105.460.721 1.918.973.657 42.233.816 1.961.207.473
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
64.400.000 963.372 -19.763.998 13.277.599 -55.195 30.804.310 48.297.464 1.660.631.817 1.261.477.309 3.060.032.678 3.060.032.678
Diğer Düzeltmeler
2.2 -58.579.468 76.130.968 60.144.645 4.821.081 82.517.226 82.517.226
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
64.400.000 963.372 -19.763.998 -58.579.468 13.277.599 -55.195 106.935.278 48.297.464 1.720.776.462 1.266.298.390 3.142.549.904 3.142.549.904
Transferler
10.304.000 1.149.734.390 -1.160.038.390
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13.828.676 9.608 329.955 82.965.165 97.133.404 97.133.404
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-108.023.200 -108.023.200 -108.023.200
Kar Payları
10 -106.260.000 -106.260.000 -106.260.000
Dönem Sonu Bakiyeler
64.400.000 963.372 -19.763.998 -166.602.668 27.106.275 -45.587 107.265.233 58.601.464 2.870.510.852 82.965.165 3.025.400.108 3.025.400.108


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
253.605.116 189.426.389
Dönem Karı (Zararı)
82.965.165 105.729.002
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-74.237.315 -30.694.987
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
98.194 11.415
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
88.512 15.729
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
12 -8.975.275 -4.931.982
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-65.365.574 -25.797.263
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-206.091 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12,13 122.919 7.114
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
221.778.692 66.843.538
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 120.887.203 14.070.075
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -11.600
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-81.340 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.376.423 273.092
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.072.391 1.194.033
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
104.668.797 51.317.938
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
230.506.542 141.877.553
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
4 0 -645.275.096
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
4 23.098.574 692.846.858
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -22.926
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-108.043.084 3.512.962
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-108.023.200 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.916.983 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -5.189.178 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.500.000 0
Alınan Temettüler
0 2
Alınan Faiz
7.586.277 3.512.960
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-108.491.656 -52.422.505
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -2.231.656 -2.190.505
Ödenen Temettüler
-106.260.000 -50.232.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
37.070.376 140.516.846
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
329.955 10.419.188
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
37.400.331 150.936.034
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 128.290.389 15.935.243
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 165.690.720 166.871.277


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021 Bir Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 165.690.720 128.290.389 15.935.243
Finansal Yatırımlar
4 427.018.967 395.484.549 630.367.091
Ticari Alacaklar
20.653.879 141.664.076 26.041.848
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,16 19.381.495 140.472.759 25.006.214
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.272.384 1.191.317 1.035.634
Stoklar
7 3.353.075 3.271.735 3.271.735
Peşin Ödenmiş Giderler
3.508.334 1.363.574 1.253.252
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
2.885.834 3.663.303 2.766.841
Diğer Dönen Varlıklar
219.202 151.891 248.373
ARA TOPLAM
623.330.011 673.889.517 679.884.383
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
271.576 2.184.129 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
623.601.587 676.073.646 679.884.383
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 167.327.220 142.080.898 111.192.121
Diğer Alacaklar
75.584 75.584 63.984
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
75.584 75.584 63.984
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 2.408.286.582 2.402.735.815 1.143.051.455
Maddi Duran Varlıklar
5.313.309 157.004 129.901
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
114.839 110.010 37.556
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
114.839 110.010 37.556
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.581.117.534 2.545.159.311 1.254.475.017
TOPLAM VARLIKLAR
3.204.719.121 3.221.232.957 1.934.359.400
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 2.133.396 2.276.511 2.276.511
Ticari Borçlar
9.365.193 7.988.845 6.394.743
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,16 606.477 397.156 4.744
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 8.758.716 7.591.689 6.389.999
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
793.812 94.050 72.635
Diğer Borçlar
16.918.615 22.270.553 3.916.378
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
16.918.615 22.270.553 3.916.378
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 66.851 59.228
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
323.203 846.434 1.249.594
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
106.260.000 0 0
ARA TOPLAM
135.794.219 33.543.244 13.969.089
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
135.794.219 33.543.244 13.969.089
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 0 2.088.541 4.004.635
Diğer Borçlar
8.299.809 8.020.262 5.625.029
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8.299.809 8.020.262 5.625.029
Uzun Vadeli Karşılıklar
516.312 437.408 320.484
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 516.312 437.408 320.484
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 34.708.673 34.593.598 16.891.149
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
43.524.794 45.139.809 26.841.297
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
179.319.013 78.683.053 40.810.386
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.025.400.108 3.142.549.904 1.855.751.154
Ödenmiş Sermaye
1,10 64.400.000 64.400.000 64.400.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 963.372 963.372 963.372
Geri Alınmış Paylar (-)
10 -19.763.998 -19.763.998 -21.995.618
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
2.9 -166.602.668 -58.579.468 -9.105.268
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27.060.688 13.222.404 8.927.079
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
4 27.106.275 13.277.599 8.944.298
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-45.587 -55.195 -17.219
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-45.587 -55.195 -17.219
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
107.265.233 106.935.278 17.842.091
Yabancı Para Çevrim Farkları
107.265.233 106.935.278 17.842.091
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 58.601.464 48.297.464 40.977.695
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 2.870.510.852 1.720.776.462 1.412.064.891
Net Dönem Karı veya Zararı
14 82.965.165 1.266.298.390 341.676.912
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 37.797.860
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.025.400.108 3.142.549.904 1.893.549.014
TOPLAM KAYNAKLAR
3.204.719.121 3.221.232.957 1.934.359.400


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 17.016.776 11.033.411
Satışların Maliyeti
11 -982.940 -376.020
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16.033.836 10.657.391
BRÜT KAR (ZARAR)
16.033.836 10.657.391
Genel Yönetim Giderleri
-7.625.094 -3.565.080
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 98.673.077 108.774.858
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -23.554.298 -9.069.203
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
83.527.521 106.797.966
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
206.091 2
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
83.733.612 106.797.968
Finansman Giderleri
-474.361 -723.599
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
83.259.251 106.074.369
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
15 -294.086 -345.367
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -285.819 -346.346
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -8.267 979
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
82.965.165 105.729.002
DÖNEM KARI (ZARARI)
82.965.165 105.729.002
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 268.281
Ana Ortaklık Payları
14 82.965.165 105.460.721
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 14 1,34820000 1,71370000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
13.838.284 1.742.269
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
4,10 13.828.676 1.740.425
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.608 1.844
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
329.955 10.419.188
Yabancı Para Çevrim Farkları
329.955 10.419.188
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.168.239 12.161.457
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
97.133.404 117.890.459
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 4.435.956
Ana Ortaklık Payları
97.133.404 113.454.503http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027397


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8221 Değişim: 0,04%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1421 Değişim: -0,18%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.451,74 Değişim: -1,53%
Düşük 2.444,71 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.