KAP ***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

06.05.2022 - 19:03
KAP ***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmı 9.551.389 270.401.914 -279.953.303
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.920.197 1.844 105.058.300 107.980.341 107.980.341
Kar Payları
11 -50.232.000 -50.232.000 -50.232.000
Dönem Sonu Bakiyeler
64.400.000 963.372 -21.995.618 12.808.670 -15.375 50.529.084 1.656.094.577 105.058.300 1.867.843.010 1.867.843.010
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
64.400.000 963.372 -19.763.998 13.277.599 -55.195 30.804.310 48.297.464 1.660.631.817 1.261.477.309 3.060.032.678 3.060.032.678
Transferler
10.304.000 1.144.913.309 -1.155.217.309
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13.828.676 9.608 329.955 82.965.165 97.133.404 97.133.404
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-21.367.247 -21.367.247 -21.367.247
Kar Payları
11 -106.260.000 -106.260.000 -106.260.000
Dönem Sonu Bakiyeler
64.400.000 963.372 -19.763.998 -21.367.247 27.106.275 -45.587 31.134.265 58.601.464 2.805.545.126 82.965.165 3.029.538.835 3.029.538.835


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
248.287.144 198.972.647
Dönem Karı (Zararı)
82.965.165 105.058.300
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-74.358.658 -18.520.508
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11.039 5.441
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
88.512 15.729
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
13 -8.975.275 -4.931.982
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-64.661.640 -13.617.313
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-738.197 0
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-206.091 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
13,14 122.994 7.617
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
216.582.063 64.886.019
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 120.881.345 13.902.013
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -11.600
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.267.788 91.420
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.037.424 1.656.960
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
104.470.354 49.247.226
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
225.188.570 151.423.811
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
4 0 -645.275.096
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
4 23.098.574 692.846.858
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -22.926
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-103.224.163 3.512.962
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-108.023.200 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-98.062 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -5.189.178 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.500.000 0
Alınan Temettüler
0 2
Alınan Faiz
7.586.277 3.512.960
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-108.491.656 -52.422.505
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -2.231.656 -2.190.505
Ödenen Temettüler
-106.260.000 -50.232.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
36.571.325 150.063.104
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
36.571.325 150.063.104
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 124.106.632 9.710.342
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 160.677.957 159.773.446


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 160.677.957 124.106.632
Finansal Yatırımlar
4 427.018.967 395.484.549
Ticari Alacaklar
19.772.981 140.777.320
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,16 19.381.495 140.472.759
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 391.486 304.561
Stoklar
7 3.271.735 3.271.735
Peşin Ödenmiş Giderler
3.134.512 1.160.622
Diğer Dönen Varlıklar
219.202 151.891
ARA TOPLAM
614.095.354 664.952.749
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
271.576 2.184.129
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
614.366.930 667.136.878
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 167.327.220 142.080.898
Diğer Alacaklar
75.584 75.584
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
75.584 75.584
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
8 183.217.626 95.493.521
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 2.195.450.315 2.190.261.137
Maddi Duran Varlıklar
109.040 26.846
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
114.839 110.010
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
114.839 110.010
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.546.294.624 2.428.047.996
TOPLAM VARLIKLAR
3.160.661.554 3.095.184.874
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 2.133.396 2.276.511
Ticari Borçlar
9.189.688 7.921.900
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,16 606.477 397.156
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 8.583.211 7.524.744
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
793.812 94.050
Diğer Borçlar
9.409.386 19.674.993
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.409.386 19.674.993
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 66.851
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
106.260.000 0
ARA TOPLAM
127.786.282 30.034.305
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
127.786.282 30.034.305
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 0 2.088.541
Diğer Borçlar
2.820.125 2.591.942
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.820.125 2.591.942
Uzun Vadeli Karşılıklar
516.312 437.408
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 516.312 437.408
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.336.437 5.117.891
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
131.122.719 35.152.196
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.029.538.835 3.060.032.678
Ödenmiş Sermaye
1,11 64.400.000
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7682 Değişim: 1,53%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,8185
Açılış: 32,2736
35,0901 Değişim: 0,53%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 35,1586
Açılış: 34,9034
2.457,00 Değişim: 2,76%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.461,40
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.